One step ahead with Risk Leadership

Themasessie 1

11:15 - 12:00 Ethiek anno 2021: data is key! Van ethische principes naar pragmatische afwegingen

De mogelijkheden van data zijn ongekend, de verdienmodellen gerelateerd aan data-inzet lijken onuitputtelijk. Veel organisaties ontwikkelen nieuwe producten en diensten waarbij data een centrale rol speelt. Veelal gaat het dan om data die voor andere doeleinden tot stand is gekomen en nu ingezet worden om nieuwe wegen in te slaan. Hoe zorgen we dat die nieuwe verdienmodellen voor iedereen echt een win-win situatie is? Hoe maken we, naast een gedegen risicoanalyse ook een zorgvuldige ethische afweging? In deze workshop verkennen we met elkaar de contouren van de data-ethiek en maken we de slag van ethische principes naar een pragmatische analyse en besluitvorming.

Themasessie 2

14:15 - 15:00 Het Deens-Nederlands scenario

(Big) Data worden door middel van algoritmes omgezet in informatie. Informatie die vervolgens gebruikt wordt bij het nemen van besluiten. Ook bij een instrument dat binnen risicomanagement steeds vaker wordt toegepast: scenarioplanning. Wat is nu de invloed van data en algoritmes bij o.a. scenarioplanning op de (kwaliteit van de) besluitvorming? Dat wordt in deze sessie nader onderzocht.

Bij deze themasessie wordt gebruik gemaakt van de resultaten van een uitgevoerd vergelijkend onderzoek naar scenarioplanning binnen een aantal Deense en Nederlandse organisaties. Dit onderzoek was een opdracht in het kader van een studiereis van de Masteropleiding Risicomanagement naar de Danish Technical Universiy (DTU) in Kopenhagen.

Themasessie 3

15:30 - 16:15 A FEW STEPS AHEAD WITH RISK LEADERSHIP 

Wat is de relatie tussen big data, data-ethiek en persoonlijk risicoleiderschap? Ofwel, wat vraagt risicogestuurd én ethisch verantwoord omgaan met data van leidinggevenden en teamleden? Welke vaardigheden voor risicoleiderschap spelen hierin een hoofdrol en hoe kunnen we die ontwikkelen?   

Dergelijke vragen verkennen we op een interactieve manier met elkaar in de sessie ‘A few steps ahead with risk leadership’. Doel van deze sessie: gezamenlijk komen tot enkele risicogestuurde handelingsperspectieven met een wetenschappelijk fundament. Deze oogst vatten we samen als concrete tips met een brede toepasbaarheid in de big-data realiteit van bedrijven en publieke organisaties.

A few steps ahead with risk leadership
Dr. ir. Martin van Staveren MBA

Dr. ir. Martin van Staveren MBA doceert, adviseert en schrijft over vernieuwende manieren van omgaan met onzekerheden, risico’s én kansen in organisaties. Hij is kerndocent risicomanagement, Universiteit Twente. Hij schreef de boeken Risicogestuurd werken (2015), Risicoleiderschap (2018) en Iedereen Risicoleider: Waardevolle doelen realiseren én behouden in een onzekere wereld (2020).