UTFaculteitenEEMCSNieuwsTerugblik op de ontwikkeling van elektrocardiografie

Terugblik op de ontwikkeling van elektrocardiografie

SYMPOSIUM: TERUGBLIK OP DE ONTWIKKELING VAN ELEKTROCARDIOGRAFIE

Het TechMed Centrum en de Historische Studie-verzameling van de faculteit EEMCS organiseren een gezamenlijk mini-symposium ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Nobelprijs voor de Geneeskunde voor prof. dr. Willem Einthoven en de 45e verjaardag van de Historische Studieverzameling.

Hoogtepunt van het minisymposium is de onthulling van de vitrine met de historische elek-trocardiograaf uit ca. 1930, gebaseerd op de uitvinding van prof. dr. Einthoven door mw. dr. Heleen Miedema, grondlegger van de opleiding Technische Geneeskunde van de Universiteit Twente.

Dit minisymposium zal plaatsvinden op donderdag 29 februari 2024 van 15:00 – 17:30 uur in het Auditorium en het Atrium van het TechMed, gevestigd in de Technohal.

PROGRAMMA VAN HET MINI-SYMPOSIUM

  • 15.00 - 15.15 uur: ontvangst met koffie/thee
  • 15.15 - 15.25 uur: welkomstwoord door ir. Remke Burie, managing director Technisch Medisch Centrum
  • 15.25 - 15.50 uur: voordracht "Het meettechnisch vernuft van Einthoven" door prof.dr.ir. Paul Regtien
  • 15.50 - 16.05 uur: pauze
  • 16.05 - 16.30 uur: voordracht "ECG innovaties door de jaren heen" door prof.dr.ir. Piet Bergveld
  • 16.30 - 16.45 uur: onthulling Boulitte-electrocardiograaf in Atrium met korte toespraak door mw. dr. Heleen Miedema
  • 16.45 - 17.30 uur: borrel

De voertaal tijdens het mini-symposium is het Nederlands.