masterclass risicomanagementcyclus

De masterclass biedt een state-of-the-art inzicht in de volledige risicomanagementcyclus, met volop ruimte voor discussie en voorbeelden. Deze open benadering staat garant voor een goede vertaalslag naar uw praktijk. De thema’s die aan bod komen:  

 • Inleiding: concepten van Risicomanagement
 • Stap 1, Risicomanagement: scope en doelstellingen
 • Stap 2, Risico identificatie: typen risico’s en risico indicatoren
 • Stap 3a, Risico classificatie: kwalitatief met Electronic Boardroom
 • Stap 3b, Risico classificatie: kwantitatief met probabilistiek
 • Stap 3c, Risico analyse software
 • Stap 4a, Risico beheersing: proactief en kansreductie
 • Stap 4b, Risico beheersing: reactief en gevolgreductie
 • Stap 4c, Risico beheersing via interne/externe controles
 • Stap 4d, Risico beheersing via financiering en verzekering
 • Stap 5, Risico evaluatie: effectiviteit, total cost of risk, leercurve
 • Stap 6, Risico rapportage in private en publieke organisaties

certificaat

Wanneer de masterclass met succes is afgerond, ontvangt u een certificaat van de Universiteit Twente. Een scan van uw eigen organisatie maakt deel uit van de examinering, dus u hebt tevens een praktisch bruikbaar eindresultaat. De masterclass maakt deel uit van de deeltijd masteropleiding risicomanagement. Het certificaat geeft recht op vrijstelling.