Brochure ontvangen?
Alle informatie overzichtelijk en bij de hand.

INZOOMEN OP HET PROGRAMMA

Wanneer we dichter op het programma inzoomen, ziet u dat het incompany programma een aantal stappen doorloopt die we naar uw wens kunnen invullen.

Introductie      

Tijdens de introductie bereiden we uw medewerkers voor op de masterclass. We geven u hier een inleiding van de ontwikkelingen en visie op risicomanagement. We bespreken hier:

 • hoe omgevingen in toenemende mate complex en dynamisch worden;
 • dat oorzaken en oplossingen binnen én buiten de organisatie worden gevonden;
 • het belang van omgaan met maatschappelijke en bedrijfsmatige risico’s;
 • het samenspel van risico’s & kansen;
 • de doelgerichte afweging van risicobeheersing en innovatiekracht;
 • het waarborgen van de vitaliteit van publieke en private organisaties;
 • hoe het vakgebied risicomanagement een vorm van risicogestuurd werken is. 
Risicomanagement gaat meer om sociale dan cognitieve intelligentie. In deze opleiding is er aandacht voor de sociale puzzel om management en collega’s mee te krijgen en meer open over risico’s en onzekerheden te praten.Mr. Robert ’t Hart, docent Universiteit Twente, directeur Naris en trainer Naris Risk Academy

DE 6 STAPPEN VAN DE RISICOMANAGEMENTCYCLUS

De risicomanagementcyclus bestaat uit zes primaire stappen. Deze stappen komen uitgebreid aan bod. Het gaat hier om:

1.     Doelen bepalen
Beleidsdoelen, risico’s, principes en cyclus
2.     Identificatie
Risicotypen, koppeling aan (beleids- en) afdelingsdoelen, indicatoren, typen onzekerheid en risico, methoden en subjectiviteit, aanpak, praktijkcases en oefeningen
3.     Classificatie
Classificatie en instrumentarium, kwantitatieve risicoanalyse
4.     Beheersing
Conflicthantering, regulering en juridische aspecten, omgaan met systeemrisico’s, risicofinanciering, ICT
5.     Evaluatie
Leren van risico’s, leiderschap en cultuur
6.     Rapportage en communicatie
Interne en externe risicocommunicatie, risicorapportage, governance, risk en compliance

BIJZONDERE ONDERWERPEN

Tijdens dit onderdeel besteden we aandacht aan topics als: 

 • Gesprekstechnieken – organiseren van tegenspraak, storytelling
 • Serious Leadership Game (VR Lab Universiteit Twente, T-Xchange)
 • Verandermanagement
 • Integriteit en ethiek
 • Dilemmaworkshop 
De meerwaarde van risicomanagement laten landen in de organisatie is vaak lastig. We werden tijdens de opleiding uitgedaagd om ons eigen risicoverhaal overtuigend te brengen.Marjan Visscher, Beleidsadviseur Centraal Bureau voor de Statistiek

Implementatie in de praktijk

Een heel vitaal onderdeel van het programma is het toepassen van risicomanagement en risicogestuurd werken in de praktijk. Dit is waar het échte leren plaatsvindt. Vooral de interactie van de collega's die betrokken zijn bij de training zal zorgen voor groei en ontwikkeling van het vakgebied binnen uw organisatie.

Eindrapport

Ter afronding schrijven alle deelnemers individueel een eindrapport dat aan de volgende criteria voldoet:

 • Het eindrapport dient wetenschappelijk verantwoord te zijn (dit is een vereiste binnen een geaccrediteerde masterclass)
 • Het dient een praktische en waardevolle bijdrage aan de organisatie te leveren
 • Het moet de behandelde leerstof toepassen
 • Het dient voldoende diepgang en nuance te bieden, maar mét behoud van concreet en helder taalgebruik
Incompany Risicomanagement
Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw organisatie?
Informeer direct
Brochure

Bedankt voor het invullen