Keynotes Risk & Resilience Festival

Keynote: Creating Secure societies: Resilience in action

Dit is een samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Twente. De keynote zal openen met een virtuele introductie van de Creating Secure Societies samenwerking door initiatiefnemers Karen van Oudenhoven-van der Zee (decaan Faculteit Sociale Wetenschappen, VU) en Theo Toonen (decaan faculteit Gedragsmanagement en Sociale Wetenschappen, Universiteit Twente).

Na de opening is er een rondetafelgesprek over uiteenlopende veiligheidscrises met:

Keynote: Past, Present and Future of big data - Gottfried Vossen 

De term ‘Big Data’ is ongeveer 10 jaar oud. Maar wat is ‘groot’ als het gaat om data? Daarover zijn de percepties binnen IT en de computerwetenschap verschillend geweest door de afgelopen jaren heen. Waar de term in het verleden direct werd gelinkt aan opslagcapaciteit, verwijst het vandaag de dag meer naar het feit dat alles wat we online doen een digitaal dataspoor achterlaat. En dit dataspoor kan worden verzameld, opgeslagen, geanalyseerd en uiteindelijk worden gebruikt (of misbruikt). Technieken uit de wiskunde en informatica die hiertoe worden gebruikt, zorgen momenteel voor een aanzienlijke versnelling op het gebied van machine learning. Hoewel dit nog wel even zo zal blijven, kan big data in de toekomst gevolgen hebben voor uiteenlopende onderwerpen, zoals valuta en algoritmeontwerp. Deze lezing biedt een perspectief op de verschillende fasen binnen de ontwikkeling van big data.

Achtergrond van Gottfried Vossen

Dr. Gottfried Vossen is sinds 1993 hoogleraar computerwetenschappen aan het departement informatiesystemen van de universiteit van Münster in Duitsland. Hij is Fellow van de Duitse Computer Science Society en ereprofessor aan de University of Waikato Management School in Hamilton, Nieuw-Zeeland. Hij is Europees co-hoofdredacteur van Elsevier's Information Systems - An International Journal, en directeur van het European Research Center for Information Systems (ERCIS) in Muenster. Zijn onderzoeksinteresses omvatten zowel conceptuele als toepassingsgerichte uitdagingen met betrekking tot databases en informatiesystemen, modellering van bedrijfsprocessen, digitalisering, digitale bedrijfsmodellen, cloud computing, en big data. Dr. Vossen is CEO en medeoprichter van Janus Innovation GmbH en van de consulting coöperatie digital ganz normal eG, beide met hoofdkantoor in Ahaus, die ondernemingen adviseren bij data- en procesgerelateerde uitdagingen in de context van digitalisering.

Keynote: Mariëlle Stoelinga - PREDICTIVE MAINTENANCE OP BASIS VAN DATA

Mariëlle vertelt verder over haar keynote: “Mijn keynote gaat over predictive maintenance, ofwel, in goed Nederlands, ‘voorspellend onderhoud’. Bij ‘voorspellend onderhoud’ gebruiken we sensordata en historische storingsgegevens om – met hulp van big data en artificial intelligence – te voorspellen wanneer storingen in apparaten op kunnen treden en hoe deze dan zullen verlopen. Dit helpt bij het plannen van onderhoud – want als je weet wat er komt, dan kun je daarop inspelen en ervoor zorgen dat je, bijvoorbeeld een machineonderdeel vervangt, nét voordat het stukgaat. Dit bespaart kosten, het zorgt voor minder onderbrekingen én minder overlast. Een win-winsituatie dus.”

WERKEN AAN VERTROUWEN IN DATA

Maar wat is er nodig voor dit ‘voorspellend onderhoud’? Nog best wel wat, vertelt Mariëlle: “Er zijn al allerlei (technologische) slimmigheden waarmee we gegevens kunnen verzamelen over het tijdstip en de manier waarop we het beste onderhoud kunnen uitvoeren, zoals sensoren en optimalisatietechnieken. Maar hoe zorgen we dat alle informatie die we krijgen goed op elkaar aansluit? En welke sensoren hebben we precies nodig en waar moeten die dan zitten? Wat we ook nog niet goed weten is: hoe gaan bijvoorbeeld onderhoudsmedewerkers om met de (voorspellende) informatie die beschikbaar is? Wat kunnen en durven zij ermee?

STAP VOOR STAP NAAR DATA-DRIVEN MAINTENANCE

Gedrag vervult dus een sleutelrol.  Vertrouwen in de oplossing neemt hierbij een belangrijke plaats in, dat is er in onze traditionele – mensgedreven cultuur – nog lang niet altijd. Het op grote schaal invoeren van ‘voorspellend onderhoud’ kan alleen als bedrijven transformeren van een traditionele cultuur naar een data-gedreven cultuur – naar een bedrijfscultuur waarin data en artificial intelligence geïntegreerd en verankerd zijn in de organisatie- en werkprocessen. Hoe dat kan, welke oplossingen er zijn en welke principes bedrijven hierbij kunnen helpen, vertel ik je in mijn keynote. Ik vertel je hoe ook jouw organisatie – stap voor stap – de vruchten plukken van data-driven maintenance.”

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies