Fiscale voordelen

Naast het feit dat u met uw donatie een erkend goed doel steunt, is uw bijdrage aan het Universiteitsfonds onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Met ingang van 1 januari 2008 heeft het Universiteitsfonds Twente de status van goed doel ontvangen. De fiscus beschouwt het Universiteitsfonds als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat wil zeggen dat:

Gewone giften
Gewone giften aan het Universiteitsfonds kunt u aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen.

De fiscale regels rond een Fonds op Naam verschillen niet van die van een gewone gift. Een eenmalige schenking is aftrekbaar van de belasting wanneer het bedrag tussen 1 en 10% van het drempelinkomen ligt. Een periodieke schenking is altijd aftrekbaar.

Periodieke giften
Voor periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum. Een gift wordt beschouwd als een periodieke gift als:

Voor meer informatie over periodieke giften kunt u terecht op deze pagina.

Vennootschapsbelasting
Partijen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting kunnen een donatie aan het Universiteitsfonds aftrekken van de winst. Voor meer informatie kunt u terecht op deze pagina.

Meer informatie over aftrek van giften kunt u krijgen bij de BelastingTelefoon (0800-0543) of via de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl).