Biologische Tuinvereniging Drienerlo

Lid worden en algemene voorwaarden

Lid worden

Ben je geinteresseerd in biologisch tuinieren, en wil je graag lid worden? Kopieer de tekst onderaan deze pagina, vul het in, en mail het naar onze secretaris Charlotte Bijron.

Het is op dit moment niet mogelijk voor buitenleden om lid te worden. De buitenleden die nu lid zijn dienen vanwege het lidmaatschap van de UTKring €15.- per jaar extra te betalen.

Als lid wordt er verwacht dat je je houdt aan de algemene voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door.

De huur per tuineenheid (22.5 vierkante meter) is € 15.00 per jaar. Dit bedrag is inclusief 1 kruiwagen mest. Een extra kruiwagen mest kost €3.00 (na de mestkruidag alleen op een werkochtend af te nemen). Eens per jaar zijn er courgetteplantjes te koop voor €0.50. De koude bak, kruidentuin, en proeftuin zijn gratis te gebruiken door leden. Er is een eenmalige borg van €25.-. Als je je aan de algemene voorwaarden houdt, krijg je dit terug op het eind van je lidmaatschap.

Voor UT medewerkers is het verplicht om lid te zijn van de UT-Kring. Meer informatie over de UT-Kring is te vinden op hun website: www.utwente.nl/ut-kring.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Charlotte Bijron, telefoonnummer 053-4893740, email: c.g.bijron@utwente.nl.

LIDMAATSCHAPSFORMULIER

Ik, ............................................................................................ (voor- en achternaam), 
word graag lid van de Biologische Tuinvereniging Drienerlo. Neem s.v.p. contact met mij op zodra er een tuin vrijkomt.

Mijn gegevens zijn: 
Adres: ...................................
Postcode: ...................................
Plaats: ...................................
Tel prive: ...................................
E-mail: ...................................

Ik ben: medewerker / student
Medewerkers- / studentnummer: 
Ik ben lid van de personeelsvereniging "UT Kring": Ja / Nee
Faculteit / Dienst:
Gebouw en kamernummer:
Tel. overdag:

Ik wil graag lid worden omdat: ................................

Algemene voorwaArden

Er zijn een aantal afspraken die de leden van BTD verplicht zijn na te komen. Deze afspraken zorgen een goede relatie met je buren en garanderen dat alle planten in de tuin biologisch groeien. Lees het a.u.b. zorgvuldig en houd je eraan.

1. Biologisch tuinieren

Chemisch pesticiden, vergif, formicide en andere natuuronvriendelijke chemicaliën zijn streng verboden in de BTD tuintjes. De alternatieve methoden om ziekten en onkruid te beheersen kunnen gevonden worden bij de tuintips. Kunstmest is ook niet toegelaten. In plaats daarvan mest en compost gebruiken.

2. Compost

Het groene afval van planten wordt zo veel mogelijk gerecycled door compostering. Er zijn 2 afvalbakken zowel op oud als nieuw. Links dient het groene afval te komen wat gecoposteerd kan worden en rechts het andere groene afval. Zie ook de borden die erbij staan om het groene afval te scheiden en onder Tuintips/afvalscheiding. 

3. Tuin onderhoud
In order to avoid tension between the neighbors, each member is responsible to keep their own garden and the foot path on the right side weed-free. The board of BTD carries out garden inspections three times a year. In case a garden is addressed due to bad weed control, the owner of the garden must remove the weed as soon as possible. If you continue not to maintain the garden, despite our requests, the garden will be retracted. In this case, the deposit will not be refunded.

4: Algemeen onderhoud
All members of BTD are expected to participate in the general maintenance of the garden complex. This is done through maintenance events, which are organized regularly. During a maintenance event you can, for example, clean the weeds from the main path, or help set up a compost heap. As a member, you are expected to participate at least twice a year. Maintenance events are announced through e-mails sent to all members. You can sign up for them with Charlotte Bijron.