HomePrijzen en beurzenMarina van Dammebeurs

Marina van dammebeurs

Uw gift telt, elk jaar weer!

De Marina van Dammebeurs wordt jaarlijks uitgereikt aan een succesvolle alumna van de Universiteit Twente. Deze beurs, bestaande uit een geldbedrag van € 9.000,= en een award, wordt mogelijk gemaakt dankzij een schenking van mevrouw dr.ir. M.A. van Damme-Van Weele. Zij was in 1965 de eerste gepromoveerde aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente.

De winnares van de beurs heeft vier jaar de tijd om het bedrag te besteden aan het verder ontwikkelen van haar loopbaan. Bijvoorbeeld door verdieping of verbreding van kennis of een internationale oriëntatie in de vorm van een studie, stage of project.