Data en kosten

master Public management

De Master Public Management vergt van u een parttime tijdsinvestering van twee jaar (exclusief een half jaar voor het schrijven van uw masterthesis). In deze twee jaar volgt u jaarlijks drie masterclasses. 

Modulair te volgen

Alle masterclasses van de Master Public Management hebben een looptijd van negen weken. Elke masterclass start met een tweedaags introductie (van donderdagochtend 9.30 uur tot vrijdagmiddag 16.00 uur) op de campus van Universiteit Twente. Daarna volgen acht vrijdagen (van 9.30 tot 16.30 uur) in Utrecht bij Regardz La Vie. Beide locaties zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer of per auto.

Een voorwaarde voor mij was het feit dat de opleiding ook modulair gevolgd kon worden. Dit vooral wegens de onzekerheid of de combinatie van werk, gezin en opleiding ook zou passen.Manager Buitenruimte, Gemeente Heerhugowaard

De Master Public Management is volledig modulair en flexibel. U kunt daarom ook kiezen voor een langer en minder intensief opleidingstraject. Als het u door privé of zakelijke omstandigheden noodzakelijk maakt de studie te onderbreken, dan biedt de Master Public Management daarvoor alle ruimte. Binnen vijf jaar na uw start kunt u in uw eigen tempo en in uw eigen volgorde de masterclasses van de Master Public Management volgen en uw masterthesis schrijven.

StartDATA

De actuele startdata zijn:

11 en 12 december 2017

Masterclass Personal & Leadership Development

21 en 22 december 2017

Masterclass Risicomanagement in de publieke sector
Masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering in de publieke sector
Masterclass Strategie, Beleid en Politiek

22 maart & 23 maart 2018

Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering
Masterclass HR-management & Innovatie
Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap

20 en 21 september 2018

Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling
Masterclass Management Woningcorporaties
Masterclass Organisatie- en HR-management 

Informatiebijeenkomst 15 juni
UW LEIDINGGEVENDE OVERTUIGEN VAN DEZE INVESTERING?
Bekijk programma

utrecht als hoofdlocatie

De introductie van elke masterclass vindt plaats op de campus van de Universiteit Twente in Enschede. Alle overige lesdagen zijn in Utrecht.

Wat heeft de opleiding Gemeente Almere gebracht?
Een generalistisch manager die op veel plekken in de organisatie goed inzetbaar is.
Liesbeth Minnema, Adjunct-manager Ruimtelijke Ontwikkeling & Mobiliteit, Gemeente Almere

KOSTEN

De kosten voor de Master Public Management bestaan uit:

  • De opleidingskosten, inclusief de colleges, de benodigde literatuur, een internationale studiereis, toegang tot de digitale leeromgeving van Universiteit Twente alsmede toegang tot de bibliotheek van Universiteit Twente
  • De arrangementskosten, inclusief alle verblijf- en overnachtingskosten (inclusief de reiskosten voor de internationale studiereis)

De totale investering voor de Master Public Management bedraagt € 27.000 en € 5.500 arrangementskosten (€ 32.500 totaal).

Een losse masterclass vraagt een investering van € 5.500 aan opleidingskosten plus € 850 arrangementskosten.

Als ik de adviezen en activiteiten die ik zelf heb gegeven en uitgevoerd kapitaliseer als ware ze gedaan door een externe partij, dan zijn de kosten ruimschoots terugverdiend.Frank van der Knaap, Manager Bedrijfsvoering Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Chat offline (contact)