ALGEMENE LEDENVERGADERING UT-KRING

Bij deze word je van harte uitgenodigd voor een Algemene Ledenvergadering van de UT-Kring. 

Datum: 1 november 2016
Inloop: van 12.00 uur – 12.15 uur. Er wordt gezorgd voor broodjes, koffie en thee.
Start vergadering: 12.15 uur. 
Plaats: Boerderij Bosch

Stukken:
Uitnodiging/Agenda
Jaarverslag 2015/2016
Notulen ALV 2014/2015
Huishoudelijk Reglement voorstel

De financiële stukken kunnen worden ingezien op maandag 17 oktober 2016 van 12.00 tot 14.00 uur in Boerderij Bosch.