Scenario trainingen voor acute opvang van COVID-19 patiënten

Ontdek het Techmed Centre en de health labs

Het simulatiecentrum van het TechMed Centre doet er alles aan om snel in te spelen op de actuele zorgvragen rond de coronacrisis. Dat begint bij mensen. Medisch professionals, zoals arts-assistenten en specialisten die bijscholing nodig hebben over de acute opvang van COVID-19 patiënten krijgen gerichte trainingen in het Medisch Spectrum Twente (MST). De trainingen worden ondersteund door de medewerkers van het simulatiecentrum van het TechMed Centre.

Bij de scenario trainingen voor de opvang van COVID-19 (corona) patiënten staat een systematische benadering van spoedsituaties centraal. Daarnaast wordt ingegaan op het toepassen van hygiëne maatregelen. Het gaat om een kleinere variatie van de bestaande training Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties (SBMS) die nu volledig wordt gericht op acute opvang van patiënten waaronder corona patiënten. De trainingen, die worden aangeboden binnen het MST, bestaan uit een theorie- en praktijkdeel en worden gegeven door ervaren trainers van de SBMS cursus. 

Dankzij de al aanwezige goede samenwerking kon er na de uitbraak van het coronavirus in Nederland snel actie worden ondernomen. Er werden gezamenlijk scenario’s en trainingsmateriaal uitgewerkt. En het TechMed Centre stelde medewerkers (Technisch Geneeskundigen en technici), apparatuur en simulatiepoppen ter beschikking. De komende periode worden in samenwerking met Technisch Geneeskundigen binnen het MST zoveel mogelijk arts assistenten en medisch specialisten getraind. Inmiddels wordt er ook met de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) gesproken over dit initiatief.

Team

Contactpersonen