PRIMO

Themasessie 2

14:15 - 15:00 Big Data is echt wat anders, daar is een wereld te winnen

Deze interactieve presentatie gaat over het beter benutten van data en technologieën en de betekenis voor risicomanagement. “Als wij het binnen de overheid over big data hebben spreken wij meestal over oude Excel documenten die in een database staan. Maar Big data is echt wat anders. Daar is een hele wereld te winnen. Voer ik nou een ongelimiteerd pleidooi voor data technologieën? Nee, want wij hebben inmiddels ook de begrenzingen gezien. Neem de toeslagenaffaire. De kunst is om ook in het risicomanagement zoveel mogelijk te automatiseren. Met data op zoek naar de risico’s enzovoort. Algoritmisch daar beslissingen en keuzes in maken maar wel elke keer de toets blijven maken met de werkelijkheid. Voortdurend op zoek zijn naar de balans tussen automatisering, algoritmisering, data gestuurd werken versus de menselijke maat en daarbij horende feedback.”  

Benutten van data en technologieën en de betekenis voor risicomanagement
Jan van Ginkel

Jan was actief binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging gereformeerd schoolonderwijs (VGS). Momenteel is hij concerndirecteur en loco-provinciesecretaris van de provincie Zuid-Holland.

Themasessie 3

15:30 - 16:15 Wat doe je als van het één op het andere moment een groot deel van je digitale archief weg is?

Richard Klein Tank heeft als concern controller en MT-lid de cyberaanval bij de gemeente Hof van Twente trof op 1 december 2020 van nabij meegemaakt. “De malware-aanval had grote, desastreuze gevolgen voor de informatiehuishouding en dienstverlening. Want wat doe je als van het één op het andere moment een groot deel van je digitale archief weg is, de financiële administratie niet meer toegankelijk is en uitkerings- en jeugdzorgdossiers verdwenen zijn?” Na een crisisaanpak in de eerste weken, werkt de gemeente sinds het begin van 2021 nog steeds aan de volledige wederopbouw en het borgen van de aanbevelingen uit externe onderzoeken die in het voorjaar zijn afgerond en aangeboden aan de gemeenteraad. Risicomanagement en informatieveiligheid hebben voor ons nieuwe dimensies gekregen.” Over de impact van de cyber aanval en de lessons learned gaan de deelnemers na een korte presentatie in gesprek met Richard Klein Tank.