Oorspronkelijke STICHTERS

Uw gift telt, elk jaar weer!

Onderstaande bedrijven, onze Stichters, hebben het initiatief genomen om in Twente een Technische Hogeschool (nu: universiteit) te realiseren. Stichters zijn die organisaties die voor 1 juli 1964 een bedrag van tenminste 10.000 gulden hebben bijgedragen aan de toenmalige Stichting Hogeschoolfonds Twente (nu: Universiteitsfonds Twente).