Examencommissies

De onderstaande examencommissie is voor de bacheloropleiding TI en voor de masteropleidingen CSc, IST.

De examencommissie bestaat uit stafleden en heeft een zelfstandige bevoegdheid over alles wat te maken heeft met de verschillende examens. De commissie stelt de regels op over examens, wel of niet slagen, met lof-regeling, etc. In deze commissie wordt vastgesteld welke studenten wanneer voor welk examen geslaagd zijn. Ook rendementscijfers en fraudegevallen komen ter sprake.

Leden

Advies

Griffie / Contact

dr.ir. P.T. de Boer (Chair)

prof.dr.ir. A. Rensink

B. Spikker-Sieverink

prof.dr.ir. H.J. Broersma

M. van Grinsven, MSc


dr. F.A. Bukhsh

S.B.A.M. Vonk, MScdrs. J.C.A.M. van HelvertE.T. Wassink-Kamp, MSc /

dr.ir. R. de Jong


De examencommissie komt over het algemeen iedere eerste donderdag van de maand bij elkaar.

Verzoeken dienen uiterlijk een week voor de vergaderdata bij de griffier ingeleverd te worden. Urgente verzoeken zullen buiten de reguliere vergaderdata behandeld worden.

Binnen zes weken na de dag van de verzending van dit besluit kunt u met een ondertekende brief een bezwaarschrift indienen bij het Klachtenloket, Postbus 217, 7500 AE Enschede, Vrijhof, Kamer 239B (balie Student Services)

SCHEDULE MEETINGS 2019/2020

 • 5 september 2019
 • 3 oktober 2019
 • 7 november 2019 rescheduled to 11 November 2019
 • 5 december 2019
 • 9 januari 2020
 • 6 februari 2020
 • 5 maart 2020
 • 2 april 2020
 • 7 mei 2020
 • 4 juni 2020
 • 2 juli 2020

Schedule meetings 2020/2021

 • 3 September 2020
 • 1 October 2020
 • 5 November 2020
 • 3 December 2020
 • 7 January 2021
 • 4 February 2021
 • 4 March 2021
 • 1 April 2021
 • 13 May 2021
 • 3 June 2021
 • 1 July 2021