Zie Biologische Tuinvereniging Drienerlo

Lid worden en algemene voorwaarden

Lid worden

Ben je geinteresseerd in biologisch tuinieren, en wil je graag lid worden? Kopieer de tekst onderaan deze pagina, vul het in, en mail het naar onze secretaris Hellen van de Water .

Het is op dit moment niet mogelijk voor buitenleden om lid te worden. De buitenleden die nu lid zijn dienen vanwege het lidmaatschap van de UTKring €15.- per jaar extra te betalen.

Als lid wordt er verwacht dat je je houdt aan de algemene voorwaarden (Engels). Lees deze zorgvuldig door.

De huur per tuineenheid (22.5 vierkante meter) is € 15.00 per jaar. Dit bedrag is inclusief 1 kruiwagen mest. Een extra kruiwagen mest kost €3.00 (na de mestkruidag alleen op een werkochtend af te nemen). Eens per jaar zijn er courgetteplantjes te koop voor €0.50. De koude bak, kruidentuin, en proeftuin zijn gratis te gebruiken door leden. Er is een eenmalige borg van €25.-. Als je je aan de algemene voorwaarden houdt, krijg je dit terug op het eind van je lidmaatschap.

Voor UT medewerkers is het verplicht om lid te zijn van de UT-Kring. Meer informatie over de UT-Kring is te vinden op hun website: www.utwente.nl/ut-kring.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hellen van de Water, email: h.m.vandewater@utwente.nl 

LIDMAATSCHAPSFORMULIER

Ik, ............................................................................................ (voor- en achternaam), 
word graag lid van de Biologische Tuinvereniging Drienerlo. Neem s.v.p. contact met mij op zodra er een tuin vrijkomt.

Mijn gegevens zijn: 
Adres: ...................................
Postcode: ...................................
Plaats: ...................................
Tel prive: ...................................
E-mail: ...................................

Ik ben: medewerker / student
Medewerkers- / studentnummer: 
Ik ben lid van de personeelsvereniging "UT Kring": Ja / Nee
Faculteit / Dienst:
Gebouw en kamernummer:
Tel. overdag:

Ik wil graag lid worden omdat: ................................

Algemene voorwaArden

Er zijn een aantal afspraken die de leden van BTD verplicht zijn na te komen. Deze afspraken zorgen een goede relatie met je buren en garanderen dat alle planten in de tuin biologisch groeien. Lees het a.u.b. zorgvuldig en houd je eraan.

1. Biologisch tuinieren

Chemisch pesticiden, vergif, formicide en andere natuuronvriendelijke chemicaliën zijn streng verboden in de BTD tuintjes. De alternatieve methoden om ziekten en onkruid te beheersen kunnen gevonden worden bij de tuintips. Kunstmest is ook niet toegelaten. In plaats daarvan mest en compost gebruiken.

2. Compost

Het groene afval van planten wordt zo veel mogelijk gerecycled door compostering. Er zijn 2 afvalbakken zowel op oud als nieuw. Links dient het groene afval te komen wat gecoposteerd kan worden en rechts het andere groene afval. Zie ook de borden die erbij staan om het groene afval te scheiden en onder Tuintips/afvalscheiding. 

3. Tuin onderhoud

Om onenigheid tussen buren te vermijden wordt van ieder lid verlangd dat hij/zij hun eigen tuind en het voetpad rechtes ervan onkruidvrij houden. Het bestuur van BTD laat de tuintjes drie keer per jaar kontroleren. Als er geconstateerd wordt dat het onkruid slecht gecontroleerd wordt, wordt de eigenaar opgedragen het onkruid zo spoedig mogelijk te verwijderen. Als de situatie van slecht onderhoud ondanks verzoeken blijft voortduren wordt het tuintje teruggenomen en de deposit niet teruggegeven.

4: Algemeen onderhoud

Van alle leden van BTD wordt verwacht dat ze deelnemen aan het algemeen onderhoud van het tuincomplex: de werkmorgen/avond. Deze worden regelmatig georganiseerd. Gedurende zo'n werkochtend kan bijvoorbeeld het  onkruid van de hoofdpaden verwijderd woren of een composthoop opgezet. Van ieder lid wordt verwacht dat ze minstens 2x per jaar hieraan deelnemen. Deze werkochtenden worden via email aangekondigd aan alle leden. Je kunt je hiervoor opgeven bij Hellen van de Water.