Afscheid Frank Twilt en Ruud van Wissen

In de Algemene ledenvergadering van Gewis op 17 oktober is afscheid genomen van de bestuursleden Frank Twilt Activiteitencoördinator) en Ruud van Wissen (Vice-voorzitter). Nieuw benoemd zijn: Imme de Bruijn (Activiteitencoördinator) en Maarten Fokkinga (Vice-voorzitter).

Ledennieuws

Mededelingen

UT-KRING

Informatie over de UT-kring, onze moedervereniging, staat op http://www.utwente.nl/ut-kring.

FITNESS VOOR GEWISSERS

De fitness lessen van Job van Regteren beginnen weer op maandag 1 september in het Sportcentrum van de UT. Belangstellenden graag op die datum melden bij de receptie van het Sportcentrum om 10.15 uur. De les is van 10.30 tot 11.30 uur. Bent u op 1 september niet in de gelegenheid te komen, u kunt ook later nog gaan deelnemen. De personen die in het voorjaar zijn gestart raden deelname van harte aan!

E-MAIL

GEWIS maakt zo veel mogelijk gebruik van e-mail. Hebt u uw email-adres nog niet doorgegeven dan verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen aan Gert Meijerink ledenadministratie@gewis.utwente.nl.

Helaas heeft de Universiteit Twente besloten de misc e-mail adressen niet langer te hosten. Een aantal GEWIS-leden heeft dientengevolge een nieuw e-mailadres moeten aanmaken. Aan hen het vriendelijke verzoek dit nieuwe adres te melden aan Gert Meijerink (dank aan hen die het nieuwe adres wel al aan het bestuur hebben gemeld!).

Seniorenfitness

Deze seniorensporten worden georganiseerd door het Sportcentrum van de UT. Informatie bij Frank Eulderink, tel. 06 136 429 26 of f.g.e.eulderink@utwente.nl . Aanmelden bij de servicedesk van het UT Sportcentrum, persoonlijk of per telefoon 053 – 489 1148. Kosten voor GEWISSERS € 20 per maand. Ook uw buren, vrienden en kennissen mogen meedoen, zij betalen € 25 per maand.

De fitness lessen van Job van Regteren zijn op maandag van 10.30 tot 11.30 uur en mogelijk in de toekomst ook op donderdag van 10.30 tot 11.30 uur in de fitnessruimte van het Sportcentrum van de UT. De Gewissers die al in september startten, zijn erg enthousiast! Start in de nieuwe opzet per 7 oktober.

De tennislessen worden gegeven op de indoor tennisbanen Trifora, Kotkampweg 66, Enschede op dinsdag en/of donderdag van 10.00 tot 11.00 uur vanaf 21 oktober 2014. Tennisrackets zijn aanwezig. Voordat u aan de slag gaat kunt u een medische keuring bij fysiotherapeut Rene Polman laten uitvoeren.

Flyer seniorentennis en seniorenfitness oktober 2014