Examencommissies

De onderstaande examencommissie is voor de bacheloropleiding TI en voor de masteropleidingen CSc, IST.

De examencommissie bestaat uit stafleden en heeft een zelfstandige bevoegdheid over alles wat te maken heeft met de verschillende examens. De commissie stelt de regels op over examens, wel of niet slagen, met lof-regeling, etc. In deze commissie wordt vastgesteld welke studenten wanneer voor welk examen geslaagd zijn. Ook rendementscijfers en fraudegevallen komen ter sprake.

Leden

Advies

Griffie / Contact

dr.ir. P.T. de Boer (Chair)

dr.ir. G. Heijenk

B. Spikker-Sieverink

prof.dr.ir. H.J. Broersma

M. van Grinsven, MSc


dr. N. Meratni

S.B.A.M. Vonk, MScC.M.M. Heijnen, MSc E.T. Wassink-Kamp, MSc


De examencommissie komt over het algemeen iedere eerste donderdag van de maand bij elkaar.

Verzoeken dienen uiterlijk een week voor de vergaderdata bij de griffier ingeleverd te worden. Urgente verzoeken zullen buiten de reguliere vergaderdata behandeld worden.

Binnen zes weken na de dag van de verzending van dit besluit kunt u met een ondertekende brief een bezwaarschrift indienen bij het Klachtenloket, Postbus 217, 7500 AE Enschede, Vrijhof, Kamer 239B (balie Student Services)

Schedule meetings 2016/2017

 • 1 september 2016
 • 6 oktober 2016
 • 3 november 2016
 • 1 december 2016 verplaatst naar 8 dec
 • 12 januari 2017
 • 2 februari 2017
 • 2 maart 2017
 • 6 april 2017
 • 4 mei 2017
 • 1 juni 2017
 • 6 juli 2017

Schedule meetings 2017/2018

 • 7 september 2017 verplaatst naar 14 september 2017 geannulleerd wegens ziekte
 • 5 oktober 2017
 • 2 november 2017
 • 7 december 2017
 • 4 januari 2018
 • 1 februari 2018
 • 1 maart 2018
 • 5 april 2018
 • 3 mei 2018
 • 7 juni 2018
 • 4 juli 2018
 • 23 augustus 2018