Gewis-leden in het nieuws

Henny Kramers-Pals (79) werd in 1963 het eerste vrouwelijke staflid aan de Technische Hogeschool Twente. Nu, 54 jaar later, is ze als gastdocent nog steeds aan de UT verbonden. Lees hier meer.

Overleden GEWIS-LEDEN

Op zondag 2 april is Maarten Vrijland, echtgenoot van Yvonne, overleden. Maarten is 79 jaar geworden.

Op donderdag 23 maart is Rienk Offereins, partner van Henny Middelhoek, overleden. Rienk is 93 jaar geworden.

Op maandag 13 maart is Hein Krammer, echtgenoot van Maria, overleden. Hein is 80 jaar geworden.

Op zaterdag 11 februari j.l. is Ton Burggraaf, echtgenoot van Gerda Burggraaf, overleden. Ton is 85 jaar geworden.

Op zondag 29 januari j.l. is overleden Leny Smolders, echtgenote van Kees Smolders. Leny is een aantal jaren lid geweest van het bestuur van GEWIS. Ze is 88 jaar geworden.

Op dinsdag 7 februari j.l. is Carel van Lookeren Campagne overleden, echtgenoot van Netty van Lookeren Campagne-Taverne. Carel is een flink aantal jaren voorzitter geweest van het College van Bestuur van onze universiteit. Hij is 91 jaar geworden.

Afscheid Anneke van Eck en Trijntje Kamst

Op 25 januari heeft het bestuur van Gewis tijdens een etentje afscheid genomen van secretaris Anneke van Eck en penningmeester Trijntje Kamst. Oktober 2016, tijdens de ALV hadden zij het stokje al overgedragen aan Maria Gulmans en Joke Dijkstra.

De koks van de Faculty Club zorgden voor een toepasselijk dessert!

Ledennieuws

Mededelingen

UT-KRING

Informatie over de UT-kring, onze moedervereniging, staat op http://www.utwente.nl/ut-kring.

FITNESS VOOR GEWISSERS

De fitness lessen van Job van Regteren beginnen weer op maandag 1 september in het Sportcentrum van de UT. Belangstellenden graag op die datum melden bij de receptie van het Sportcentrum om 10.15 uur. De les is van 10.30 tot 11.30 uur. Bent u op 1 september niet in de gelegenheid te komen, u kunt ook later nog gaan deelnemen. De personen die in het voorjaar zijn gestart raden deelname van harte aan!

E-MAIL

GEWIS maakt zo veel mogelijk gebruik van e-mail. Hebt u uw email-adres nog niet doorgegeven dan verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen aan Gert Meijerink ledenadministratie@gewis.utwente.nl.

Helaas heeft de Universiteit Twente besloten de misc e-mail adressen niet langer te hosten. Een aantal GEWIS-leden heeft dientengevolge een nieuw e-mailadres moeten aanmaken. Aan hen het vriendelijke verzoek dit nieuwe adres te melden aan Gert Meijerink (dank aan hen die het nieuwe adres wel al aan het bestuur hebben gemeld!).

Seniorenfitness

Deze seniorensporten worden georganiseerd door het Sportcentrum van de UT. Informatie bij Frank Eulderink, tel. 06 136 429 26 of f.g.e.eulderink@utwente.nl . Aanmelden bij de servicedesk van het UT Sportcentrum, persoonlijk of per telefoon 053 – 489 1148. Kosten voor GEWISSERS € 20 per maand. Ook uw buren, vrienden en kennissen mogen meedoen, zij betalen € 25 per maand.

De fitness lessen van Job van Regteren zijn op maandag van 10.30 tot 11.30 uur en mogelijk in de toekomst ook op donderdag van 10.30 tot 11.30 uur in de fitnessruimte van het Sportcentrum van de UT. De Gewissers die al in september startten, zijn erg enthousiast! Start in de nieuwe opzet per 7 oktober.

De tennislessen worden gegeven op de indoor tennisbanen Trifora, Kotkampweg 66, Enschede op dinsdag en/of donderdag van 10.00 tot 11.00 uur vanaf 21 oktober 2014. Tennisrackets zijn aanwezig. Voordat u aan de slag gaat kunt u een medische keuring bij fysiotherapeut Rene Polman laten uitvoeren.

Flyer seniorentennis en seniorenfitness oktober 2014