Pro-U Cursus Data-analyse Voor docenten

De cursus data-analyse is interessant voor docenten, schoolleiders en kwaliteitszorgmedewerkers (VO) die basisvaardigheden willen ontwikkelen in beschrijvende kwantitatieve analyse (bijv. m.b.t. toetscijfers en vragenlijsten), maar ook in de analyse van kwalitatieve data (bijv. m.b.t. interviews met leerlingen).

Datagebruik voor onderwijsverbetering begint niet bij data, maar bij een probleem of een vraag. Het kader waarbinnen we data-analyse behandelen is daarom de Datateam® methode. Dit is een concrete aanpak voor het gebruik van data voor onderwijsverbetering.

OPBOUW CURSUS

De totale tijdsinvestering van de cursus is ongeveer 6 uur. Dit omvat twee dagdelen waarin o.a. onderstaande onderdelen aan bod komen:

 • Kernbegrippen in kwantitatieve beschrijvende data-analyse, zoals: gemiddelde, mediaan, modus, standaarddeviatie, percentage.
 • Manieren van dataweergave zoals in tabellen en grafieken.
 • Werken met Excel om beschrijvende data weer te geven en te analyseren.
 • Data kunnen interpreteren.
 • Kwalitatieve data-analyse, zoals interviews coderen, betekenisvol samenvatten en interpreteren.
 • De validiteit en betrouwbaarheid van de verzamelde data kunnen beoordelen.

De cursus Data-analyse wordt begeleid door Kim Schildkamp en/of Cindy Poortman van Datateam Partners. 

LEERDOELEN

Na de cursus…

 • Heeft de deelnemer een overzicht van de belangrijkste begrippen in kwantitatieve beschrijvende data-analyse en kwalitatieve analyse
 • Is de deelnemer in staat om Excel te gebruiken voor beschrijvende data-analyse, inclusief eenvoudige tabellen en grafieken hiervoor
 • Heeft de deelnemer inzicht in de basis van het uitvoeren van kwalitatieve data-analyse, zoals interviewgegevens
 • Kan de deelnemer de criteria voor kwaliteit van de data toepassen

DOELGROEP

Deze cursus is interessant voor docenten, schoolleiders en (beginnende) kwaliteitszorgmedewerkers. Er is geen voorkennis vereist, maar voorkennis van de workshop Datateam® methode is een pré.

PLANNING, AANMELDEN & KOSTEN 

De cursus zal plaatsvinden op de campus van de University of Twente op onderstaande momenten:

 • Woensdagmiddag 6 maart 2019 van 15.00 tot 18.00 uur
 • Woensdagmiddag 20 maart 2019 van 15.00 tot 18.00 uur

Deelname kost €200,- per persoon. De aanmelddeadline voor deze cursus is verstreken, u kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met pro-u@utwente.nl. U kunt op de hoogte blijven van de ontwikkelingen door u in te schrijven voor de nieuwsbrief.