Impressie 2022

Het Risk & Resilience Festival was met 350 bezoekers verdeeld over 28 sessies een succes! Meer dan 50 sprekers deelden zijn of haar kennis op het gebied van risicomanagement, verdeeld onder diverse subthema's zoals cybersecurity, climate change & resilience, integral safety en risk leadership. Bekijk de aftermovie voor een sfeerimpressie van het risico-event van 2022!

Winnaar Caroline award

Joost Kampen heeft de award gewonnen voor de beste sessie van het festival. Zijn sessie, getiteld 'Destructief Leiderschap' kreeg de meeste stemmen van het publiek. 

Joost Kampen PhD
Adviseur, docent, onderzoeker, auteur bij LIVO Veranderkunde
Samenvatting Destructief Leiderschap: theorie en praktijk

Joost Kampen PhD verzorgde een lezing over ‘destructief leiderschap als grondoorzaak van sociale onveiligheid’. Hij is veranderkundige en doet onderzoek naar ontstaan en herstel van verwaarloosde organisaties. Hij gebruikt daarvoor kennis uit de orthopedagogiek zoals de parallel tussen opvoeden en leiderschap. En het slimme zelfhandhavingsgedrag van jongeren.

Met deze bril kan het fenomeen sociale (on)veiligheid in verwaarloosde organisaties zorgvuldiger geduid worden. Sociale onveiligheid ontstaat door het ontbreken van leiderschap: er is geen aandacht voor mensen en er is geen structuur in taken en rollen. Mensen gaan, net als kinderen, denken dat zij er niet toe doen. Het verschil tussen kinderen en volwassenen is onder andere dat zij het dan zelf wel oplossen, zij pakken de ruimte en doen het op hun manier. Die niet altijd rekening houdt met cliënten, studenten en collega’s. In de context van verwaarlozing geldt het recht van de sterkste. Uit onderzoek blijkt dat er meer gepest wordt wanneer leiding ontbreekt. Dit is de ene kant van sociale onveiligheid.

De andere kant is: de verwaarloosde medewerkers en ook leidinggevenden worden incompetente overlevers. Hun functioneren schiet tekort en zij zijn ook nooit in hun functioneren begeleid: in verwaarloosde organisaties hebben mensen soms nog nooit een serieus functionerings-en beoordelingsgesprek gehad. Zij leren slim overleef gedrag en ontwijken hun verantwoordelijkheid. Wanneer zij worden aangesproken op hun (dis)functioneren of ongewenst gedrag door hun leidinggevende, spelen zij de troefkaart van de sociale veiligheid. Zij weten de weg te vinden naar de OR, vakbond die op hun beurt hun ‘zorgen’ uitspreken naar de hoogste leiding. Wanneer die hoogste leiding verantwoordelijk is voor de verwaarlozing zal die zich afzijdig houden of tegen de direct leidinggevenden zeggen ‘doe je wel voorzichtig’? 

Gvrm study-award

Op het brede terrein van risicomanagement wordt veel onderzoek gedaan. Om onderzoek te stimuleren en bijzondere mensen en prestaties binnen het vakgebied te belonen reikt het GvRM jaarlijks deze award uit tijdens het Risk & Resilience Festival.

De GvRM Risk Management Studie Award bestaat sinds 1995. Het is een beloning voor studenten die onderzoek verricht hebben en/of een werkstuk hebben gemaakt op het gebied van risicomanagement met een duidelijke meerwaarde voor het vakgebied. Alle werkstukken, gemaakt voor studiedoeleinden (individueel of groepswerk) komen in aanmerking voor de award.

Dit jaar zijn, bij hoge uitzondering, twee awards voor een masterscriptie uitgereikt. Ieder van de winnaars heeft met zijn eigen onderwerp en op zijn eigen manier, goed kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied van RM. Jan Sinke onderzoekt een relevant maar vaak genegeerd onderwerp en zijn scriptie legt degelijke statistische fundamenten onder het vakgebied waar ze vaak ontbreken. Jan Meijers laat in zijn scriptie met een experimentele aanpak zien hoe nieuwe technieken ook in risicomanagement een rol (kunnen) gaan spelen.

Jan Sinke (Nyenrode, Accountancy)

Mens en Enterprise Risk Management in perspectief; Een kwantitatief onderzoek naar de invloed van vier mensgerelateerde factoren op ERM-volwassenheid binnen Nederlandse organisaties.

De factor ‘mens’ speelt een cruciale rol in het op volwassen niveau functioneren van ERM. Jan Sinke heeft het verband tussen enerzijds invloed op beslissingen, organisatiecultuur-flexibiliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en organisatorische betrokkenheid en anderzijds ERM-volwassenheid onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd door een vragenlijst af te nemen. De verbanden bleken naar verwachting en positief, behalve (onverwacht) voor organisatiecultuur-flexibiliteit.

Jan Meijers (Haagse Hogeschool, Cyber Security Engineering)

Risicoanalyse op basis van Unsupervised Natural Language Processing (UNLP) Topic Modelling.

De grote en toenemende hoeveelheid ongestructureerde data waarop de Inspectie van Justitie en Veiligheid risicoanalyses uitvoert kost steeds meer capaciteit. De verwachting is dat UNLP, een op Kunstmatige Intelligentie gebaseerde aanpak, daarbij kan ondersteunen. Op basis van experimenteel onderzoek heeft Jan Meijers een prototype ontwikkeld, experimenten uitgevoerd en beoogde gebruikers de resultaten laten beoordelen. Het prototype voldoet nog niet, maar is een eerste stap en geeft grip op de onderzoeksrichting.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies