Het Risk & Resilience Festival (9 november) heeft de volgende thema's: Risk & Resilience (main stage), Strategy, Legal & Compliance, Technology, Finance, Human en Operations & Safety. Klik op de spreker voor meer informatie, zoals waarover de sessie gaat en welke organisatie het betreft.

X

Sprekers en onderwerpen

Thema's
Hans Heerkens
Tijd:11:15 - 12:00
Thema's:Technology

Titel: How to prevent runway incursions at Schiphol Airport

Locatie: Waaier 3

Inleiders: Hans Heerkens

Organisatie: EasyJet & Universiteit Twente

Meer informatie
Robert 't Hart
Tijd:14:00 - 14:45
Thema's:Human

Titel: Hoe grijpen governance, risk & compliance in elkaar?

Locatie: Carré 3B

Inleider: Robert 't Hart

Organisatie: NARIS

Vanuit governance codes moeten besturen moeten hun risk appite vaststellen hoe doe je dat in de praktijk?

Hoe kom je uit de spagaat tussen risico’s nemen en je verantwoorden over risico’s. Aan de ene kant je bedrijfsmodel omgooien en anticiperen op nieuwe technologieen, netwerken,  en aan de andere kant versplinterde compliance en beheersing op jacht naar  een zogenaamde foutloze  wereld.

In deze workshop presenteren wij meerdere risk appetite-statements uit de praktijk en de weg er naar toe.

Meer informatie
Antoni Brack
Tijd:10:15 - 11:00
Thema's:Legal & Compliance

Titel: Juridische risks & resilience

Locatie: Carré 2K

Inleider: Antoni Brack

Organisatie: Universiteit Twente

Wat begonnen is als de onderwijsmethode “Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier” – hoe geef je studenten bedrijfskunde effectief college over bedrijfsrecht? – heeft zich doorontwikkeld tot een onderzoekmodel: het doorlichten van (bedrijfs)organisaties op de aanwezigheid van juridische risico’s. Op basis van zo’n periodieke legal audit kan gewerkt worden aan de verbetering van het juridische management. Thans stellen wij ons de vraag of met behulp van deze Managerial Law-methode een verdienmodel voor juridische consultancy kan worden bedacht. U wordt van harte uitgenodigd hierin mee te denken.

Meer informatie
Yvonne Nijhuis
Tijd:16:15 - 17:00
Thema's:Legal & Compliance

Titel: Juridische risico's in de gezondheidszorg

Locatie: Carré 2K

Inleider: Yvonne Nijhuis & Eveline van Andel

Organisatie: Kienhuis Hoving

Kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid, governance, digitalisering, e-health en privacy; de thema’s van de zorgsector anno nu. Hoe gaan zorgbestuurders met deze themas om, om risico’s en calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen?
Calamiteiten zijn steeds aanleiding geweest voor nieuwe regelgeving en aanscherping van bestaande. Heeft dat het gewenste effect? En wat is de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg hierbij? Of vergt het ook een andere blik? Yvonne Nijhuis (en Eveline van Andel), advocaat/advocaten gezondheidsrecht bij KienhuisHoving advocaten gaat(n)hierover met u in gesprek.

Meer informatie
Jack Kruf
Tijd:16:15 - 17:00
Thema's:Strategy

Titel: Publieke risico's in wereld perspectief en de noodzaak van Europees Beleid

Locatie: Carré 2G

Inleider: Jack Kruf & Koos van Houdt

Organisatie: PRIMO

This presentation will offer insights into what key aspects can be for local authorities in planning, prioritising & implementing local resilience. Local authorities and Cities, international organisations and the private sector will debate how we can work together to build resilience to withstand unexpected disruptions and drive long-term viability. With an ever more interconnected global economy, the risks to our communities from climatic events, cyber-attacks and risks to human health are multiple. Effective partnership is key to resilience planning. The presentation will hear about how our cities are dealing with global risks through smart resilience responses across Europe.  Local government is the closest level to their citizens and they play a key role in responding to crises and emergencies, delivering essential services & investing in the economic and social wellbeing of their communities. But moving from policy to practice requires effective action and this workshop will provide a useful insight into the issues from a global to local perspective.

Meer informatie
Eric Verhelst
Tijd:11:15 - 12:00
Thema's:Legal & Compliance

Titel: Juridische risico’s bij het verwerken van persoonsgegevens

Locatie: Carré 2K

Inleider: Eric Verhelst

Organisatie: AdvocatenkantoorVerhelst

Op 25 mei 2018 treedt nieuwe privacywetgeving in werking, te weten de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In vergelijking met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens verkrijgt een organisatie op grond van de AVG meer verantwoordelijkheden en plichten. Dit betekent concreet dat een organisatie technische en organisatorische maatregelen moet nemen zodat persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. Daarbij is het van belang dat moet worden aangetoond dat de organisatie de maatregelen daadwerkelijk heeft geïmplementeerd, en dat deze regelmatig worden geëvalueerd en geactualiseerd. Maar welke juridische risico’s brengt de AVG met zich mee, en zijn er instrumenten om deze risico’s te onderkennen en te beheersen? En wat is de relatie tussen de AVG en informatiebeveiliging? Deze vragen zullen worden beantwoord in de presentatie van Eric Verhelst.

Meer informatie
John Rijsman
Tijd:16:15 - 17:00
Thema's:Human

Titel: No Blame, no Name, no Shame: Op basis van Weten en Willen

Locatie: Carré 3A

Inleider: John Rijsman

Organisatie: Universiteit Tilburg

Het essentiele van elk goed werkend systeem van Risk- en Kwaliteitsmanagement is een cultuur van Psychologisch Eigenaarschap (willen) gekoppeld aan inhoudelijke (praktische) kennis van zaken (weten). Daarom is het onderhouden van event-review op basis van no name, no blame, no shame, zoals onder piloten, een absolute voorwaarde. Dit zal worden geillustreerd aan voorbeelden uit andere bedrijfstakken.

Meer informatie
Bernice Notenboom
Tijd:11:15 - 12:00
Thema's:Risk & Resilience

Titel: De impact van klimaatveranderingen uit eigen ervaring

Locatie: Waaier 1 & Waaier 2

Inleider: Bernice Notenboom

Organisatie: Ambassador of the North Pole

Klimaatverandering is de grootste uitdaging waar de mensheid voor staat. Om de planeet niet verder op te warmen is een systeemverandering  nodig en emissie reductie alleen is niet voldoende om de opwarming onder de 1.5 graden te houden. De Noordpool laat ons zien hoe een warmer klimaat gevolgen heeft voor iedereen op aarde.

Meer informatie
Carlo Klerk
Tijd:11:15 - 12:00
Thema's:Technology

Titel: Workshop Cybersecurity: Denken als een aanvaller

Locatie: Carré 2M

Inleider: Carlo Klerk

Organisatie: Achmea

Tijdens de presentatie leg ik uit dat een risico analyse op het gebied van cybersecurity onmogelijk is zonder je te verdiepen in de aanvaller. Dit aspect heet een bedreigingsanalyse, en vereist dat je in staat bent om te kunnen denken als een aanvaller. Dat is niet voor iedereen even makkelijk, maar om je er bij te helpen zijn een aantal technieken beschikbaar die in de presentatie worden gedemonstreerd.

Meer informatie
Opening
Tijd:09:30 - 10:00
Thema's:Risk & Resilience

Titel: Welkom

Locatie: Waaier 1 & Waaier 2

Inleider: Miriam Bult & Joop Halman

Organisatie: University of Twente

Inloop: check in
Tijd:09:00 - 10:15
Thema's:Risk & Resilience

U kunt zich registreren bij binnenkomst in gebouw de Waaier. Carla, Jacqueline en het team verwelkomen u graag en verzorgen de registratie van uw online aanmelding. Heeft u vragen, arriveert u eerder of later, laat het ons weten via professional-learning@utwente.nl

Lesley Fisscher
Tijd:14:00 - 14:45
Thema's:Legal & Compliance

Titel: Managerial Law als methode van onderzoek voor juridisch management

Locatie: Carré 2K

Inleider: Lesley Fisscher

Organisatie: Rijksuniversiteit Groningen

Juridisch management kan worden gedefinieerd als het beheren en beheersen van juridische kansen en risico's. Ook MKB-bedrijven die geen jurist in dienst hebben moeten invulling geven aan het juridisch management van de onderneming. Is er een methode die deze bedrijven hierbij kan ondersteunen, op basis van zelfredzaamheid? Onder andere op deze vraag probeer ik in mijn promotieonderzoek antwoord te vinden.

Voor mijn onderzoek maak ik gebruik van de methode Managerial Law, zoals uiteengezet in de eerste sessie door prof. Brack. Aan de hand van deze methode licht ik zes MKB-bedrijven twee maal juridisch door, met een tussenpoos van een jaar. De belangrijkste bevindingen uit de eerste ronde van mijn onderzoek, waaronder de opvallendste verbeterpunten in de juridische huishouding van de onderzochte bedrijven, zet ik voor u op een rij. Verder benoem ik enkele juridische onderwerpen die door juridische professionals, waaronder hoogleraren, bedrijfsjuristen en advocaten, werden benoemd als onderwerpen die in mijn onderzoek een rol zouden moeten spelen, maar in de eerste ronde buiten beschouwing zijn gebleven.

Deze sessie kan voor u wellicht een praktisch startpunt zijn om een begin te maken met het opstellen van een juridische agenda voor uw organisatie en vorm te geven aan het juridisch management 

Meer informatie
Rik van Reekum
Tijd:15:00 - 15:45
Thema's:Legal & Compliance

Titel: Octrooien, bezit en aansprakelijkheid?!

Locatie: Carré 2K

Inleider: Rik van Reekum

Organisatie: Universiteit Twente

Risicomanagement is bij grote, innovatieve bedrijven standaard onderdeel van de IP managementpraktijk en komt vooral tot uitdrukking in Freedom To Operate (of patent clearance). Dat aansprakelijkheidsbegrip is niet alleen van belang voor individuen en bedrijven die octrooien aanvragen, maar ook voor hen die dat niet doen, maar wel nieuwe technologieën gebruiken en ontwikkelen om geld mee te verdienen. De discussie over implicaties daarvan wordt geinitieerd aan de hand van een publiekelijk toegankelijke casebeschrijving van een Duitse startup op het gebied van ultra-filtratietechnologie met behulp van membranen (Watertreat, zoals hier in de regio Pentair X-flow).

Meer informatie
Gerard van der Steenhoven
Tijd:14:00 - 14:45
Thema's:Risk & Resilience

Titel: Climate risks in a resilient society & early warning systems

Locatie: Waaier 1

Inleider: Gerard van der Steenhoven

Organisatie: Royal Netherlands' Meteorological Institute (KNMI)/Universiteit Twente

The effects of climate change are visible worldwide. The increased intensity and occurrence of extreme weather events such as storms and droughts are seen everywhere. Measures need to be taken to mitigate these risks. Whereas it is well know that the reduction of greenhouse gas emissions, and large infrastructural measures are important in fighting the effects of climate change, the role of early warning systems is less well known. Such systems are crucial in reducing loss of life and property in the nearby future when the effects of extreme weather events become more and more visible.

Fotograaf: Ruben Jorksveld

Meer informatie
Closing Ceremony
Tijd:17:20 - 17:30
Thema's:Risk & Resilience
Genootschap voor Risicomanagement
Tijd:15:00 - 15:45
Thema's:Risk & Resilience

Titel: Presentaties genomineerden risk management studie award 2017 

Locatie: Waaier 2

Inleider: Arie de Wild

Organisatie: Genootschap voor Risicomanagement

Op het brede terrein van risicomanagement wordt veel onderzoek gedaan. Dat is ook nodig want er is nog veel te ontdekken. Er moet dus geploegd en gezaaid worden. Om dat te stimuleren heeft het Genootschap voor Risicomanagement de Risk Management Studie Award in 1994 in het leven geroepen. De drie genomineerden voor de Award 2017 die hun bevindingen presenteren op het festival zijn: 

Erik Drenth, Burnout bij jonge medisch specialisten (Universiteit Twente) 

Ravish Preshant Yashraj Mehairjan, Risk Based Maintenance in Electricity Network Organisations (Technische Universiteit Delft) 

Meinte A. Wildschut, Risk management in chaordic projects, The Uncertainty dialogue (Hogeschool Utrecht)

Meer informatie
Tjeerd Roozendaal
Tijd:16:15 - 17:00
Thema's:Risk & Resilience

Titel: Risicomanagement bij Rijkswaterstaat; een kijkje achter de schermen

Locatie: Waaier 1

Inleider: Tjeerd Roozendaal

Organisatie: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Al meer dan 200 jaar. Daarbij staan wij voor uitdagingen en moeten wij bewust met risico’s omgaan. Dat geldt niet alleen voor de fysieke netwerken die wij beheren, maar ook voor onze organisatie en de impact van ICT. Benieuwd hoe wij hiermee omgaan?

Meer informatie
Rudsel Cameron
Tijd:12:30 - 13:00
Thema's:Risk & Resilience

Titel: Rudsel Cameron

Locatie: Waaier 1 & Waaier 2

Een activerend intermezzo.

Drinks & Networking
Tijd:17:00 - 17:20
Thema's:Risk & Resilience
Drinks & Networking
Tijd:17:00 - 17:20
Thema's:Technology
Closing Ceremony
Tijd:17:20 - 17:30
Thema's:Technology
Meinte Wildschut
Tijd:10:15 - 11:00
Thema's:Operations & Safety

Titel: In chaotische tijden een veerkrachtig project

Locatie: Carré 3C

Inleider: Meinte Wildschut

Organisatie: Nederlandse Spoorwegen

De omstandigheden waarin projecten verkeren worden steeds chaotischer. Er zijn veel onzekerheden, dingen gebeuren zonder aanleiding. Risicomanagement, gebaseerd op de relatie tussen oorzaak en gevolg, is dan onvoldoende. Hoe hou je je project op koers in  zulke chaotische omstandigheden? In de biologie kennen we ecosystemen. Deze systemen kennen aspecten van chaos. Een theorie is dat hoe complexer de relaties binnen een ecosysteem, zoals een voedselweb, hoe stabieler het systeem. Een project kan ook beschouwd worden als een ecosysteem. Daar kun je een Onzekerheidsweb in ontwikkelen. Hoe meer relaties je ontwikkelt, i.e. hoe complexer het web, des te veerkrachtiger je project.

Meer informatie
Drinks & Networking
Tijd:17:00 - 17:20
Thema's:Operations & Safety
Closing Ceremony
Tijd:17:20 - 17:30
Thema's:Operations & Safety
Erwin Friethoff
Tijd:15:00 - 15:45
Thema's:Technology

Titel: Cybersecurity

Locatie: Carré 2M

Inleider: Erwin Friethoff

Organisatie: IBM Nederland & Centraal Beheer

Cognitieve systemen schijnen hun licht in gegevens die tot nu toe donker geweest zijn voor organisaties om zich te verdedigen tegen cyber criminaliteit. Het ontdekken van nieuwe inzichten, patronen en veiligheidscontexten die nooit eerder gezien zijn. Denk aan de 75.000+ gedocumenteerde software kwetsbaarheden, 10.000 + gepubliceerde cyber security onderzoeken elk jaar en 60.000+ security blogs elke maand. Het is nu mogelijk deze gegevens snel te interpreteren en te integreren met gestructureerde gegevens van talloze bronnen en locaties. Cognitieve Security maakt gebruik van intelligente technologieën zoals machine learning en natuurlijke taalverwerking om de manier waarop de menselijke hersenen functioneren na te bootsen. Het wordt met de dag sterker daar er van elke interactie wordt geleerd en we hierdoor beter instaat zijn om proactief bedreigingen te stoppen. Het resultaat: Security analisten kunnen beter, sneller en met meer kennis acteren op de cyber bedreigingen.  

Meer informatie
Martin van Staveren
Tijd:14:00 - 14:45
Thema's:Strategy

Titel: Iedereen risicoleider!? Een verkening van risicoleiderschap in de praktijk.

Locatie: Carré 2G

Inleider: Martin van Staveren

Organisatie: Universiteit Twente/VSRM

Effectief omgaan met Risk & Resilience vraagt om niets minder dan leiderschap. Specifieker: het vereist risicoleiderschap. Waarom? Wat is het? Hoe werkt risicoleiderschap in de praktijk? Drie ongebruikelijke en spannende vragen, die veel verder gaan dan risicomanagement. We verkennen deze vragen met één methode, die 2500 jaar jong is: De Socratische Dialoog. Gaat u óók in dialoog, over risicoleiderschap?

Meer informatie
Jeroen Horstman
Tijd:10:15 - 11:00
Thema's:Operations & Safety

Titel: TOPAAS

Locatie: Carré 3E

Inleider: Jeroen Horstman

Organisatie: Rijkswaterstaat

Vrijwel de gehele infrastructuur van Rijkswaterstaat (bv. Tunnels, stormvloedkeringen, sluizen, bruggen, verkeerscentrales) wordt bestuurd en bewaakt door complexe software. Hoe betrouwbaar is die software? En hoe beoordelen we dat? In de lezing over TOPAAS (beoordelingsmethode voor software betrouwbaarheid) wordt ingegaan op de aanpak, stand van zaken en de laatste ontwikkelingen. We nodigen u van harte uit om ook mee te denken over de vervolgstappen in de ontwikkeling van TOPAAS.

Meer informatie
Peter Boorsma
Tijd:10:15 - 11:00
Thema's:Strategy

Titel: Pitches risk & resilience: Demografie en continuïteit van dienstverlening in de publieke sector.

Locatie: Waaier 4

Inleiders: Peter Boorsma & Johan de Kruijf

Organisatie: Universiteit Twente & Radboud Universiteit

Welke invloed hebben demografische ontwikkelingen op Gemeentelijke Financiën? Anticiperen op de toekomst; kans of risico? Gerenomeerde adviesbureaus gaan aan de hand van een realistische business case de strijd met elkaar aan. Het geheel onder leiding van emeritus Hoogleraar Peter Boorsma. In het pannel hebben zitting Johan A.M. de Kruijf, Anne Michiels van Kessenich en Frank Kerckhaert. Deelnemende bureaus zijn op dit moment Naris, PwC en AVIV B.V. meer namen en bureaus volgen mogelijk nog. Doe mee in de discussie en dialoog in het kader van risicomanagement en de gemeenteraadsverkiezingen in 2018! Meer weten over het event en de business case, informatie via Professional Learning & Development van de UT.

Meer informatie
Conny Rijken
Tijd:10:15 - 11:00
Thema's:Risk & Resilience

Titel: A humanitarian perspective: coping strategies and resilience of urban refugees

Locatie: Waaier 1 & Waaier 2

Inleider: Conny Rijken

Organisatie: Universteit van Tilburg

Urban refugees live outside the official refugee camps: sometimes out of free will, sometimes because they are not allowed access to these camps. Under the radar and out of sight of authorities and support organisations they try to (re)build their lives. Based on empirical research conducted in Athens and Thessaloniki earlier this year, Rijken will discuss how urban refugees try to survive, what challenges they face and how they cope with these challenges.  

Meer informatie
Mitch Altman
Tijd:16:15 - 17:00
Thema's:Technology

Titel: An exploration of hackerspaces, community, and the ups and downs of technology (vervolg)

Locatie: Waaier 3

Inleider: Mitch Altman

Organisatie: Cornfield Electronics

Mitch Altman will present about his extensive experience with the growing worldwide hackerspace movement.  What are they?  How can we benefit?  Technology is a very broad term, and applies to all tools that humans use (not merely electronics, computers). Technologies are powerful forces in our lives – they all have pluses and minuses.  How can we use them for the betterment of our lives? After the presentation Mitch will lead a discussion on the topics covered. 

Meer informatie
Irna van der Molen
Tijd:16:15 - 17:00
Thema's:Operations & Safety

Titel: Niet zonder risico! Crisiscommunicatie in Caribisch Nederland

Locatie: Carré 3E

Inleider: Irna van der Molen

Organisatie: Universiteit Twente

De UT, Saxion en de Universiteit van Curacao hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit en kwaliteit van  de operationele communicatie-uitwisseling tussen burgers, hulpdiensten en besturen op Caribisch Nederland. Waren de effecten van orkanen Irma en Maria op de communicatie te voorzien? Welke maatregelen kunnen worden getroffen?

Meer informatie
Joost Kampen
Tijd:15:00 - 15:45
Thema's:Human

Titel: Verwaarloosde organisaties: voorkomen is beter dan genezen

Locatie: Carré 3A

Inleider: Joost Kampen

Organisatie: Vrije Universiteit Amsterdam

Verwaarloosde organisaties: voorkomen is beter dan genezen

In tijden waarin het rationele managementdenken overheerst zijn we geneigd te vergeten dat organisaties en mensen niet zonder aandacht kunnen. In een wereld waarin organisaties wendbaar moeten zijn vergeten we dat organisaties en mensen ook duidelijkheid en houvast nodig hebben. Het antwoord van de veranderkunde bestaat voor 80% uit instrumentele en vaak positivistische recepten voor hoe organisaties en mensen de ontwikkelingen voor kunnen blijven en het nog mooier kunnen maken. Het ongemak van het veranderen van organisaties met en door mensen wordt veelal vermeden. De theorie van de verwaarloosde organisaties geeft taal voor ontwikkelingsproblemen in organisaties. Ontwikkelingsproblemen blijken:

  • Wanneer reorganisaties mislukken of ‘verdampen’;
  • Na een crisis of calamiteit met een implementatiereflex als reactie;
  • Bij langdurig onderpresteren van een organisatie(-onderdeel);
  • Na aantreden van een nieuw bestuur of directie;
  • Wanneer vormen van zelfsturing uitmonden in chaos en frustratie.

Welke interventies werken dan wel en welke absoluut niet.

Meer informatie
Marianne Junger
Tijd:14:00 - 14:45
Thema's:Technology

Titel: Social engineering and cybersecurity: risks and improving user’s resilience

Locatie: Carré 2M

Inleider: Marianne Junger

Organisatie: Universiteit Twente

In cyber security social engineering is one of the most difficult problems. In this presentation I will review the studies on social engineering that we have been conducting in Twente and describe several interventions aiming to counter social engineering. We have had mixed success. I will discuss our findings in relation to the broader literature. 

Meer informatie
Ellen Misana-ter Huurne
Tijd:14:00 - 14:45
Thema's:Operations & Safety

Titel: Risk & resilience playground

Locatie: Carré 3C

Inleider: Ellen Misana-ter Huurne, Milou Kievik & Myrte Sival

Organisatie: Saxion Hogeschool

Welkom op de Risk & Resilience Playground! Zelfredzame en weerbare burgers; daar willen we als samenleving naar toe. Want, naast overheden en bedrijven, hebben ook zij hebben een verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving. Maar hoe bevorderen we de zelfredzaamheid van burgers? Welke rol en effecten heeft risicocommunicatie? Hoe borgen we zelfredzaamheid in de samenleving? Welke thema’s zijn belangrijk en wordt de samenleving daadwerkelijk veiliger hierdoor? In deze interactieve sessie gaan we aan de slag met deze vragen vanuit zowel de wetenschap als de beroepspraktijk.  

Meer informatie
Gerard Rooks
Tijd:16:15 - 17:00
Thema's:Human

Titel: Alumnimeeting ruimtemakers

Locatie: Carré 3B

Inleider: Gerard Rooks

Organisatie: Achmea & Universiteit Twente

Samen een bijdrage leveren aan het programma de Ruimtemakers in de nabije toekomst. Op welke manier draagt het bij aan het businessmodel van Ruimtemakers

Meer informatie
Kathleen M. Sutcliffe
Tijd:12:45 - 13:45
Thema's:Risk & Resilience

KEYNOTE SPEAKER

Titel: Performing under uncertainty: contextualized engagement as resilience in action

Locatie: Waaier 1 & Waaier 2

Inleider: Kathleen M. Sutcliffe

Organisatie: Johns Hopkins University,  Carey Business School/School of Medicine

With the unexpected becoming an increasing part of the everyday, the timing of this Festival on Risk and Resilience could not be better. This presentation aims to integrate current theorizing on risk and resilience and highlights mechanisms through which resilience is enabled. Resilience emerges as actors deeply engage with their contexts to simultaneously manage drift and manage meaning. Moreover, resilience is more likely when people collectively bear the effects of adversity. In this way, ongoing processes of contextualized engagement and situated responses to risks and challenges, interrelate such that each reinforces the other to create cycles of increasing or decreasing vulnerability. This presentation makes salient what we all know to be true: that processes of identifying, making sense of, and managing risks are not as simple, tidy, or quantifiable as is commonly portrayed. And at the same time, it provides insight and hope by suggesting that resilience is not as mysterious and elusive as it might seem.

Meer informatie
Rolf Jan den Adel
Tijd:11:15 - 12:00
Thema's:Operations & Safety

Titel: Het grootste risico is de gemiste kans

Locatie: Carré 3C

Inleider: Rolf Jan den Adel

Organisatie: Saxion Hogeschool / Medicta

Rolf Jan den Adel vervangt Michaël Lansbergen met onderstaand verhaal:

Michaël Lansbergen ontwikkelde vanuit zijn ogenschijnlijk verschillende expertises als medisch specialist, ingenieur en communicatietrainer een methode voor praktisch integraal risicomanagement in organisaties. Ingrediënten zijn: multidisciplinaire teams, doorbreken van hiërarchie, bouwen van regelkringen en cultuurverbeteringen stimuleren. Meerdere organisaties hebben deze manier van werken overgenomen, de aanpak is wetenschappelijk aangetoond in een proefschrift en dit festival biedt het podium om nieuwe toepassingsgebieden te verkennen om verder door te ontwikkelen of samen te werken. Wie doet mee?

Meer informatie
Drinks & Networking
Tijd:17:00 - 17:20
Thema's:Strategy
Closing Ceremony
Tijd:17:20 - 17:30
Thema's:Strategy
Margôt Kuttschreuter
Tijd:10:15 - 11:00
Thema's:Human

Titel: De psychologie achter de effectiviteit van serious games

Locatie: Carré 3A

Inleider: Magôt Kuttschreuter

Organisatie: Universiteit Twente

Communicatie over risico’s bestaat in de regel uit het verschaffen van informatie en advies. Zulke activiteiten landen vaak niet: burgers zijn er niet in geïnteresseerd, en er treedt geen verandering op in het risicobewustzijn, de risicoperceptie en het risicogerelateerde gedrag van mensen. Dit leidde tot het idee dat je risico-informatie misschien anders zou moeten verpakken. Bijvoorbeeld in de vorm van een spel, een zogenaamde “serious game”. De workshop focust op het gebruik en de effectiviteit van serious games in de risicocommunicatie. Wist u dat er heel wat serious games zijn, ook op het gebied van de risicocommunicatie? Games die mensen kennis of bepaalde vaardigheden willen bijbrengen, bijvoorbeeld. En games die proberen mensen bewust te maken van bepaalde risico’s of die proberen het gedrag van mensen te beïnvloeden. Wist u ook dat het ontwerpen van een effectieve serious game bepaald een uitdaging is? In deze workshop wordt ingegaan op de psychologie achter de effectiviteit van serious games. Hoe ontwikkel je een effectieve serious game? En aan welke criteria moet een serious game voldoen om effectief te zijn?

Meer informatie
Jack Kruf
Tijd:15:00 - 15:45
Thema's:Strategy

Titel: De resilience van de stad en de aanpak van Amsterdam

Locatie: Carré 2G

Inleider: Jack Kruf & Jan Bart Dekker

Organisatie: PRIMO

This presentation will offer insights into what key aspects can be for local authorities in planning, prioritising & implementing local resilience. Local authorities and Cities, international organisations and the private sector will debate how we can work together to build resilience to withstand unexpected disruptions and drive long-term viability. With an ever more interconnected global economy, the risks to our communities from climatic events, cyber-attacks and risks to human health are multiple. Effective partnership is key to resilience planning. The presentation will hear about how our cities are dealing with global risks through smart resilience responses across Europe.  Local government is the closest level to their citizens and they play a key role in responding to crises and emergencies, delivering essential services & investing in the economic and social wellbeing of their communities. But moving from policy to practice requires effective action and this workshop will provide a useful insight into the issues from a global to local perspective.

Meer informatie
Monica de Wit
Tijd:11:15 - 12:00
Thema's:Strategy

Titel: Zonder business continuity management geen resilience

Locatie: Carré 2G

Inleiders: Monica de Wit & Michael Crooymans

Organisatie: Business Continuity Institute (BCI)

Bij het ontwikkelen van ISO22316 was het duidelijk dat de samenwerking tussen de verschillende disciplines noodzakelijk is wil een organsiatie resilient worden. Eén van deze disciplines is Business Continuity Management (BCM). BCM zorgt ervoor dat een organisatie zijn belangrijkste processen kan voorzetten en uiteindelijk kan hervatten tijdens resp. na een ernstige verstoring. Op een interactieve manier willen wij laten zien zonder deze mogelijkheid er geen sprake is van resilience.

Wat BCM nu echt is, daar lopen de mening vaak over uiteen. Daarom willen we, ook op een interactieve manier, laten zien wat nu eigenlijk BCM is en met de deelnemers de stappen doorlopen die genomen moeten worden.

We sluiten af met en overzicht van de raakvlakken tussen BCM en andere resilence disciplines met de uitdaging om meer samen te werken.

Meer informatie
Pieter Terlouw
Tijd:14:00 - 14:45
Thema's:Human

Titel: Het persoonlijk verhaal: de kansen en risico's van gezond zijn

Locatie: Carré 3A

Inleider: Pieter Terlouw

Organisatie: Universiteit Twente

Een bijzonder kleine kans en een afschuwelijke impact. Het meest bekende voorbeeld kent een ieder: de ontploffende kerncentrale. Maar nu toegepast op een individu (te weten ikzelf) als voorbeeld. Zonder veel prijs te geven van de inhoud van de lezing: Het eindresultaat is een bovenbeenamputatie.

Meer informatie
Jord Warmink
Tijd:16:15 - 17:00
Thema's:Technology

Titel: Nabespreking multi-functional flood defence (gesloten bijeenkomst)

Locatie: Carré 2N

Inleiders: Jord Warmink & Studenten Civiele Techniek

Organisatie: Twente Water Centre - University of Twente

Multifunctional flood defences increasingly raise interest as robust solutions for flood risk mitigation around the world. However, their design and implementation is complicated, because many users, stakeholders and technologies lead to conflicting interests. Students of the University of Twente worked 10 weeks to study several aspects of MFDs and designed the new village integrated into a climate dike. They will present their physical scale model of the study area near Kampen in an informal and interactive way.

Meer informatie
Edwin Beumer
Tijd:14:00 - 14:45
Thema's:Strategy

Titel: Soldaat van Oranje case onder de loep, wat zou u doen?

Locatie: Waaier 4

Inleiders: Edwin Beumer & Victor Laurentius

Organisatie: RISKID & Teamsupport/ Victor Laurentius Gallery

De nieuwste technologieën op het gebied van risicomanagement gekoppeld aan het bekendste historische verhaal uit de Nederlandse geschiedenis.

Meer informatie
Pieter van Gelder
Tijd:14:00 - 14:45
Thema's:Operations & Safety

Titel: Risk propagation in pan-European infrastructural networks

Locatie: Carré 3E

Inleider: Pieter van Gelder

Organisatie: TU Delft

Large infrastructural networks, such as road- and rail transportation networks across Europe, as well as pan-European electricity transmission networks, can be modelled by a system of nodes and edges, where the nodes represent the infrastructural objects such as tunnels, bridges, pylons, and where the edges represent the connections between the objects, such as road sections, rail tracks, transmission lines, etc.

Performance indicators of infrastructural networks can often be expressed in terms of safety, reliability and availability levels, and they depend on the hazards exposed to the system, such as extreme weather events and geological hazards, as well as the resistance characteristics of the system, such as the network density and the fragility curves of the component.
A Bayesian network is developed to model the relationship between hazards and infrastructure performance. The network is able to exhibit cascading effects and to incorporate mitigating actions to reduce the overall risk levels. Bayesian decision rules are proposed to judge the performance of the network in relation to the investment costs of mitigating measures.

Meer informatie
Edwin Beumer
Tijd:15:00 - 15:45
Thema's:Strategy

Titel: Soldaat van Oranje case onder de loep, wat zou u doen? (vervolg)

Locatie: Waaier 4

Inleiders: Edwin Beumer & Victor Laurentius

Organisatie: RISKID & Teamsupport & Victor Laurentius Gallery

De nieuwste technologieën op het gebied van risicomanagement gekoppeld aan het bekendste historische verhaal uit de Nederlandse geschiedenis.

Meer informatie
Edward Faber
Tijd:11:15 - 12:00
Thema's:Human

Titel: Risk Management Game

Locatie: T-Xchange

Inleider: Edward Faber

Organisatie: T-Xchange Thales / Universiteit Twente

In deze gamesessie wordt u ondergedompeld in de wereld van risicomanagement.
U speelt een burgemeester die geconfronteerd wordt met een groep neonazi’s die
uw gemeente willen bezoeken. Hoe duidt u de risico’s en welke maatregelen neemt
u om te zorgen dat dit niet tot ongeregeldheden leidt?

Meer informatie
Piet Klop
Tijd:16:15 - 17:00
Thema's:Strategy

Titel: Multidisciplinaire samenwerking en kennisdeling: het antwoord voor veerkrachtig organiseren

Locatie: Waaier 4

Inleider: Piet Klop

Organisatie: Public Values

Piet zal een aantal concrete mogelijkheden de revue laten zien hoe de publieke sector veel veerkrachtiger kan worden door multidisciplinair samen te werken en kennis te delen. U kunt met zijn adviezen en tips direct aan de slag. Zijn missie is om de publieke sector sterker te maken. Kennis delen (“crowdbraining”), multidisciplinair werken (“twee weten meer dan een”) en samenwerken (“Alleen ga je sneller maar samen kom je verder”) zijn de kernwaarden voor hem.

Piet Klop is ruim 20 jaar partner geweest bij Deloitte. Hij is in die periode verantwoordelijk geweest voor de dienstverlening aan de publieke sector vanuit de kantoren Rotterdam, Breda en Middelburg. Tegelijkertijd was hij verantwoordelijk voor de multidisciplinaire dienstverlening aan de corporaties in Nederland.

Meer informatie
Rene Scheerman
Tijd:11:15 - 12:00
Thema's:Strategy

Titel: Better working together (Business continuity management, supply chain management)

Locatie: Carré 2N

Inleider: Rene Scheerman

Organisatie: Hogeschool van Amsterdam

Een landelijke werkgroep bestaande uit  business continuity managers en riskmanagers van enkele grote multnationals en consultants hebben onderzocht in hoeverre business continuity management en enterprise riskmanagement elkaar kunnen versterken door samenwerking te zoeken. Er worden vanuit het perspectief van enterprise riskmanagement enkele best practices en nog te onderzoeken zaken besproken.

Meer informatie
Henk Kroon
Tijd:15:00 - 15:45
Thema's:Finance

Titel: The secrets of financial risk management; a simulation

Locatie: Carré 2H

Inleiders: Henk Kroon

Organisatie: Hogeschool van Amsterdam

Meer informatie
Arjon van Lieshout
Tijd:10:15 - 11:00
Thema's:Human

Titel: Ethiek en Prestatie: tegenpolen of versterken ze elkaar

Locatie: Carré 3B

Inleiders: Arjon van Lieshout & Sjoerd Hogenbirk 

Organisatie: House of Performance &  Erasmus Universiteit Rotterdam

Volkswagen, Starbucks, Rolling Stones en Apple. Sterke merken en sterke organisaties. Maar ze hebben ook gemeen dat de publiek opinie zich tegen hen keert gezien de wijze van handelen. Het gaat er tegenwoordig niet alleen meer om dat je een goed resultaat haalt maar ook de manier waarop je dat resultaat haalt. De geleden imagoschade is fors, hoe voorkom je dit. Wat is het risico, waar komt het vandaan en wat zijn de mitigerende maatregelen. Dit gaat verder dan richtlijnen en procedures, dit zit in het dna van een organisatie. Hoe hiermee om te gaan? Hoe ethisch handelen weer op de agenda te krijgen zonder dat het voor de Bühne is?

Meer informatie
Edward Faber
Tijd:16:15 - 17:00
Thema's:Human

Titel: Risk Management Game

Locatie: T-Xchange

Inleider: Edward Faber

Organisatie: T-Xchange Thales / Universiteit Twente

In deze gamesessie wordt u ondergedompeld in de wereld van risicomanagement.
U speelt een burgemeester die geconfronteerd wordt met een groep neonazi’s die 
uw gemeente willen bezoeken. Hoe duidt u de risico’s en welke maatregelen neemt
u om te zorgen dat dit niet tot ongeregeldheden leidt?

Meer informatie
Marlies Albersen
Tijd:15:00 - 15:45
Thema's:Operations & Safety

Titel: Het proces voor het in kaart brengen van 'Risk Appetite' binnen het kadaster

Locatie: Carré 3E

Inleider: Wordt nog bekend gemaakt

Organisatie: Marlies Albersen, Julia Kasten & Ellis Bergmeijer-Weerman

Het Kadaster heeft in samenwerking met Universiteit Twente en Naris een Leergang Risicomanagement georganiseerd. Het Kadaster zal een aantal in het kader van deze leergang gemaakte opdrachten die samenhangen met het thema ‘risk en resilience’ delen. De onderwerpen worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

Meer informatie
Sander Reinderink
Tijd:16:15 - 17:00
Thema's:Risk & Resilience

Titel: Build muscle, lose fat!

Locatie: Waaier 2

Inleider: Sander Reinderink

Organisatie: Alliander

Van ivoren toren naar vraag gestuurd risicomanagement: een integrale benadering van GRC. Het wordt gedragen door de waarden van Alliander en dat voelt anders, doet anders. Het is een combinatie van de onderkant van de ijsberg (zachte kant) en de (harde) bovenkant. We leven in een wereld die snel veranderd, onzeker is, kwetsbaar en steeds moeilijker interpreteerbaar is. Wat is er aan de hand? Technologie zet de wereld op zijn kop. De verdergaande digitalisering, klimaat verandering, geografische & politieke spanningen, kunstmatige intelligentie, robotisering, big data, grondstoffen, energie, water... De oude risicobenadering werkt niet meer, het is tijd voor een vernieuwde aanpak: van moeten naar willen! Onze aanpak is gebaseerd op vertrouwen en betrokkenheid, inspireren en motiveren, met als volgende stap bewustwording en verantwoordelijkheid en eigenaarschap pakken. Iedereen in de organisatie is in het hier en nu aangesloten, is alert, is flexibel, is wendbaar en kan met onvoorspelbaarheid omgaan. Want de wereld van morgen is nog nooit zo onvoorspelbaar geweest!

Meer informatie
Johan de Kruijf
Tijd:14:00 - 14:45
Thema's:Finance

Titel: Risico, geld en demografie

Locatie: Carré 2H

Inleider: Johan de Kruijf

Organisatie: Radboud Universiteit

Risico is een verschijnsel dat de continuïteit van een organisatie bedreigt. In het openbaar bestuur komt risico niet voort uit vraag en aanbod maar uit de omgeving. In dit onderdeel staan we stil bij de gevolgen van demografie voor dienstverlening door organisaties in het publieke domein.

Meer informatie
Dennis Karakoç
Tijd:14:00 - 14:45
Thema's:Human

Titel: Het grootste risico voor uw organisatie? Stress!

Locatie: Carré 3H

Inleiders: Dennis Karakoç & Martine Hesselink

Organisatie: Stress Centrum

1 miljoen Nederlanders hebben last van burn-out klachten. Weet u welk risico's de factor stress oplevert voor uw organisatie en wat daarvan de gevolgen en kosten zijn? Deze interactieve presentatie neemt u mee in de oorzaken en effecten van stress op het individu, het proces en de organisatie. U krijg tevens inzicht hoe het menselijk functioneren verandert onder invloed van stress en welke human errors dat als gevolg kan hebben. 

Meer informatie
Gerard Rooks
Tijd:15:00 - 15:45
Thema's:Human

Titel: Alumnimeeting ruimtemakers

Locatie: Carré 3B

Inleider: Gerard Rooks

Organisatie: Achmea & Universiteit Twente

Samen een bijdrage leveren aan het programma de Ruimtemakers in de nabije toekomst. Op welke manier draagt het bij aan het businessmodel van Ruimtemakers

Meer informatie
Martijn van Velzen
Tijd:11:15 - 12:00
Thema's:Human

Titel: Securing the human touch: Strategic HRM in the Age of Flexibility

Locatie: Carré 3B

Inleider: Martijn van Velzen

Organisatie: Roanoke - strategisch HRM en organisatieontwikkeling

Hoe zorg je als organisatie dat je voldoende flexibel bent zonder dat je het risico loopt onvoldoende kennis en kunde in huis te hebben? In deze sessie laten we zien wat werkt, wat dit oplevert voor organisaties en wat hiervoor nodig is.

Meer informatie
Marlies Ypma
Tijd:16:15 - 17:00
Thema's:Human

Titel: Hoe risicomanagement tot leven te wekken met kennis over menselijk gedrag (waar de meeste organisaties nog geen gebruik van maken)?

Locatie: Carré 3H

Inleider: Marlies Ypma

Organisatie: Ministerie van Financiën Auditdienst Rijk

De onderliggende oorzaak van een stroeve implementatie van risicomanagement is vaak een linkerhersenhelftbenadering voor een rechterhersenhelftproces. Wat gaat er om in de hoofden van de mensen in jouw organisatie? En hoe kun je hierop inspelen? Leer van de praktijk van de Rijksoverheid en vergroot je invloed als manager of adviseur.

Meer informatie
Mitch Altman
Tijd:15:00 - 15:45
Thema's:Technology

Titel: An exploration of hackerspaces, community, and the ups and downs of technology

Locatie: Waaier 3

Inleider: Mitch Altman

Organisatie: Cornfield Electronics

Mitch Altman will present about his extensive experience with the growing worldwide hackerspace movement.  What are they?  How can we benefit?  Technology is a very broad term, and applies to all tools that humans use (not merely electronics, computers). Technologies are powerful forces in our lives – they all have pluses and minuses.  How can we use them for the betterment of our lives? After the presentation Mitch will lead a discussion on the topics covered. 

Meer informatie
Raymond van Diessen
Tijd:10:15 - 11:00
Thema's:Technology

Titel: IOT en SAFETY

Locatie: Waaier 3

Inleider: Dr. Raymond van Diessen

Organisatie: IBM Nederland / Centraal Beheer

De wereld is steeds meer connected. Sensoren zijn niet alleen meer te vinden in productiefabrieken maar zijn overal om ons heen te vinden: auto, smartphone, bureau / thuis domitica en appliances.  Ook in de diensten sectoren als banken worden sensoren steeds meer gemeengoed in de bank branches en ATMs. Het overgrote deel van de toekomstige data groei zal komen vanuit IoT sensoren.  Dit in combinatie met de progressie in cognitieve analyse technieken opent de deur voor geheel nieuwe manieren van procesaansturing en daarmee ook nieuwe manieren van beheren van risk en resilience binnen organisaties 

Meer informatie
Edwin Beumer
Tijd:11:15 - 12:00
Thema's:Operations & Safety

Titel: Kan participerend risicomanagement bijdragen aan het succes van het behalen van jouw Master titel?

Locatie: Carré 3H

Inleiders: Edwin Beumer

Organisatie: RISKID

Het volgen van een Master opleiding is te vergelijken met het uitvoeren van een project. Je wil binnen een van te voren vastgestelde periode je Master opleiding behalen. Waarbij je binnen het budget wil blijven en het liefst je diploma wil behalen met zo hoog mogelijke cijfers.

Kan participerend risicomanagement bijdragen aan het succes van het behalen van jouw Master titel?

Veel bestaande risicomanagement literatuur is gebaseerd op de aanname van instrumenteel handelen in de context van een voorspelbare omgeving. Maar daarmee negeert de theorie ten onrechte de invloed van sociale interactie tussen mensen.

De hoofdgast van het Risk en Resilience festival is Kathleen Sutcliffe zij heeft samen met Karl Weick het boek geschreven “Managing the unexpected”. Waarbij de werking van risicomanagement onder meer berust op mindfulness. Mensen die gezamenlijk over risico’s praten, worden zich meer bewust van risico’, zijn alerter en zijn in staat hun handelen af te stemmen op het handelen van anderen. Daardoor wordt hun handelen effectiever, wat vervolgens bijdraagt aan het succes van het project.

Waar gaan met deze Master groep aan de slag met het instrument RISKID. Waarbij we online risico’s gaan brainstormen, risico’s beoordelen en op 9 november de discussie aangaan wat de top risico’s zijn die jullie doelstelling, het behalen van de Master in de weg kunnen staan. En uiteraard gaan we de daar de best mogelijke maatregelen op nemen.

Meer informatie
Drinks & Networking
Tijd:17:00 - 17:20
Thema's:Human
Miriam de Graaff
Tijd:11:15 - 12:00
Thema's:Human

Titel: De ethische kant van innoveren

Locatie: Carré 3A

Inleiders: Miriam de Graaff & Karla Boeijen-Mennen

Organisatie: KreOs

Bezig met innovatie? Stimuleer je creativiteit en nieuw denken in jouw organisatie? Dan is deze workshop wat voor jou! In deze workshop gaan de deelnemers actief aan de slag met de analyse van veelgebruikte innovatiestrategieën en hun ethische dimensies. Als het mogelijk is, is het dan ook goed? Zijn alle partijen goed in kaart gebracht en houden we het economisch belang in balans met welzijn van medewerkers en maatschappelijk belang? De deelnemers maken een begin met het reflecteren op de eigen werkcontext: welke innovatiestrategieën passen wij toe en hebben we oog voor de ethische kant?

Meer informatie
Closing Ceremony
Tijd:17:20 - 17:30
Thema's:Human
Martine Hesselink
Tijd:15:00 - 15:45
Thema's:Human

Titel: Hoe bouw je een stressbestedige en veerkrachtige organisatie op?

Locatie: Carré 3H

Inleiders: Martine Hesselink & Sarah Schendeler

Organisatie: Stress Centrum

Een groeiende groep medewerkers heeft te maken met stress gerelateerde klachten, zoals burn-out. Dit is ingrijpend voor zowel de medewerkers als de organisatie. Wat kunnen organisaties en medewerkers preventief doen om deze klachten te voorkomen? 

Preventieve maatregelen en het vergroten van veerkracht van zowel de organisatie als de medewerkers verlaagt het risico op uitval door stress, verhoogt de continuiteit en verlaagt kosten.  In deze workshop ervaar je wat jouw organisatie én de medewerkers zelf kunnen doen om hun veerkracht te vergroten.  

Meer informatie
Drinks & Networking
Tijd:17:00 - 17:20
Thema's:Legal & Compliance
Closing Ceremony
Tijd:17:20 - 17:30
Thema's:Legal & Compliance
Aiko Pras
Tijd:16:15 - 17:00
Thema's:Technology

Titel: DDoS 3.0 - How terrorists bring down the internet

Locatie: Carré 2M

Inleider: Aiko Pras

Organisatie: Universiteit Twente

Since five years we are confronted with DDoS attacks. Originally these attacks took us by surprise and made many victims. Nowadays we are better prepared and able to survive many of such attacks. People may therefore believe we have DDoS somehow under control. In most cases the attackers turned out to be teenagers. But what would happen if a terrorist organisation would perform such an attack? Would they be able to launch much stronger DDoS attacks by exploiting security weaknesses of IoT devices? Are we prepared for such attacks?

Meer informatie
John Stone
Tijd:14:00 - 14:45
Thema's:Technology

Titel: Making risk less cloudy - How using the scale of cloud providers can help minimise risk

Locatie: Waaier 3

Inleider: John Stone

Organisatie: Google

"Making Risk less cloudy" - How using the scale of cloud providers can help minimise risk. - Unicorns, fairy dust, dragons these are all myths just like the myth that using cloud services introduce more risk. This talk will focus on busting that myth, by focusing on Why it does not necessarily introduce more risk, How the scale of cloud can help minimise risk, What you can do take hold of this and what considerations are there?There might even be mention of dragons in this talk  

Meer informatie
Drinks & Networking
Tijd:17:00 - 17:20
Thema's:Finance
Closing Ceremony
Tijd:17:20 - 17:30
Thema's:Finance
Jeroen Sempel
Tijd:10:15 - 11:00
Thema's:Finance

Titel: Financial risk management binnen de overheid en zorgsector

Locatie: Carré 2H

Inleider: Jeroen Sempel

Organisatie: Universiteit Twente & Jeroen Sempel Finance & Innovation

Financieel risicomanagement binnen de overheid en non-profit brengt extra dimensies met zich mee. In het bedrijfsleven staat een bedrijfseconomische rendement-risico afweging centraal. Het nemen van grote risico's kan worden ingecalculeerd en geaccepteerd, mits deze worden gecompenseerd door bovengemiddelde rendementen. Binnen non-profit organisaties ligt dit net even anders.

Meer informatie
Jord Warmink
Tijd:15:00 - 15:45
Thema's:Technology

Titel: Presentatie multi-functional flood defence (openbaar)

Locatie: Carré 2N

Inleiders: Jord Warmink & Studenten Civiele Techniek

Organisatie: Twente Water Centre - University of Twente

Multifunctional flood defences increasingly raise interest as robust solutions for flood risk mitigation around the world. However, their design and implementation is complicated, because many users, stakeholders and technologies lead to conflicting interests. Students of the University of Twente worked 10 weeks to study several aspects of MFDs and designed the new village integrated into a climate dike. They will present their physical scale model of the study area near Kampen in an informal and interactive way.

Meer informatie
Noel van Erp
Tijd:10:15 - 11:00
Thema's:Operations & Safety

Titel: A Neo-Bernoullian Decision Theory: An alternative to the traditional Cost Benefit Analysis expected value criterion

Locatie: Carré 3H

Inleider: Noel van Erp

Organisatie: Universiteit Delft

The work of behavioural economists is unified by a substantial project of revision of economic theory, by replacing the homo oeconomicus with a psychological model that better fits the empirical data of (hypothetical) betting experiments.  The neo-Bernoullian decision theory in its turn endeavours to replace the psychological model of the behavioural economists with a slightly adjusted homo oeconomicus.
The neo-Bernoullian decision theory adopts Bernoulli’s original utility function, on the strength of a consistency derivation. But it proposes that the most likely trajectory (i.e., the expected value) is not the only information upon which we typically base our decisions. That is, worst- and best-case scenarios (i.e., the lower and upper bounds of our outcome probability distributions) are expected to intrude themselves upon our decision making as well.

Meer informatie
Uitreiking risk management studie award 2017
Tijd:15:45 - 16:00
Thema's:Risk & Resilience

Titel: Uitreiking risk management studie award 2017 

Locatie: Waaier 2

Inleider: Ron Massink

Organisatie: Genootschap voor Risicomanagement

Meer informatie
Arnoud Molenaar
Tijd:15:00 - 15:45
Thema's:Risk & Resilience

Titel: Resilient Rotterdam: Inspiratie voor het werken aan toekomstbestendige steden

Locatie: Waaier 1

Inleider: Arnoud Molenaar

Organisatie: Gemeente Rotterdam

Rotterdam investeert in veerkracht en weerbaarheid van de stad, of te wel Resilience. Ik zal een beeld schetsen van de opgaven en de thema’s die van belang zijn voor de toekomstbestendigheid van de stad. Dit alles is onderdeel van de Rotterdam Resilience Strategie, welke in 2016 is gelanceerd. Rotterdam maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van 100 Resilient Cities dat is geïnitieerd door de Rockefeller Foundation.  

Meer informatie
Mark van Vuuren
Tijd:10:15 - 11:00
Thema's:Technology

Wegens onvoorziene omstandigheden geannuleerd.

Meer informatie
Carlo Klerk
Tijd:10:15 - 11:00
Thema's:Technology

Titel: Workshop Cybersecurity: Denken als een aanvaller

Locatie: Carré 2M

Inleider: Carlo Klerk

Organisatie: Achmea

Tijdens de presentatie leg ik uit dat een risico analyse op het gebied van cybersecurity onmogelijk is zonder je te verdiepen in de aanvaller. Dit aspect heet een bedreigingsanalyse, en vereist dat je in staat bent om te kunnen denken als een aanvaller. Dat is niet voor iedereen even makkelijk, maar om je er bij te helpen zijn een aantal technieken beschikbaar die in de presentatie worden gedemonstreerd.

Meer informatie
Boudewijn Steur
Tijd:10:15 - 11:00
Thema's:Strategy

Titel: Weerbare overheid

Locatie: Carré 2G

Inleider: Boudewijn Steur

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

De legitimiteit van het overheidshandelen staat onder druk. Mensen nemen het heft zelf in handen, bedrijven kunnen dienstverlening beter en flexibeler leveren, sociale media vergroten het falen van de overheid. Grote vraag gaat is of de overheid in zijn inrichting en functioneren onder deze druk bezwijkt. Zijn onze overheidsorganisaties met andere woorden weerbaar genoeg voor de uitdagingen van de 21ste eeuw?  

Meer informatie
Peter Boorsma
Tijd:11:15 - 12:00
Thema's:Strategy

Titel: Pitches risk & resilience: Dialoog & discussie

Locatie: Waaier 4

Inleiders: Peter Boorsma & Johan de Kruijf

Organisatie: Universiteit Twente & Radboud Universiteit

Welke invloed hebben demografische ontwikkelingen op Gemeentelijke Financiën? Anticiperen op de toekomst; kans of risico? Gerenomeerde adviesbureaus gaan aan de hand van een realistische business case de strijd met elkaar aan. Het geheel onder leiding van emeritus Hoogleraar Peter Boorsma. In het pannel hebben zitting Johan A.M. de Kruijf, Anne Michiels van Kessenich en Frank Kerckhaert. Deelnemende bureaus zijn op dit moment Naris, PwC en AVIV B.V. meer namen en bureaus volgen mogelijk nog. Doe mee in de discussie en dialoog in het kader van risicomanagement en de gemeenteraadsverkiezingen in 2018! Meer weten over het event en de business case, informatie via Professional Learning & Development van de UT.

Meer informatie
Raphaël Steenbergen
Tijd:11:15 - 12:00
Thema's:Operations & Safety

Titel: EXACTE TITEL VAN DE BIJDRAGE NOG NIET BEKEND

Locatie: Carré 3E

Inleider: Prof. Dr. Ir. Raphaël Steenbergen

Organisatie: TNO / Nederlandse Vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid (NVRB)

Meer informatie
Hans Boutellier
Tijd:14:00 - 14:45
Thema's:Risk & Resilience

Titel: Veiligheid en veerkracht in een improvisatiemaatschappij

Locatie: Waaier 2

Inleider: Hans Boutellier

Organisatie: Vrije Universiteit Amsterdam/Verweij-Jonker Instituut

Veiligheid is een dominant thema van de huidige maatschappij. Deze is onvoorspelbaar en complex, en wordt sterk gestuurd door incidenten. Dit vraagt om een andere benadering van veiligheidsvraagstukken door het openbaar bestuur en maatschappelijke instanties. Boutellier gebruikt de metafoor van de geïmproviseerde muziek om meer greep te krijgen op veiligheidsnetwerken. Veerkracht vloeit voort uit de betrouwbaarheid van sociale en institutionele netwerken. Na deze lezing kijk je anders naar het journaal.  

Meer informatie
Marinus de Pooter
Tijd:11:15 - 12:00
Thema's:Finance

Titel: Van risicomanagement naar waardemanagement

Locatie: Carré 2H

Inleiders: Marinus de Pooter

Organisatie: MdP | Management, Consulting & Training

Ieder managementteam staat voor de opgave om waarde te creëren én te beschermen voor belang-rijke belang-hebbenden. Woorden als ‘waarde’, ‘succes’, ‘resultaat’ en ‘verbetering’ zijn op zich inhoudsloos. Zij krijgen betekenis door datgene waar stakeholders belang aan hechten, zoals: continuïteit, veiligheid, rechtmatigheid, geld, punctualiteit, innovatie, duurzaamheid, efficiëntie en integriteit. Marinus schetst de voordelen van waardemanagement ten opzichte van conventioneel risicomanagement. Hij gaat vooral in op wat deze benadering in de praktijk betekent voor u en uw team.

Meer informatie
Ja, ik kom naar het Risk & Resilience Festival!

Stel UW PROGRAMMA samen

85 sprekers, 16 podia en 7 thema's. Ruime keuze. Om die reden kunt u uw eigen programma samenstellen voor 9 november. Overzichtelijk, makkelijk en altijd bij de hand via uw mobiel. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u van ons de link om het programma te personaliseren.