Data en kosten

Vernieuwing programma

De beoogde startdatum van het programma is september 2024. Op dit moment is het exacte programma en de planning nog niet bekend. Daar wordt op dit moment de laatste hand aan gelegd. We zetten continu in op vernieuwing van het programma, om op die manier zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit van de beroepspraktijk en de behoeften van onze deelnemers. Tijdens de informatiebijeenkomst van 30 mei hopen we u meer gedetailleerde informatie over deze opleiding te kunnen geven.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies