UTFaculteitenEEMCSNieuwsJoost Kok verruilt UT voor vice-decanaat TUe

Joost Kok verruilt UT voor vice-decanaat TUe

Prof.dr J.N. (Joost) Kok verlaat de Universiteit Twente met ingang van 15 mei a.s. Kok is sinds februari 2018 decaan van de faculteit Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS) van de UT. Hij vervolgt zijn loopbaan bij de TU Eindhoven, waar hij vice-decaan van het departement Wiskunde en Informatica zal worden. Tevens gaat hij daar voor één dag per week aan de slag als hoogleraar Applied Data Science.

Joost Kok over zijn vertrek: “Ik kijk met warme gevoelens terug op de afgelopen zes jaar. Met elkaar hebben we een aantal mooie resultaten neergezet, met impactvol onderwijs en onderzoek. We hebben heel mooie samenwerkingen met gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen realiseren. En ook zijn de studentenaantallen in de afgelopen jaren toegenomen. Dat is een belangrijk gegeven gelet op de grote vraag naar technisch geschoold personeel op de arbeidsmarkt. De waardering van studenten is groot en de opleidingen staan zeer goed aangeschreven. Ik wil mijn dank uitspreken aan al die collega’s en studenten die hebben bijgedragen aan al deze ontwikkelingen.”

Voor zijn komst naar de UT in 2018 was Kok hoogleraar informatica en hoogleraar geneeskunde en initiatiefnemer en directeur van het Leiden Centre of Data Science en van het Sport Data Center. Joost Kok was acht jaar wetenschappelijk directeur van het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS). Vóór zijn benoeming tot wetenschappelijk directeur van LIACS was Kok tien jaar lang opleidingsdirecteur van alle Informatica-opleidingen van de Universiteit Leiden.

Het College van Bestuur buigt zich op dit moment over de invulling van de positie die vacant komt door het vertrek van Joost, en hoopt daar op korte termijn meer duidelijkheid over te kunnen geven.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)