wie is Marina van damme?

Uw gift telt, elk jaar weer!

Mevrouw dr.ir. Marina van Damme was in 1965 de eerste ingenieur die aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente promoveerde. Van Damme wil jonge getalenteerde en ambitieuze alumna van de Universiteit Twente in staat stellen zich verder te ontwikkelen om hun kansen op de arbeidsmarkt en in hun loopbaan te vergroten. Zelf heeft Van Damme een indrukwekkende carrière gehad in de wetenschap en industrie.

In 1947 besluit Marina van Damme om Chemische Technologie te gaan studeren aan de Technische Universiteit Delft, toen nog Technische Hogeschool geheten. Ze studeert met renteloze voorschotten aan het mannenbolwerk. In 1953 studeert ze af als chemisch technoloog. Het is de start van een glansrijke carrière. Na vijf leerzame jaren bij het Centraal Laboratorium van TNO in Delft, stapt ze over naar Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie, KNZ (tegenwoordig gefuseerd tot Akzo Nobel). Eerst als research-medewerker, later als hoofd van het laboratorium en als adjunct-directeur van KNZ. In die periode promoveert ze ook als eerste vrouw aan de Universiteit Twente.

Rond haar veertigste besloot ze dat het tijd werd voor iets heel anders. De research liet ze achter zich, ze wilde zich in de richting van business development bekwamen. Het is een sprong in het diepe voor Van Damme maar ze klimt de carrièreladder alweer snel op. ‘Dat mijn man mijn carrière indertijd voorrang gaf aan de zijne en bij elke nieuwe stap achter me stond, was erg belangrijk voor me.’ Via tal van andere functies wordt ze in 1977 directeur Chemische Strategie van Akzo. Ze adviseert de Raad van Bestuur over strategische en operationele plannen en over investeringsprojecten en acquisities. Ze zit in de Raad van Toezicht van TNO en van ABN AMRO, is actief in ondernemersorganisatie VNO en lid van studiegroepen die zich in Brussel en op het ministerie van Economische Zaken buigen over technologiebeleid.

"Ik heb een geweldige loopbaan gehad, die ik ook andere vrouwelijke afgestudeerden gun. Ik wil hen graag de kans geven een stap extra te zetten buiten hun eigen universiteit, voor verdere verdieping of internationalisering. Daarmee vergroten ze hun kans op een interessante carrière”, zegt Marina van Damme, die de prijswinnaars iedere zomer ontvangt onder de appelboom van haar boerderij. "Er ontstaat zo een netwerk van vrouwen die hun ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar verder helpen. Daaruit blijkt dat de beurs inderdaad een push geeft aan hun loopbaan."