Schrijf u nu in voor een opleiding of neem een optie!

Data en kosten

master Public management

De Master Public Management vergt van u een parttime tijdsinvestering van twee jaar (exclusief een half jaar voor het schrijven van uw masterthesis). In deze twee jaar volgt u jaarlijks drie masterclasses. 

Modulair te volgen

Alle masterclasses van de Master Public Management hebben een looptijd van negen weken. Elke masterclass start met een tweedaags introductie (van donderdagochtend 9.30 uur tot vrijdagmiddag 16.00 uur) op de campus van Universiteit Twente. Daarna volgen acht vrijdagen (van 9.30 tot 16.30 uur) in Utrecht bij Regardz La Vie. Beide locaties zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer of per auto.

Een voorwaarde voor mij was het feit dat de opleiding ook modulair gevolgd kon worden. Dit vooral wegens de onzekerheid of de combinatie van werk, gezin en opleiding ook zou passen.Manager Buitenruimte, Gemeente Heerhugowaard

De Master Public Management is volledig modulair en flexibel. U kunt daarom ook kiezen voor een langer en minder intensief opleidingstraject. Als het u door privé of zakelijke omstandigheden noodzakelijk maakt de studie te onderbreken, dan biedt de Master Public Management daarvoor alle ruimte. Binnen vijf jaar na uw start kunt u in uw eigen tempo en in uw eigen volgorde de masterclasses van de Master Public Management volgen en uw masterthesis schrijven.

StartDATA

De actuele startdata zijn:

30 maart & 31 maart 2017

Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering
Masterclass HR-management & Innovatie
Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap

21 en 22 september 2017

Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling
Masterclass Management Woningcorporaties

21 en 22 december 2017

Masterclass Risicomanagement in de publieke sector
Masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering in de Publieke Sector
Masterclass Sturing, Regie en Toezicht bij Verzelfstandigingen

Startdata nog onbekend

Masterclass Organisatie- en HR-management
Masterclass Strategie, Beleid en Politiek

29 en 30 maart 2018

Masterclass HR-management & Innovatie
Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap

utrecht als hoofdlocatie

De introductie van elke masterclass vindt plaats op de campus van de Universiteit Twente in Enschede. Alle overige lesdagen zijn in Utrecht.

Wat heeft de opleiding Gemeente Almere gebracht?
Een generalistisch manager die op veel plekken in de organisatie goed inzetbaar is.
Liesbeth Minnema, Adjunct-manager Ruimtelijke Ontwikkeling & Mobiliteit, Gemeente Almere

KOSTEN

De kosten voor de Master Public Management bestaan uit:

  • De opleidingskosten, inclusief de colleges, de benodigde literatuur, een internationale studiereis, toegang tot de digitale leeromgeving van Universiteit Twente alsmede toegang tot de bibliotheek van Universiteit Twente
  • De arrangementskosten, inclusief alle verblijf- en overnachtingskosten (inclusief de reiskosten voor de internationale studiereis)

De totale investering voor de Master Public Management bedraagt € 27.000 en € 5.500 arrangementskosten (€ 32.500 totaal).

Een losse masterclass vraagt een investering van € 5.500 aan opleidingskosten plus € 850 arrangementskosten.

Als ik de adviezen en activiteiten die ik zelf heb gegeven en uitgevoerd kapitaliseer als ware ze gedaan door een externe partij, dan zijn de kosten ruimschoots terugverdiend.Frank van der Knaap, Manager Bedrijfsvoering Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Meerdere collega's Geïnteresseerd?

Heeft u directe collega's die ook geïnteresseerd zijn in de opleiding Master Public Management? De organisatie waarvoor u werkzaam bent, heeft bijvoorbeeld besloten om te investeren in human capital improvement overeenkomend met de leerdoelen van deze opleiding. Of uw collega heeft een soortgelijk persoonlijk ontwikkelingsplan. U of uw organisatie komt dan in aanmerking om gebruik te maken van het reductietarief van 10 procent.

Waar moet uw organisatie aan voldoen?

Dit zijn de vier criteria om in aanmerking te komen voor dit reductietarief:

  1. Bij deelname van twee of meer deelnemers
  2. Van hetzelfde organisatieonderdeel
  3. Gelijktijdig starten
  4. Bij dezelfde opleiding of masterclass

Het reductietarief wordt berekend op de investering van de opleiding exclusief de arrangementskosten. Heeft u of uw leidinggevende vragen over bovenstaande informatie, neem gerust contact met ons op.

Chat offline (contact)