Human Resources & Data

Themasessie 1

11:15 - 12:00 Kan People Analytics als 'verantwoordelijk' worden gezien? Het met elkaar in overeenstemming brengen van innovatie en ethische kwesties. 

Deze sessie wordt in het Engels gegeven.

"People Analytics" (PA) is een digitaal-innovatiegebied in opkomst waarbinnen men zich richt op het vastleggen en analyseren van gegevens over werknemers, teams en het personeelsbestand met als doel de kennis binnen een organisatie te vergroten. PA brengt echter ook nieuwe ethische en maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Nu het grote publiek zich meer en meer bewust wordt van de risico's die kleven aan data en de privacyregels steeds strenger worden, kan het niet aanpakken van deze zaken organisaties zowel economische als reputatieschade opleveren. Het is daarom van groot belang om 'verantwoordelijk' bezig te zijn door de drang naar innovatie en de ethische vereisten met elkaar in overeenstemming te brengen.

Het doel van dit interactieve seminar is om multidisciplinaire beroepsbeoefenaars en onderzoekers met elkaar van gedachten te laten wisselen over ethische en vertrouwenskwesties in PA en om na te denken over de gevolgen daarvan voor betrokken partijen, de maatschappij en de toekomst van werk. De doelstelling is vierledig: een overzicht bieden van huidig relevant onderzoek op dit gebied, aanbevelingen doen voor de praktijk, een agenda opstellen voor nieuw onderzoek en een virtueel netwerk tot stand brengen van relevante actoren die belang hebben bij dit onderwerp.

Kan People Analytics als 'verantwoordelijk' worden gezien? Het met elkaar in overeenstemming brengen van innovatie en ethische kwesties.
Dr. Aizhan Tursunbayeva

Aizhan Tursunbayeva is universitair docent HRM aan de Universiteit van Parthenope (Italië). In het verleden is zij onder andere werkzaam geweest als universitair docent aan de Universiteit Twente, als managementconsultant bij KPMG (Healthcare-divisie) en als HR-manager bij de HSBC Bank. Ze doet onderzoek op het snijvlak van HRM, innovatie, technologie en gezondheidszorg."

Themasessie 2 

14:15 - 15:00 InLine: a serious game for strategic HRM 

Medewerkers zijn van vitaal belang voor elke organisaties, om het gedrag van medewerkers te stimuleren dat bijdraagt aan het halen van doelstellingen  is een optimale afstemming tussen de bedrijfsstrategie en het beleid van HRM cruciaal. Het is echter een uitdaging om deze afstemming goed te doen  vanwege het grote aantal keuzes dat gemaakt kan worden. Het door ons ontworpen spel, InLine, daagt spelers uit om HR-praktijken te selecteren die het beste passen bij de strategie en doelen van een organisati. De uitdaging is om gedurende meerdere opeenvolgende jaren (rondes in het spel) een combinatie van praktijken te selecteren die in lijn zijn met het strategische profiel van de organisatie, en die aan te passen aan de uitkomsten van de keuzes die in voorgaande jaren zijn gemaakt. Met behulp van InLine kunnen spelers experimenteren met en leren van het selecteren van meerdere combinaties van HR-praktijken en het resultaat van hun keuzes ervaren in termen van HR-uitlijning over meerdere gesimuleerde jaren. Kom en doe mee!

Bitiline: a serious game
Dr. Luuk Collou

Dr. Luuk Collou promoveerde in 2020 aan de Universiteit Twente op het ontwikkelen en testen van een simulatiemodel en serious game voor strategisch human resource management (HRM). Momenteel is Luuk werkzaam als associate lector bij het lectoraat strategisch HRM van Saxion Hogescholen in Enschede, Nederland.

Guido Bruinsma

Met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie is Guido aan de Universiteit Twente gepromoveerd op een simulatiemodel over de orkestratie van complexe multi-organisatie samenwerkingsverbanden tijdens noodhulpsituaties. Voortbouwend op zijn passie voor onderzoeksmethodologie, technologie en menselijk gedrag heeft Guido als onderzoeker gewerkt aan de Saxion hogeschool en de Universiteit Twente. Verder is Guido betrokken bij verschillende startups en organisaties op het gebied van organisatieverbetering, applied gaming, esports en algoritmische handel.

Themasessie 3

15:30 - 16:15 Het lijkt wel of het er steeds meer zijn: hoe herken je verwaarloosde organisaties 

De Belastingdienst, de zorg, witwas affaires bij banken, de Brandweer maar ook hogescholen. Het lijkt op steeds meer plekken aan het licht te komen. Veranderkundig interessant is de vraag hoe een verwaarloosde organisatie ontstaat. En wat moet je dan wel of juist niet doen om de organisatie weer op orde te krijgen? Gaat het helpen om de Belastingdienst 8 jaar na de samenvoeging van de onderdelen Inning, Toeslagen en Douane weer op te knippen?

De deelnemers maken kennis met het concept van de verwaarloosde organisatie. Daartoe is kennis uit de orthopedagogiek vertaald naar de veranderkunde. De genoemde organisaties hebben met elkaar gemeen dat het langdurig heeft ontbroken aan sturing en begeleiding van de ontwikkeling waardoor professionaliteit en kwaliteit van de dienstverlening achterblijven, de motivatie onder leiding en medewerkers afneemt en de mensen het vertrouwen zijn kwijtgeraakt en in de overleefstand zijn gegaan.

Compliance in verwaarloosde organisaties
Joost Kampen

Joost Kampen is veranderkundige en combineert praktijk en wetenschap. Hij promoveerde in 2011 bij prof. Léon de Caluwé op de theorie van de verwaarloosde organisatie. Hierin wordt kennis uit het domein van de orthopedagogiek gebruikt om ontwikkelingsproblemen in organisaties te duiden en de juiste interventies te kunnen doen. Hij bepleit een intensiever gebruik van onderzoek naar de destructieve kanten van organisatieontwikkeling, leiderschap en medewerkerschap.