Samenwerking Radboudumc en UT

HealthTech Nexus

UNIVERSITEIT TWENTE & RADBOUDUMC

HealthTech Nexus is het strategische partnerschap tussen Radboudumc en Universiteit Twente op het snijvlak van medische technologie en gezondheid. We werken samen met partners aan kennisontwikkeling, onderwijs en innovatie om te voorzien in de unmet need op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg: urgente behoeftes waar nog geen goede oplossingen voor bestaan. 

De zorg staat wereldwijd onder druk. Door sociale en demografische ontwikkelingen neemt de vraag naar zorg voortdurend toe, terwijl er steeds meer behandelmogelijkheden bijkomen. Dat zorgt voor personeelstekorten, toenemende complexiteit en snel groeiende kosten. Veel van deze vraagstukken bevinden zich op het raakvlak van zorg en geavanceerde technologie, twee domeinen die steeds nauwer met elkaar verweven raken. Wij zijn samen in staat om nieuwe antwoorden te vinden op deze vragen, dankzij onze unieke en complementaire expertise. 

De preklinische faciliteiten en simulatie-aanpak van de Universiteit Twente sluiten naadloos aan op de klinische faciliteiten en expertise van het Radboudumc. Dankzij o.a. de hybride OK’s (MITeC) van het Radboudumc en de simulatielabs van de Universiteit Twente ontstaat er een hoogwaardige leer- en ontwikkelomgeving voor het gehele zorginnovatietraject, van wetenschappelijk idee tot praktijkimplementatie. 

Binnen deze omgeving combineren we onze ervaring met onder meer AI, robotica, motion control en micro- en nanotechnologie om nieuwe toepassingen te ontwikkelen voor medische beeldvorming, interventie-oncologie en andere zorgdomeinen waar techniek het verschil kan maken. Tegelijkertijd leiden we een nieuwe generatie zorgprofessionals op, die uitblinken in het ontwikkelen en gebruik van moderne technologie voor betere zorg en meer patiëntcomfort.  

Samen met patiënten, bedrijven en overheden vertalen we onze innovaties naar nieuwe producten en diensten voor zorg en gezondheid, met een gezamenlijk doel: future-proofing healthcare through technological excellence. 

Partners

Contact

ir. R. Burie MBA (Remke)
Managing Director Technical Medical Centre
J. Bašić MSc (Jasmina)
Coördinator externe samenwerkingen