Integraal Veiligheidsmanagement

Themasessie 1

11:15 - 12:00 The need for integral safety science

Veiligheid is de conditie om beschermd te zijn tegen schade of andere ongewenste gebeurtenissen. Het verwijst naar de beheersing van gevaren om een aanvaardbaar risiconiveau te bereiken. Er zijn verschillende redenen waarom veiligheid daarom vanuit een integrale visie moet worden bestudeerd. Deze zullen tijdens deze presentatie kritisch worden besproken en hebben o.a. betrekking op de noodzaak om veiligheid te bestuderen voor alle mogelijke gevaren (accidenteel en intentioneel), voor alle fasen in de levenscyclus (plannen, ontwerpen, bouwen, gebruiken, onderhouden, verwijderen), voor alle ruimtelijke schalen (micro, meso, macro) en voor alle actoren (gebruikers, exploitanten, onderhoudsbedrijven, aannemers, omwonenden, inspectiediensten).

A reflection on risk-reduction measures in socio-technical domains
Em.prof.dr.ir. Joop Halman

Johannes (Joop) I.M. Halman is emeritus hoogleraar Innovatie en Risicomanagement aan de Universiteit Twente. Daarnaast heeft hij aan de Universiteit van Curaçao een leerstoel Schlumberger in Techniek en duurzame ontwikkeling. In 2001 was hij gasthoogleraar onderzoek aan de Universiteit van Washington in Seattle en van 2006-2011 gasthoogleraar aan de Universiteit van Ljubljana, Faculteit Economie, Slovenië.

Prof.dr.ir. Pieter van Gelder

Prof.dr.ir. Pieter van Gelder is hoogleraar Veiligheidskunde aan de TU Delft. Hij is tevens hoofd van de sectie Safety and Security Science en lid van het MT van de vakgroep Values, Technology and Innovation. Hij is voorzitter van de ESRA Technical Committee on Natural Hazards (European Safety and Reliability Association) en lid van de Raad van Advies van TNO Defensie, Veiligheid en Beveiliging en de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming). Hij heeft diverse hoog geciteerde artikelen gepubliceerd op het gebied van infrastructuurveiligheid. Zijn achtergrond ligt in de statistische modellering van gebeurtenissen met een hoge impact en een lage waarschijnlijkheid en de daaruit voortvloeiende besluitvormingsprocessen, met toepassingen op natuurgevaren en infrastructuren.

Themasessie 2

14:15 - 15:00 Integraal veiligheidsmanagement inrichten

Deze sessie wordt in het Engels gegeven.

Ontwerp is een prominent onderdeel van integraal veiligheidsmanagement, en Safety by Design is een van de kritische pijlers voor integrale veiligheid. In deze sessie wordt het concept van Safety by Design toegelicht. Daarnaast wordt een kort overzicht gegeven van de Nederlandse Norm NTA 8287:2021 (en) Safety Cube Method voor ontwerp, engineering, en integratie van systemen en producten. Deze NTA beschrijft de how-to voor het bereiken van integrale veiligheid, met de nadruk op Safety by Design. Voor meer informatie over de Safety Cube Methode klik hier. 

Themasessie 3

15:30 - 16:15 Risk assessment of organizing large scale events exposed to Covid-19 infection risk. 

In deze sessie wordt de ontwikkeling van een model besproken om het infectierisico onder deelnemers aan grootschalige evenementen in te schatten. Het model is geconstrueerd op basis van beschikbare gegevens over infecties, locaties van infecties, ziekenhuisopnames, sterfgevallen, de duur en het aantal contacten tussen mensen aanwezig op een locatie, die vervolgens geëxtrapoleerd worden naar grootschalige evenementen. Het model is gebruikt om te onderzoeken of evenementen kunnen worden georganiseerd zonder een 1,5 m-maatregel maar in plaats daarvan met gebruikmaking van andere veiligheidsmaatregelen (de Fieldlab-maatregelen), waarbij het risico op infectie even groot is als in het normale leven thuis. Op basis van een risicobeoordelingsmodel zijn beslissingsdiagrammen ontwikkeld waarin het aantal infecties wordt gerelateerd aan de prevalentie en de genomen veiligheidsmaatregelen.

Auteurs: Bas Kolen, Tim Stobernack, Andreas Voss, Pieter van Gelder.

A reflection on risk-reduction measures in socio-technical domains
Prof.dr.ir. Pieter van Gelder

Prof.dr.ir. Pieter van Gelder is hoogleraar Veiligheidskunde aan de TU Delft. Hij is tevens hoofd van de sectie Safety and Security Science en lid van het MT van de vakgroep Values, Technology and Innovation. Hij is voorzitter van de ESRA Technical Committee on Natural Hazards (European Safety and Reliability Association) en lid van de Raad van Advies van TNO Defensie, Veiligheid en Beveiliging en de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming). Hij heeft diverse hoog geciteerde artikelen gepubliceerd op het gebied van infrastructuurveiligheid. Zijn achtergrond ligt in de statistische modellering van gebeurtenissen met een hoge impact en een lage waarschijnlijkheid en de daaruit voortvloeiende besluitvormingsprocessen, met toepassingen op natuurgevaren en infrastructuren.