Water sector

DAG 2 VAN HET RISK & RESILIENCE ONLINE EVENT

AFTER THE CRISIS: IMPLICATIES VOOR RISK & RESILIENCE VOOR DE Watersector

Koers houden en wendbaar blijven in de Nederlandse wateropgave

De wereld heeft zich laten verrassen door de huidige Corona-crisis en de verleiding is groot om hier volledig in op te gaan. Daarmee bestaat ook de neiging om langzaam ontwikkelende crisissen te vergeten. Crisissen die zich allang hebben aangekondigd en die in hoog tempo urgent worden.

Zo is de beheersing van ons water een dagelijkse opgave die cruciaal is voor ieders bestaan. Waterschappen staan aan de lat voor veilig, schoon en voldoende water. Toch heeft ieder individu hier ook een verantwoordelijkheid in. Gezien een klimaatontwikkeling die al vele jaren in hoog tempo doorzet, kunnen we ons in deze wateropgave niet meer veroorloven, ons te laten verrassen of te laten remmen. We hebben te borgen dat aspecten als waterkwaliteit en waterkwantiteit beheerst worden, hetgeen zich o.a. vertaalt in: water ín het land vasthouden, en tegelijkertijd water buíten het land houden.

Spreker
Daniela Mayan

Daniela Mayan is sr. adviseur en expertise-/teamleider risicomanagement bij Cratos Consulting. Vanuit deze rol begeleidt Daniela organisaties, teams en individuele teamleden in het realiseren van ambities & doelstellingen op alle niveaus. Met haar inzet verbindt Daniela de aspecten ‘resultaat, proces en mens’ in een vaak complexe omgeving die volop in beweging is. Zij zet hierbij de ruime ervaring in die Daniela heeft opgebouwd vanuit haar verantwoordelijkheid binnen diverse organisatieniveaus (organisatie, afdeling, programma, project), organisaties (opdrachtgever en opdrachtnemer, publiek en privaat, internationaal en nationaal), fases (van verkenning tot besluitvorming Tweede Kamer en realisatie) en sectoren (w.o. water, wegen, rail, nucleair).

Het gevoel van urgentie voor deze opgave verschilt echter, evenals de zienswijzen op ‘beste aanpak’. Hetzelfde geldt in de actuele Corona-crisis, waarin een eindeloos aantal perspectieven leidt tot evenveel meningen en uitspraken. Bovendien ervaren we in deze Corona-crisis wel hoe ingewikkeld het is om, als burgers, gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor een doel dat zo eenduidig lijkt. De parallel met de Nederlandse wateropgave is dan ook eenvoudig te maken. 

Tijdens de interactieve sessie ‘Water’ gaan we hier uitgebreid op in en stellen we de volgende vragen centraal:

Deze interactieve sessie wordt begeleid door een gelegenheidsteam van gedreven professionals, om vooral samen met de deelnemers het gesprek hierover aan te gaan. Een plek om kennis te delen en ideeën samen te brengen die bijdragen aan ons gezamenlijk succes!

 • Daniela Mayan

  Daniela Mayan is sr. adviseur en expertise-/teamleider risicomanagement bij Cratos Consulting. Vanuit deze rol begeleidt Daniela organisaties, teams en individuele teamleden in het realiseren van ambities & doelstellingen op alle niveaus. Met haar inzet verbindt Daniela de aspecten ‘resultaat, proces en mens’ in een vaak complexe omgeving die volop in beweging is. Zij zet hierbij de ruime ervaring in die Daniela heeft opgebouwd vanuit haar verantwoordelijkheid binnen diverse organisatieniveaus (organisatie, afdeling, programma, project), organisaties (opdrachtgever en opdrachtnemer, publiek en privaat, internationaal en nationaal), fases (van verkenning tot besluitvorming Tweede Kamer en realisatie) en sectoren (w.o. water, wegen, rail, nucleair).

 • Asha Mangre - Veiligheidsadviseur, Aboma

  De leiders van onze organisatie zijn in korte tijd de confrontatie aangegaan en lopen nog steeds risico's die de normale bedrijfsvoering snel en sterk beïnvloeden. Met een intern crisisteam worden beheersmaatregelen vastgesteld - al dan niet in samenwerking met (branche) partners - zodat de bedrijfsvoering kan worden voortgezet.

  Door duidelijke, transparante en tijdige communicatie worden alle betrokkenen geïnformeerd en kunnen zij zichzelf handhaven in deze turbulente tijden. Ook worden er kansen gezien in deze crisistijd. Dit geeft aan dat wij ondanks deze onvoorziene omstandigheden een hoge mate van veerkracht vertonen. Zowel zakelijk als privé zie je dit ook om je heen. Natuurlijk komen er altijd geluiden uit een andere hoek, maar dat houdt iedereen scherp en kritisch, maar toch heerst er in Nederland een 'WIJ'-gevoel.

  Bio: 
  Mijn naam is Asha Mangre en ik volg de MRM-10. Ik werk bij het adviesbureau Aboma. Ik adviseer en assisteer in de bouwsector. Maar ook gerelateerde klanten op het gebied van veiligheid (VCA), kwaliteit (ISO9001) en milieu (ISO14001).

 • Mariska Achtereekte-Smit - Sectorhoofd Brandveiligheid, Brandweer Twente

  Mijn naam is Mariska Achtereekte-Smit en ik werk als sectorhoofd Brandveiligheid bij brandweer Twente, onderdeel van Veiligheidsregio Twente. Met mijn sector ben ik verantwoordelijk om risico’s op brandveiligheid te beoordelen en maatregelen te adviseren en te toetsen of voorlichting erover te geven die leiden tot het voorkomen van brand.

  Mijn organisatie ervaart al sinds 15 maart de impact van de COVID-19 crisis. We leveren de operationele leider die samen met de voorzitter van de Veiligheidsregio, de politie en de GHOR de crisis leidt voor de 14 Twentse gemeenten. Het betekent keuzes maken, vooruitkijken, noodverordeningen uitgeven, handhaven, het verloop van het aantal besmettingen in de gaten houden, de beschikbaarheid op de IC afdelingen peilen, kortom het managen op risico’s en de benodigde veerkracht hebben ten top.

  Nu sinds eind september de maatregelen weer zijn aangescherpt, moet ik ook die veerkracht tonen en risico’s managen als deelnemer aan het brandweer actiecentrum. Waar het crisisteam zich inzet voor de hele regio Twente, managet het BAC de risico’s voor de interne brandweerorganisatie om de juiste maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de medewerkers niet besmet worden en de vitale organisatie pararaat blijft.

Waterbeheer

Bekijk de video van Tech Files. Dit is een reportage over de techweg naar de toekomst. Presentator Harry Piekema bespreekt het verleden, heden en de toekomst van technologische innovaties. In deze aflevering wordt het 'waterbeheer' behandeld.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies