Dr. Raymond Loohuis, regisseur thema Strategy, aan het woord

Strategisch risicomanagement

Kunnen risicomanagement en strategische flexibiliteit hand in hand gaan? Binnen het thema strategie van het Risk & Resilience Festival hebben we topsprekers uitgenodigd die zich op de een of andere manier bezig houden met deze vraag vanuit verschillende invalshoeken.

Vraagstukken binnen thema Strategy

We krijgen inspirerende presentaties te zien over het belang van “local resilience” in relatie tot het ontwikkelen van een adequaat (lokaal) overheidsbeleid door toename van cyberaanvallen en sociale mediagebruik door burgers. De kracht van het socratische dialoog als methode om risicoleiderschap in organisaties te bevorderen tot het waarborgen van voldoende strategische flexibiliteit in plaats van het borgen van processen en het organiseren van veerkrachtigheid door multidisciplinair samenwerken en kennisdelen.

Herkenbare vraagstukken binnen uw organisatie?
Bekijk sprekers

Inzichten in risico's

Naast deze presentaties krijgen we ook inzichten in manieren om situationeel om te gaan met risico’s zoals Business Continuity Management als praktische benadering voor vlug herstel van essentiële bedrijfsprocessen na een ernstige onontkoombare verstoring en het opzoeken van de grenzen van het toelaatbare tijdens een levensgevaarlijke missie.

De vraag is hoe deze paradigmatische verschillen verenigd kunnen worden, zodat organisaties veerkrachtiger worden zonder overbodige risico’s te nemen.Dr. Raymond Looshuis, regisseur van het thema Strategy op het Risk & Resilience Festival

veerkracht en MANAGEN VAN RISICO'S

Ik kijk uit naar een inspirerende dag omdat we vanuit al deze verschillende invalshoeken gaan ervaren waarom het managen van risico’s en veerkracht hand in hand moeten gaan en elkaar dus niet langer kunnen uitsluiten. Hier ligt dan meteen een grote uitdaging voor bedrijven en instellingen. Risicomanagement wordt namelijk overwegend gezien als een procedure gedreven exercitie vanuit de gedachte dat risico’s gemeden moeten worden en dat deze kenbaar zijn.

Kom naar het Risk & Resilience Festival
Bekijk programma

Veerkracht daarentegen verlangt juist flexibiliteit en het mogelijk maken van situationeel reageren en het juiste doen in het licht van het onverwachte. Dit laatste betekent dat men accepteert dat niet alles kenbaar is, dus ook niet te vatten is in procedures. De vraag die dan bediscussieerd moet worden is hoe deze paradigmatische verschillen met elk hun eigen logica’s verenigd kunnen worden zodat organisaties veerkrachtiger worden zonder overbodige risico’s te nemen.  

Dr. Raymond Loohuis
Regisseur Thema 'Strategy' van het Risk & Resilience Festival op 9 november 2017.
Docent van de Masterclass Organiseren van Risicomanagement, onderdeel van de Master Risicomanagement.