Stichters en Beschermers

stichters en beschermers

Het Universiteitsfonds maakt het verschil!
U ook?

Bijna 50 stichters hebben midden vorige eeuw  het initiatief genomen om in Twente een Technische Hogeschool  te realiseren.

De Stichters zijn die organisaties die voor 1 juli 1964 een bedrag van tenminste 10.000 gulden hebben bijgedragen aan de toenmalige Stichting Hogeschoolfonds Twente (nu: Universiteitsfonds Twente) ten behoeve van het opstarten van de nieuwe hogeschool.

Daarnaast hebben we verschillende beschermers van het Universiteitsfonds Twente. Als beschermer steunt u de Universiteit Twente en haar academische gemeenschap, als donateur. Wij heten u graag welkom als beschermer van het Universiteitsfonds Twente. Wilt u meer weten over onze stichters of wilt u een beschermer worden? Kijk in het linkermenu voor meer informatie.

Stichters

Bijna 50 bedrijven, onze Stichters, hebben midden vorige eeuw  het initiatief genomen om in Twente een Technische Hogeschool  te realiseren. De Stichters zijn die organisaties die voor 1 juli 1964 een bedrag van tenminste 10.000 gulden hebben bijgedragen aan de toenmalige Stichting Hogeschoolfonds Twente (nu: Universiteitsfonds Twente) ten behoeve van het opstarten van de nieuwe hogeschool.

Van de oorspronkelijk 47 bedrijven zijn er inmiddels 23 gesloten (veel van hen behoorden tot de Twentse textielindustrie die in de jaren zeventig instortte) en na diverse fusies en 1 splitsing resteren 18 erfopvolgers.  

Meer over de historie van het Universiteitsfonds Twente kunt u lezen in het boek 'Aanjager' die het Universiteitsfonds Twente in mei 2014 heeft uitgebracht.

Hier kunt u de lijst met oorspronkelijke stichters vinden. Voor een overzicht van de huidige stichters kunt u hier terecht.

Word Beschermer

Waarom?

  • Omdat u met uw bedrijf een ambassadeur van de Universiteit Twente wilt zijn; 
  • Omdat u de Universiteit Twente van belang vindt voor uw bedrijf, voor de regio, voor Nederland;
  • Omdat u de Universiteit Twente wilt helpen groeien en doorontwikkelen;
  • Omdat u de huidige studenten (ook) een bijzondere studietijd gunt;
  • Omdat u met uw bedrijf onderdeel wilt worden van het netwerk van ‘beschermers’ van het Universiteitsfonds.

HOE WERKT HET?

Met een bijdrage van minimaal 2.500 euro per jaar wordt u ‘beschermer’ van het Universiteitsfonds Twente. Als beschermer van het Universiteitsfonds Twente steunt u de Universiteit Twente en haar academische gemeenschap, als donateur.

Het Universiteitsfonds Twente  gebruikt de donaties om de Universiteit Twente te ondersteunen in haar ambitie om topprestaties te blijven leveren op het gebied van onderwijs en onderzoek en om een bruisend leefklimaat op de campus te creëren met sport, cultuur en gezelligheid.

WAT WIJ U BIEDEN

  • Als beschermer ontvangt u twee keer per jaar het Relatiemagazine van de Universiteit Twente;
  • Als beschermer ontvangt u maandelijks de e-nieuwsbrief voor UT-Ambassadeurs;
  • Als beschermer wordt u uitgenodigd voor UT-evenementen als de Dies, de Opening Academisch jaar, de Innovatielezing en de UT-donateursbijeenkomst;
  • Als beschermer wordt uw bedrijf genoemd op de website van het Universiteitsfonds;
  • Als beschermer met een donatie van 10.000 euro of hoger, is het in overleg mogelijk om daar extra zichtbaarheid voor te genereren.

Omdat het Universiteitsfonds Twente de ANBI-status heeft, is uw donatie in bepaalde gevallen fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie klik op de button aan de rechterkant.

WIJ HETEN U GRAAG WELKOM ALS BESCHERMER VAN HET UNIVERSITEITSFONDS TWENTE

Wilt u beschermer worden, heeft u specifieke wensen m.b.t. uw bijdrage of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Maurice Essers, directeur Universiteitsfonds Twente via m.l.g.essers@utwente.nl of 053 489 3993.