Gebruik maken van het EHEALTH HOUSE

Gebruikers & Activiteiten

Het Health House biedt een gesimuleerde leefomgeving waar technologie getest kan worden in een realistische maar toch gecontroleerde omgeving. Het eHealth House kan gebruikt worden voor onderzoek, onderwijs en ontwikkelingen in HealthTech, maar wordt voornamelijk gebruikt voor innovaties in mobiele en digitale HealthTech.

De faciliteiten zijn gratis te gebruiken door studenten en medewerkers van het TechMed Centrum of het Personalized eHealth Technology programma. Mogelijke gebruikers van andere instituten binnen of buiten de Universiteit Twente die gebruik willen maken van de eHealth House faciliteiten kunnen contact opnemen met het TechMed Simulation Center om de mogelijkheden te bespreken.

ACTIVITeit Aanvragen

Om de eHealth House faciliteiten te gebruiken moet u eerst een aanvraag induienen. Voor een aantal activiteiten (hieronder genoemd) kunt u een directe aanvraag indienen. Grotere activiteiten moeten worden aangevraagd via een toestemmings procedure:


 

Directe aanvraag

Toestemmings procedure

Waarvoor?

-          Meeting

-          Demonstratie of bezoek

-          Korte test of proefopzet

-          Gebruik van alleen mobiele apparatuur

-          Onderzoeksprojecten

-          Experimenten met menselijke proefpersonen

-          Educatie

-          Herhaalde bezoeken

-          Activiteiten van externe gebruikers

Voor wie?

Alleen voor UT studentent en medewerkers van het TechMed Centrum of het Personalized eHealth Technology programma

Iedereen

Hoe?

Neem contact op met de receptie van het TechMed Simulatie Centrum om de faciliteiten te reserveren

Vul het aanvraagformulier in

Bij twijfel of u een directe reservering of dat u een aanvraag moet doen via de toestemmingsprocedure kunt u contact opnemen met de receptie van het TechMed Simulatie Centrum.

Toestemmingsprocedure

Activiteiten waar toestemming voor nodig is kunnen aangevraagd worden via het aanvraagformulier. De eHealth House coördinator zal dan de aanvraag beoordelen. Dit duurt maximaal een week. De eHealth House coördinator controleert of de activiteiten gefaciliteerd/ondersteund kunnen worden en of deze passen binnen het eHealth House.

De volgende uitkomsten na evaluatie zijn mogelijk:

·         Disapproval: Het verzoek is afgewezen (bijvoorbeeld als de faciliteiten niet beschikbaar zijn)

·         Referred: Het verzoek wordt doorgestuurd naar de stuurcommissie van het eHealth House voor toestemming (bijvoorbeeld, langdurende projecten of externe activiteiten). De reactietijd bedraagt ongeveer drie weken

·         On hold: Het verzoek moet aangepast worden of er is overleg nodig

·         Approval: Het verzoek is goedgekeurd

Na toestemming (Approval) mogen de faciliteiten gereserveerd worden via de receptie van het TechMed Simulatie Centrum. 

RESERVeren van de labruimte en apparatuur

De eHealth House ruimtes kunnen - na toestemming - gereserveerd worden via de receptie van het TechMed Simulatie Centrum. Apparatuur kan ook worden gereserveerd via de receptie van het TechMed Simulatie Centrum.

Let op: Aangezien het eHealth House een gedeelde faciliteit is en we ondersteuning willen bieden aan zoveel mogelijk mensen, kan het zijn dat de faciliteiten soms niet beschikbaar zijn. We vragen hiervoor om begrip en flexibiliteit. Als er is a shared facility where we want to support as many people as possible, it is possible that the facilities are not available for some time. We ask for your understanding and flexibility. Als er sprake is van conflicterende activiteiten, dan zal de stuurcommissie van het eHealth House activiteiten prioriteren.

Toegang tot het lab en apparatuur

Toegang tot de ruimtes van het eHealth House kan worden verkregen via de receptie van het TechMed Simulatie Centrum. Studentassistenten kunnen de deuren openen of aan gebruikers een elektronische sleutel uitlenen. Apparatuur die standaard in het bezit is van het eHealth House kunnen ook worden opgehaald en teruggebracht bij de receptie van het TechMed Simulation Centrum

gebruikersSUPPORT

Studentassistenten van de receptie van het TechMed Simulatie Centrum kunnen algemene informatie over het eHealth House and haar faciliteiten geven, maar ook gebruikers doorverwijzen als meer support nodig is.

Huisregels

 • U kunt de faciliteiten van het eHealth House alleen gebruiken voor activiteiten die zijn goedgekeurd.
 • U reserveert de eHealth House faciliteiten voor gebruik via het TechMed Simulatie Centrum.
 • U gebruikt de faciliteiten en de apparatuur van het eHealth House volgens de instructies. Handleidingen van de apparatuur en het gebruik van de labruimtes zijn beschikbaar in het eHealth House of bij de receptie van het TechMed Simulatie Centrum.
 • U zorgt ervoor dat de veiligheid onder alle omstandigheden gewaarborgd is.
 • U meldt eventuele schade, ontbrekende apparatuur of misbruik zo snel mogelijk bij de receptie van het TechMed Simulatie Centrum.
 • U maakt de labs na gebruik schoon en laat de apparatuur in de oorspronkelijke staat achter:
  • Zorg ervoor dat het meubilair in de oorspronkelijke positie wordt geplaatst.
  • Verschoon eventuele lakens bij gebruik van het bed
  • Breng vuile was naar de receptie van het TechMed Simulatie Centrum
  • Leeg vuilnisbakken als ze vol zijn
  • Zorg ervoor dat de vaat wordt afgewassen en dat de vaatwasser leeg is.
  • Ruim zelfgebracht voedsel op
  • Sluit alle apparatuur en systemen aan het eind van de dag af.
  • Laad alle elektronische apparatuur op
  • Zorg ervoor dat alle apparatuur in een volledige staat wordt geretourneerd.
  • Maak de laboratoriumruimtes, het meubilair en de apparatuur schoon als ze vuil zijn. Schoonmaakspullen zijn beschikbaar in de keuken van het eHealth House en kan worden aangevraagd bij de receptie van het TechMed Simulatie Centrum.
  • Als u het eHealth House voor langere tijd gebruikt en een eventuele opstelling wilt achterlaten, maak dit dan duidelijk aan andere gebruikers door een briefje achter te laten in het eHealth House en dit te melden bij de receptie van het TechMed Simulatie Centrum.
  • Gebruik het 'niet storen'-bordje om andere mensen te laten weten dat ze tijdens een experiment niet naar binnen kunnen.
  • U heeft toestemming nodig om apparatuur van het eHealth House te gebruiken op andere locaties dan het eHealth House, die kan bij de receptie van het TechMed Simulatie Centrum worden aangevraagd.
  • U geeft geen toegang tot het eHealth House aan derden. Indien anderen gebruik willen maken van de labofaciliteit tijdens/na uw verblijf in het eHealth House, kunnen zij contact opnemen met de receptie van het TechMed Simulatie Centrum.
  • U hebt een ethische goedkeuring nodig voor onderzoeken met menselijke proefpersonen.
  • U houdt zich aan de richtlijnen voor datamanagement van de Universiteit Twente.
  • U bent verantwoordelijk voor de juiste verzameling, verwerking en opslag van gegevens. Dit omvat ook het anonimiseren van uw gegevens.
  • U zult alle gegevens met betrekking tot uw onderzoek direct na het verzamelen uit de lokale apparatuur of computers van het eHealth House verwijderen. Wij zullen alle gegevens die op de apparatuur zijn opgeslagen periodiek verwijderen.
  • Het is niet toegestaan om buiten de openingstijden (8:30-17:30) activiteiten te verrichten in het eHealth House.

  Humane onderzoeken

  Het eHealth House kan gebruikt worden voor experimenten met menselijke proefpersonen, zolang aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. 

  • U heeft etische toestemming
  • De experimentele opzet is veilig te gebruiken
  • De activiteit is aangevraagd en goedgekeurd via de officiele weg (zie: activiteiten aanvraag)
  • Proefpersonen hebben tooestemming gegeven om mee te doen in onderzoeksactiviteiten
  • Proefpersonen hebben toestemming gegeven voor het verzamelen en publiceren van persoonlijke data

  Meer informatie en support.

  Data management

  Het eHealth House heeft systemen beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor het verzamelen en opslaan van data. We werken op dit moment aan een datamanagementstructuur om het verzamelen van data te ondersteunen.

  Als u gebruik maakt van het eHealth House bent u op de hoogte dat u verantwoordelijk bent voor de juiste verzameling, verwerking en opslag van data volgens de richtlijnen van de Universiteit Twente en de Nederlandse wet. 

  Ga voor meer informatie naar de website over onderzoeksdatamanagement.

  Regelmatig verwijderen we data van alle apparatuur in het eHealth House. Zorg er voor dat u de data van u onderzoek direct exporteert en daarna verwijderd na verzamelen.