Risico Management

Hulp nodig bij het kiezen van je studie?

Meer informatie over deze opleiding is beschikbaar op de Professional Learning and Development website

U verwerft diepgaande kennis en vaardigheden die passen bij een breed georiënteerde risicomanagementprofessional. U leert systematisch risico’s te identificeren, beoordelen en prioriteren.

Het is voor het succes van de professional in risicomanagement essentieel om het brede vakgebied te kunnen overzien. Dit geldt voor adviseurs in risicomanagement, voor elke lijnmanager alsook voor risicomanagers en risicocoördinatoren in de organisatie. Zij zijn nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van integraal beleid en strategieën voor risicomanagement. Een integrale benadering vraagt van deze professionals kennis en kunde van risico’s op zulke uiteenlopende terreinen als financiën, ICT, grote projecten, veiligheid, het primaire proces, interne en externe communicatie, imago en ethiek. De uitdaging van professionals die op dit gebied werkzaam (willen) zijn, ligt in het bereiken van resultaten in de organisatie en de externe omgeving: het vinden van antwoorden op risico’s die vanuit de organisatie inwerken op de omgeving, maar ook van risico’s die voortkomen uit de externe omgeving van de organisatie waarin de professional opereert. 

Professionals in risicomanagement moeten presteren in omgevingen die in toenemende mate complexer en dynamischer worden.

Na het volledig en succesvol doorlopen van de opleiding ontvangt u een diploma en de bijbehorende titel “Master of Science”.

Opleidingsoverzicht

Certificering
Master’s degree in Risicomanagement
MSc
Duur
30 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
Nederlandstalig
Engelstalig
Instroommoment
5 september 2024
Locatie
Enschede, U Parkhotel
Aantal plaatsen
Er zijn 20 opleidingsplaatsen
Accreditatie
NVAO
Literatuur
90% Engelstalig
10% Nederlandstalig
Kosten
€35.000,-

Specialisaties

Deze opleiding heeft geen specialisaties.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies