Summer Course Risicoleiderschap

Doelgericht omgaan met onzekerheden in een VUCA-wereld. Dat vraagt om het ontwikkelen van persoonlijk risicoleiderschap

De coronacrisis was nog niet voorbij of een nieuwe crisis kondigde zich aan: oorlog op het Europese continent. De uitkomst hiervan blijft hoogst onzeker. Evenals de impact op onze samenleving, op onze publieke organisaties, op grote en kleine bedrijven.

Mondiaal nemen de spanningen toe. Logistieke ketens blijken kwetsbaar. Grondstoffen worden schaars en duur. Oplossingen voor het klimaatvraagstuk worden steeds urgenter. Kortom, we hebben te maken met vele risico’s (die overigens ook kansen kunnen bieden). Desondanks wordt er verwacht dat we resultaten boeken en ambities waarmaken.

Ontvang digitale brochure

Niet eens zo lang geleden werd risicomanagement, uitgevoerd door de risicomanager, gezien als dé veelbelovende aanpak. Maar het gebruikelijke risicomanagement leidt nogal eens tot ingewikkelde modellen en protocollen, lange risicodossiers met talloze maatregelen en controles. Dit alles uitgevoerd door risicomanagers, die daarvoor weinig enthousiasme in de rest van de organisatie ontmoeten.

Zowel de praktijk als vele wetenschappelijke studies leren dat het effect van dergelijk risicomanagement voor veel van de huidige vraagstukken - vriendelijk gezegd- beperkt is. Immers, onze grote maatschappelijke vraagstukken zijn volop VUCA.

VUCA-wereld

VUCA staat voor een combinatie van vier factoren: volatiliteit, uncertainty (onzekerheid), complexiteit en ambiguïteit (dubbelzinnigheid). De rode draad is onzekerheid. Afhankelijk van de doelen ontstaan vanuit onzekerheid risico’s (met negatieve effecten) én kansen (met positieve effecten) voor organisaties.

Betekent dit het einde van risicomanagement en de risicomanager? Helemaal niet. Alleen is het conventionele risicomanagement wel aan een transformatie toe. Louter meer controle en beheersing blijken niet te werken in een VUCA-wereld. Sterker, dat gaat juist tegenwerken.

Dr. ir. Martin van Staveren MBA, kerndocent en auteur 'Risicoleiderschap'

Risicomanager is een functie van enkelen. Risicoleider is een rol die iederéén in de organisatie kan vervullen

Dr. ir. Martin van Staveren MBA, kerndocent en auteur 'Risicoleiderschap'

Effectief en kosten-efficiënt omgaan met VUCA-vraagstukken vraagt om nieuwe perspectieven op het gebied van risicomanagement. Zo zijn resilience, dialoog en aanpassingsvermogen onontbeerlijk. Het ontwikkelen van risicoleiderschap in organisaties biedt zo’n nieuw perspectief. Dit start met het ontwikkelen van jouw persoonlijke risicoleiderschap.

Waarom risicoleiderschap?

Deelnemersprofiel

De summer course Risicoleiderschap is bedoeld voor leidinggevenden, managers en consultants in het bedrijfsleven en de (semi-)publieke sector die op zoek zijn naar verfrissende en state of-the-art kennis en inspiratie.

Vragen over deze opleiding?
M.R. van der Leer (Marjolein)
Studieadviseur PLD Centre

Opleidingsoverzicht

Certificering
Course Risicoleiderschap
Bewijs van deelname
Faculteit
Professional Learning and Development
Duur
2 dagen
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
26 augustus 2024
Locatie
U Parkhotel, Enschede
Aantal plaatsen
Er zijn 16 opleidingsplaatsen

Meer weten?

Schrijf je nu in voor deze 2-daagse deeltijd opleiding!
Inschrijven!
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies