Resilience door de VU & UT

Nauwere Unieke samenwerking VU & UT

De Universiteit Twente en Vrije Universiteit Amsterdam breiden hun samenwerking uit in onderwijs, onderzoek en valorisatie. Daarmee bouwen de universiteiten voort op een bestaande, unieke vorm van samenwerking gebaseerd op maatschappelijke betrokkenheid, vanuit een brede benadering. Bijzonder aan deze samenwerking is de geïntegreerde benadering vanuit alfa-, bèta- en gammawetenschappen, gecombineerd met technologie, om te werken aan maatschappelijk taaie problemen, zoals klimaatverandering of sociale ongelijkheid.

Themasessie 1

11:15 - 12:00 Creeping or acute challenges; different perspectives call for a different approach?

Deze sessie wordt in het Engels gegeven.

Veiligheidsvraagstukken in onze samenleving zijn niet alleen complex, maar ook divers. Sommige veiligheidsproblemen zijn minder zichtbaar, langdurig en sluipend (zoals ondermijnende criminaliteit), terwijl andere acuter en intenser zijn (zoals crises). Beide worden gekenmerkt door complexiteit (d.w.z. 'wicked problems'). Beide zijn ontwrichtend voor de samenleving. De manier waarop ze de samenleving ontwrichten en wat maatschappelijke belanghebbenden nodig hebben, kan echter verschillen.

Rechtvaardigen deze verschillende veiligheidsvraagstukken een radicale aanpak? Of kunnen we overeenkomsten vinden tussen de twee en kunnen ze elkaar opvolgen (wanneer ondermijning tot crisis leidt)? Wat kunnen we van elkaar leren en waar zitten nog hiaten in het onderzoek die we in de VU-UT samenwerking kunnen oppakken?

In deze sessie gaan we (onder begeleiding van Dorothée Loorbach) in gesprek met wetenschappers Kees Boersma (VU), Yarin Eski (VU), en José Kerstholt (UT) over de overeenkomsten en verschillen van veiligheidsvraagstukken met een (ogenschijnlijk) andere dynamiek maar gemeenschappelijke complexiteit.

Themasessie 2 

14:15 - 15:00 Polarisatie: een VR empathie interventie

Deze sessie wordt in het Engels gegeven.

Om polarisatie beter te begrijpen en handelingsperspectieven te ontwikkelen die destructieve effecten van polarisatie in de samenleving verzachten en voorkomen en constructieve effecten mogelijk maken, streven we naar een uitwisseling van academische reflectie, professionele expertise en praktijk kennis tussen onderzoekers, beleidsmakers en professionals. VR technologie biedt de mogelijkheid om te onderzoeken in hoeverre digitaal gecreëerde simulaties effectief ervaringen van empathie oproepen. Welke mogelijkheden biedt een 'VR empathie interventie' professionals en onderzoekers om destructieve polarisatie te verminderen en te voorkomen?

In deze sessie worden deelnemers uitgenodigd om VR als de-polarisatie-tool zelf te ervaren. In een discussie met sociale wetenschappers Mariken van der Velden (VU), (VU), Tilo Hartmann (VU), Timo Korstenbroek (VU), Bas Boïng (UT) en Martin Rosema (UT) verkennen we toepassingsgebieden en mogelijkheden van VR als de-polarisatie tool. Wat kunnen we van elkaar leren en waar zitten nog hiaten in het onderzoek die we in de VU-UT samenwerking kunnen oppakken? In de sessie zorgen we voor een QR overzicht van relevante literatuur en contacten. Het uiteindelijke doel is om een open science VR tool te ontwikkelen voor wetenschappers, professionals en praktijkmensen.