Genootschap voor Risicomanagement

BEKIJK HIER ALLE THEMASESSIES VAN het Genootschap Voor Risicomanagement (Gvrm)

Themasessie 1 

11:15 - 12:00 Veiligheid uit een glazenbol 

De verwachtingen van big data en AI zijn hooggespannen, ook in de veiligheidswereld. Maar zijn deze verwachtingen realistisch? In deze workshop gaat Remco Spithoven in op de uitdagingen die er ontstaan in het werken met big data en AI en hoe we daar op een verantwoorde manier mee om kunnen gaan. Daarbij schetst hij een alternatieve benadering die recht doet aan de krachten van zowel menselijke als artificiële intelligentie. 

Veiligheid uit een glazenbol?
Dr. Remco Spithoven

Dr. Remco Spithoven (1985) studeerde Integrale Veiligheidskunde naast zijn baan als reservist bij defensie, gevolgd door een pre-master bestuurskunde en de master besturen van veiligheid. Met zijn scriptie ‘Niet bang maar onzeker’ won hij twee prijzen, een voor de beste scriptie in de bestuurskunde en dezelfde voor de criminologie. Hierop volgde een promotieonderzoek naar de vormen van en verklaringen voor gevoelens voor onveiligheid. Als hoofddocent integrale veiligheidskunde coördineerde hij vervolgens aan de Hogeschool Utrecht praktijkgericht onderzoek naar veiligheidsbeleving en integrale veiligheid. Sinds zijn lectorschap bij Hogeschool Saxion richt hij zicht met het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid en als Leading Lector Veiligheid en Digitalisering op onderwerpen als gedigitaliseerde criminaliteit, cyberweerbaarheid, informatiegestuurd werken, ondermijning en vakmanschap. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het compleet herziene Basisboek Integrale Veiligheidskunde en per 1 september hoofdredacteur van het peer-reviewed, wetenschappelijke Tijdschrift voor Veiligheid.

Themasessie 2 

14:15 - 15:00 Hoe Big data zorgt voor een vitale toekomst: “Verse, gezonde, duurzame en mooie producten uit de slimme kas en stal”.

De agrarische sector digitaliseert in snel tempo. Nieuwe technologieën worden ingezet om wereldwijd toonaangevend te blijven. Het betreft kunstmatige intelligentie, robots, sensoren, vision techniek en mechatronica om de schaars beschikbare arbeid beter te kunnen inzetten. Maar ook digitale innovatie voor het vastleggen van groene kennis, het halen van afgesproken duurzaamheidsdoelstellingen, het inrichten van korte ketens en het beter inspelen op de wensen vanuit de consument. Zoals bijvoorbeeld de behoefte aan transparantie over de herkomst van het product en de gebruikte grondstoffen (footprint) in het productieproces. Wat zijn de kansen, de uitdagingen en dilemma’s van deze digitale revolutie? Hoe draagt big data bij aan het mondiale voedselprobleem? En hoe kunnen de megacities in de wereld -met lokale tuinbouwproducten- worden gevoed en van groene planten worden voorzien door de komst van datagedreven teelt in “slimme” autonome kassen? 

Data & Agrarische sector
Bart Stengs

Bart Stengs is een ervaren professional in het bank- en verzekeringswezen. Hij heeft relevante werkervaring als kredietrisicomanager en branchespecialist in de F&A sector. Daarnaast als senior accountmanager voor grootbedrijf klanten bij Rabobank. Op dit moment is hij werkzaam als Sectormanager Glastuinbouw bij Achmea Agro. Daar vertegenwoordigt hij de merken Interpolis, Avéro en Hagelunie. Samen met de GreenTech branche (€ 4 mrd. omzet) wordt proactief ingezet op de vermindering van innovatie- en schaderisico’s. Hij is bestuurlijk actief voor diverse stichtingen die zich bezig houden met innovatie in de GreenTech branche en de promotie van de glastuinbouw.

Themasessie 3

15:30 - 16:15 (Cyber) risicomanagement: het hoofd bieden aan toenemende kwetsbaarheid en criminaliteit

Toenemende awareness, kennisopbouw, toepassing en monitoring staan nog in de kinderschoenen. Recente incidenten hebben aangetoond dat de bovenwereld nog niet klaar is voor de onderwereld. Waar staan we en wat staat ons te wachten? Hoe zet ik als organisatie koers naar een zo veilig mogelijke context voor mijzelf en mijn stakeholders? Welke inzichten worden geboden door de integratie van proces-, kwaliteits- en risicomanagement.

(Cyber) risicomanagement: het hoofd bieden aan toenemende kwetsbaarheid en criminaliteit.
Robert Korsloot

Robert Korsloot, 60 jaar en al bijna 25 jaar zelfstandig adviseur op het gebied van kwaliteits-, proces- en risicomanagement alsmede enterprise architectuur. Zijn professionele historie is divers: banken, zorgsector, overheid, beveiliging, defensie, maakindustrie en petrochemische industrie behoren tot zijn (vaak vaste) klanten. Daarnaast is hij in diverse rollen (docent/ontwikkelaar/beoordelaar) betrokken bij diverse opleidings instituten zoals The Hague Graduate School (kerndocent cyberrisicomanagement), International Management Forum (ISO 31000 certificatietrainingen en BPM Master), NCOI (Technische Bedrijfskunde). Daarnaast is Robert al langere tijd lid van het Genootschap voor Risicomanagement. Hij houdt zich bij zijn klanten vooral bezig met de integratie van het fysieke en digitale domein: we kunnen niet meer zonder systemen en er dreigen veel actuele en toekomstige bedreigingen.