Publieke sector moet wendbaar zijn

Alle informatie overzichtelijk en bij de hand.

HRM-kennis belangrijke pijler in wendbare, flexibele publieke sector

De regels zijn aangepast, maar nog belangrijker: de wensen uit de samenleving zijn veranderd. “Dat vraagt om een wendbare en flexibele publieke sector”, zegt Jan de Leede van Universiteit Twente (UT). “Ambtenaren gaan het gemeentehuis uit, de wijk in. Dat vraagt om andere werkwijzen en competenties dan voorheen.”

Kerndocent dr. ir. Jan de Leede
“Dat vraagt om een wendbare en flexibele publieke sector.”
Kerndocent dr. ir. Jan de Leede

De publieke sector is in beweging: de transitie naar meer wendbaarheid en flexibiliteit is in volle gang. Dat is ook nodig: de rol en taakopvatting van de (lokale) overheid zijn veranderd. Gemeenten zitten bijvoorbeeld met veel meer partijen rond de tafel en opereren dichter bij de burgers. Jan de Leede, universitair docent HRM bij de UT, vat samen wat dit voor organisaties betekent: “Minder hiërarchie, grotere macrodoelmatigheid, meer vraaggericht, meer samenwerking in netwerken. Uiteraard zonder het publieke belang uit het oog te verliezen.”

Bureaucratisch? Taai!

De Leede weet – als onderzoeker en docent HRM & Innovatie – als geen ander waar bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen, provincies zoal tegenaan lopen in dit veranderingsproces. “In de eerste plaats zien we vaak organisatorische hobbels: hoe bureaucratischer de organisatie, hoe taaier het veranderingsproces. Vervolgens moeten ook de mensen mee: hoe groot is de bereidheid en de vaardigheid om te veranderen? ‘We hebben het altijd zo gedaan’ of ‘Kan ik dit wel?’ zijn gevleugelde uitspraken.” In het meekrijgen, ontwikkelen en aannemen van mensen, schuilt een mooie uitdaging voor HRM.

Masterclass start 28 maart
Bekijk programma

Inzichten voor de werkvloer

HRM’ers die voor deze uitdagende opgave staan, kunnen best een steuntje in de rug gebruiken. “Het onderzoek dat wij doen, biedt zeker handvatten”, aldus De Leede. “Denk aan inzichten rond de vormgeving van de HR-functie, het inrichten van shared service centers, e-HRM of HR-analytics, het nieuwe werken, strategische personeelsplanning - je kunt met modellen en data vanuit heel verschillende perspectieven naar issues kijken en ze proberen toe te passen op jouw situatie. Dat is ook precies de bedoeling van de Masterclass HR-Management & Innovatie. Deelnemers uitdagen om de modellen en theorie toe te passen op hun eigen situatie. Dat levert inzichten op die ze op de werkvloer direct kunnen inzetten.”

Dr. ir. Jan de Leede

Kerndocent Masterclass HR-Management & Innovatie


Hoogleraar Universiteit Twente