UTFaculteitenEEMCSNieuwsUniversiteit Twente en VU Amsterdam willen bacheloropleiding Creative Technology in Amsterdam

Universiteit Twente en VU Amsterdam willen bacheloropleiding Creative Technology in Amsterdam

De Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Twente willen de al bestaande Twentse bacheloropleiding Creative Technology nu ook in Amsterdam gaan aanbieden. Als alle seinen op groen staan dan is dit de tweede technische bacheloropleiding waar vwo’ers uit deze regio rond Amsterdam voor kunnen kiezen. In 2019 startten de beide universiteiten de bacheloropleiding Mechanical Engineering, waarvan de eerste lichting studenten komende juni al afstudeert.

Het is nu aan de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs om te beoordelen of de Creative Technology opleiding in de Randstad een meerwaarde biedt voor het landelijk aanbod van hoger onderwijs.

Waarom Creative Technology in Amsterdam?

Nederland heeft een groot tekort aan hooggekwalificeerde technische professionals. Veel technisch talent blijft onbenut, zeker als het om vrouwen gaat. Daarnaast kiest in regio’s met een technische universiteit ongeveer 21% van de vwo’ers voor een technische bacheloropleiding. In de regio Amsterdam is dit slechts 14%. Door de UT-opleiding Creative Technology in Amsterdam aan te bieden, verwachten we in deze regio meer vwo scholieren te enthousiasmeren voor een technische bacheloropleiding. VU Amsterdam en UT hopen daarmee tevens een oplossing te bieden voor het structurele tekort aan technische professionals met kennis van elektrotechniek, computer sciences en design. Verder is het een opleiding die ook nadrukkelijk de vrouwelijke studenten aantrekt, een groep die momenteel nog ondervertegenwoordigd is in de sector Techniek. Bij de UT is 40% van het aantal CreaTe studenten vrouw.

Prestigieuze ECA Certificate for Quality in Internationalisation voor CreaTe

De bacheloropleiding Creative Technology wordt sinds 2010 aangeboden aan de UT en is toegankelijk voor alle vwo-profielen. Creative Technology is een unieke multidisciplinaire combinatie van elektrotechniek, computer science en design, gericht op de mens en op maatschappelijk complexe vraagstukken. Deze bachelor biedt verder als enige een internationale leeromgeving waarin interculturele, creatieve, technische en professionele vaardigheden worden ontwikkeld aan de hand van cursussen en projecten. Dit is bekrachtigd met het prestigieuze ECA Certificate for Quality in Internationalisation.

Twee universiteiten. Eén ambitie. Meer maatschappelijke impact’

De VU Amsterdam en UT hebben de ambitie om de samenleving zo goed mogelijk van dienst te zijn. De maatschappij kampt met steeds complexere uitdagingen. De UT en de VU willen gezamenlijk deze maatschappelijke opgaven leidend laten zijn in de ontwikkeling van hun onderwijs- en onderzoeksprogramma’s. Daarmee leiden de twee universiteiten het juiste talent op en ontwikkelen ze relevante onderwijsprogramma’s en onderzoeksprojecten. De focus is gericht op actuele vraagstukken, zoals klimaatverandering of sociale ongelijkheid, die om een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak vanuit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen vragen. 

Meer informatie

Meer informatie over de ambities en de betrokkenen in de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten is te vinden op www.vu-utwente.nl 

Of neem contact op met de woordvoerders:

  • Bertyl Lankhaar, woordvoerder College van Bestuur Universiteit Twente, M: 0620027435
  • Frauke van Goethem, woordvoerder College van Bestuur VU Amsterdam, M: 0638684155