Incompany programma's

Vanuit de diverse kennisgebieden binnen Universiteit Twente zijn er mogelijkheden om een incompany programma samen te stellen voor uw organisatie. Een Incompany opleiding kan ingezet worden ten behoeve van specifieke groepen medewerkers en/of managers binnen uw organisatie om in een (actuele) kennisbehoefte te voorzien, maar kan ook dienen als moderatie of inspiratie tijdens verandertrajecten of in het geval van fusies en overnames als een middel om gemeenschappelijkheid te creëren. Tevens kan het in de vorm van Management Development, Young Talent of leidershapsprogramma’s worden aangeboden. Een incompany programma kan, indien het aan een aantal voorwaarden voldoet, onderdeel uitmaken van een geaccrediteerde Masteropleiding.

Onze werkwijze bij incompany trajecten

  1. In een aantal gesprekken of met een korte workshop komen we tot de kern van de leervraag binnen de organisatie voor een of meerdere groepen medewerkers
  2. Op basis daarvan ontwikkelen we 1 of meerdere scenario’s voor een curriculum om de leerdoelen te realiseren. De beschikbare middelen en tijd van de deelnemers wordt hierbij als voorwaarde meegenomen.
  3. In overleg met de organisatie wordt de opleiding samengesteld, de planning gemaakt en het docentencorps bepaald.
  4. Een kernteam van uw organisatie en UT zal de voortgang van de opleiding bewaken en zorg dragen voor evaluaties, bijsturing etc.
Meer weten? We kijken graag samen naar de mogelijkheden binnen uw organisatie.
Neem contact met ons op
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies