UTTechMedTechMed CentrumOver het TechMed Centrum

Over het TechMed Centrum

Ontdek het Techmed Centre en de health labs

Duurzame en gepersonaliseerde gezondheid mogelijk maken door middel van technologie

Technologie is een middel om duurzame en gepersonaliseerde gezondheidszorg mogelijk te maken. Niet alleen voor diagnose en behandeling, maar ook voor het verbeteren van de kwaliteit van leven en het stimuleren van zelfstandig wonen. We streven ernaar een belangrijke impact te hebben op de maatschappij, zowel door wetenschappelijke uitmuntendheid als door fundamenteel onderzoek te koppelen aan klinische toepassingen, van nano- tot wereldschaal. Uiteindelijk brengen we onze technologie naar de kliniek of naar de thuisomgeving. Hiervoor is het noodzakelijk om nauwe werkrelaties te hebben met klinische en industriële partners. 

Position paper

Het position paper beschrijft de visie, missie en kernstrategie van het TechMed Centrum. Geleid door onze missie streeft het TechMed Centrum ernaar om op te treden als de interface tussen de UT en onze partners in de buitenwereld, waarbij de kernstrategische principes worden omarmd om (i) zich te richten op het hebben van impact op de samenleving, (ii) het faciliteren van interdisciplinaire en intersectorale samenwerking, en (iii) het bevorderen van een geïntegreerde aanpak op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Verder geeft het een overzicht van de drie kernpijlers van activiteiten van het TechMed Centrum: onderwijs en training, onderzoek en ontwikkeling, en innovatie en samenwerking. Het eindigt met een overzicht van het bestuur van het TechMed Centrum, de ondersteunende activiteiten, en de (gedeelde) infrastructuur.

Management team

ir. R. Burie MBA (Remke)
Managing director
drs. K. Haijkens (Katja)
Educational director
prof.dr. M.M. Rovers PhD (Maroeska)
Scientific director
prof.dr. D. Stamatialis (Dimitrios)
Hoogleraar
dr. J.T. Tamsma (Jouke)
Medical director