After the crisis: reflections on managing risk & resilience

De laatste dag van het online event biedt podium voor het reflecteren op de twee eerste dagen, te weten het internationale en het sectorale perspectief op het managen van risk en resilience.                        

De conclusies en acties van beide dagen zijn door studenten van de Master Risicomanagement bijeengebracht in een gezamenlijke onderzoeks- en praktijkagenda welke wordt voorgelegd aan de deelnemers en de keynotespreker van deze dag: prof. dr. ir. Marjolein van Asselt (Raadslid bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid). In haar keynote speech zal zij ingaan op de agenda en de wijze waarop de Onderzoeksraad een bijdrage heeft geleverd en kan leveren aan centrale thema van het event.

Marjolein van Asselt

Samen met een panel bestaande uit vertegenwoordigers van het Genootschap voor Risicomanagement, PRIMO Nederland en de Universiteit Twente verkent u als deelnemer vervolgens knelpunten en uitdagingen om de onderzoeks- en praktijkagenda in concrete acties om te zetten.

GvRM Study Award

Tijdens de laatste dag zal het Genootschap voor Risicomanagement ook de jaarlijkse Study Award uitreiken. Een prijs die duidelijk maakt waarom de verbinding tussen wetenschap en praktijk zo belangrijk is voor het nog maar 25-jaar bestaande vakgebied Risicomanagement en het nog recentere Resilience perspectief.

Jury GvRM Study Award

  • Gea Kolk - Consultant RAMS- en risicobeheer Movares - Voorzitter jury
  • Harrie Jansen - Bedrijfskundige, De Wilg Advies, mede-oprichter GvRM
  • Koos Vegting - Risicomanager professionele beleggingen, Kas Bank
  • Ronald van Tol - Organisatie-advies en interim management Levende Cijfers

De drie genomineerden voor de prijs zullen door middel van een korte pitch u meenemen in hun onderzoek, waarna de jury de uiteindelijke winnaar zal kiezen en aan het eind van het webinar bekend zal maken.

Genomineerde GvRM Study Award
Karlijn Wiggers
Universiteit Twente, Creative Technology

Titel: 'De Fysicalisatie van Risicomodellen'

Hoewel risicomodellen een belangrijke rol spelen voor de samenleving, zijn ze soms moeilijk te begrijpen voor leken. Visuele elementen kunnen dienen als universele taal om dit soort ingewikkelde concepten te verhelderen. De knikkerbaan die werd ontworpen tijdens het onderzoek genaamd 'De Fysicalisatie van Risicomodellen' helpt om foutenbomen op een visuele en aantrekkelijke manier uit te leggen.

Genomineerde GvRM Study Award
Peter Zeilstra
Universiteit van Amsterdam, MSc Enterprise Risk Management & MSc Verzekeringskunde

Titel: Brandbare gebouwen - 'Een onderzoek naar de brandbaarheid van gebouwen, de risico’s van brandbare gebouwen en hoe deze risico’s voldoende beheerst kunnen worden'

In Nederland neemt het aantal grote branden nog steeds toe. Naast slachtoffers veroorzaken deze branden ook steeds meer materiële schade. De brandbaarheid van de gebouwen zélf speelt bij zowel het ontstaan als ook de uitbreiding van brand een belangrijke rol. Wat maakt een gebouw brandbaar? Hoeveel brandbare gebouwen zijn er in Nederland en wat is de relatie met risicomanagement? Dat is het onderwerp van het onderzoek.

Genomineerde GvRM Study Award
Dexter Rommens
The Hague Graduate School, Risicomanagement

Titel: 'De weg naar commitment gedreven projectrisicomanagement'

In de scriptie is onderzoek gedaan naar het meten van risicovolwassenheid van een internationale projectorganisatie. Enerzijds door vast te stellen welk model hiervoor geschikt is en anderzijds door te analyseren welke interventies er gepleegd kunnen worden om naar het gewenste risicovolwassenheidsniveau te groeien.  

Nederlandse Voedselbanken

Als slot van het Risk & Resilience Online event wordt de 'opbrengst' voor de Nederlandse Voedselbanken bekend gemaakt en Risk & Resilence Online 2020 met een surprise act afgesloten.