HomeOnderwijsStudent Services/ContactNieuws & eventsNieuws voor studentenUniversiteit Twente en VU Amsterdam breiden samenwerking uit

Universiteit Twente en VU Amsterdam breiden samenwerking uit

Na een succesvolle start van een gezamenlijke Bacheloropleiding Mechanical Engineering in 2019, breiden de Universiteit Twente en Vrije Universiteit Amsterdam hun samenwerking in onderwijs, onderzoek en valorisatie uit. Daarmee bouwen de universiteiten voort op een bestaande, unieke vorm van samenwerking gebaseerd op maatschappelijke betrokkenheid, vanuit een brede benadering. Bijzonder aan deze samenwerking is de geïntegreerde benadering vanuit alfa-, bèta- en gammawetenschappen, gecombineerd met technologie, om te werken aan maatschappelijk taaie problemen, zoals klimaatverandering of sociale ongelijkheid.

In het nieuwe collegejaar 2021-2022 start een gezamenlijke mastertrack Sport Data Science in Twente, die een jaar later ook in Amsterdam te volgen is. Verder worden naast Mechanical Engineering meer technische bachelorprogramma’s in Amsterdam aangeboden - te beginnen met Creative Technology en Technische Bedrijfskunde - starten er drie onderzoekscoalities en wordt verkend welke gezamenlijke activiteiten in Life Long Learning kunnen worden ontwikkeld.

Beide universiteiten hebben de ambitie om de samenleving zo goed mogelijk van dienst te zijn. De maatschappij kampt met steeds complexere uitdagingen. De UT en de VU willen gezamenlijk deze maatschappelijke opgaven leidend laten zijn in de ontwikkeling van hun onderwijs- en onderzoeksprogramma’s. Daarmee leiden de twee universiteiten het juiste talent op en ontwikkelen ze relevante onderwijsprogramma’s en onderzoeksprojecten. De focus is gericht op actuele vraagstukken, zoals klimaatverandering of sociale ongelijkheid, die om een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak vanuit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen vragen. 

Inzet op talent door gezamenlijke onderwijsprogramma’s

Door naast Mechanical Engineering meer technische bachelorprogramma’s in Amsterdam aan te bieden, zoals Creative Technology en Technische Bedrijfskunde, willen de UT en de VU meer scholieren in de omgeving van Amsterdam interesseren voor techniekonderwijs. De uitbreiding van het curriculum past in de ambitie om in te spelen op de behoefte van de arbeidsmarkt naar technisch hoogopgeleiden die oog hebben voor hun maatschappelijke bijdrage.

Om op de kortere termijn tegemoet te komen aan de behoefte van de meer academische technici, wordt ook ingezet op een goede aansluiting tussen de VU bachelorprogramma’s en de technische masters op de UT, mogelijk door schakelprogramma’s. Tevens start in 2021 een Master specialisatie Sport Data Science op de UT die een jaar later op de VU in Amsterdam ook is te volgen. De Masterspecialisatie wordt onderdeel van de master Computer Science. Deze unieke specialisatie biedt studenten inzicht in de manieren waarop menselijke sportprestaties en -activiteiten en menselijke beweging in het algemeen kunnen worden verbeterd door het gebruik van data. Sports Data Science combineert de technische expertise in sensors en systems alsmede expertise in data science met kennis van de faculteit Gedrags- en bewegingswetenschappen van de VU.

Met de samenwerking willen de UT en de VU ook bijdragen aan de nieuwe uitdagingen van het hoger onderwijs. Zo wordt er onder andere verkend of er vanaf 2023 gezamenlijke activiteiten kunnen worden aangeboden op het gebied van Life Long Learning.

Drie gezamenlijke onderzoeksgebieden op relevante vraagstukken

In het onderzoek is gekozen voor gebieden die aansluiten bij de maatschappelijke uitdagingen in Nederland, onderdeel zijn van het landelijke innovatiebeleid en die passen bij de expertise binnen de UT en de VU. De onderzoeksprojecten richten zich op het creëren van een veilige, duurzame, weerbare en slimme samenleving, onder de noemers:

  • Creating Secure Societies (crisis management, polarisatie en ondermijning, veerkracht)
  • Creating Responsible Societies (circulaire economie, energieneutrale ontwikkelingen, klimaat verandering)
  • Creating Smart Societies (een slimme, digitale samenleving)

Positieve impact voor de regio’s

Het gezamenlijk optrekken van de UT en de VU geeft ook een impuls aan de beide regionale ecosystemen. Het verbinden van de Noordelijke Randstad met het hightech ecosysteem in Oost-Nederland vergroot de kans om nieuwe relaties op te bouwen over en weer, om kennis beter te benutten, ondernemerschap te stimuleren en gezamenlijk innovatieve oplossingen voor regionale, nationale en mondiale uitdagingen te ontwikkelen.

Met de ontwikkeling van een techcampus in Amsterdam wordt de geografische spreiding van academisch techniek-onderwijs in Nederland verbeterd, waardoor de drempel voor middelbare school leerlingen uit de regio wordt verlaagd om te kiezen voor een technische opleiding. Tevens biedt de connectie met Amsterdam kansen om aankomende studenten in de Noordelijke Randstad te interesseren voor een masteropleiding in het hightech ecosysteem in Oost-Nederland.

Een bijkomend ander voordeel voor de beide universiteiten en hun ecosysteem is dat veel van de onderzoeksinfrastructuur complementair is aan elkaar. Inzetten op gedeeld gebruik hiervan vergroot de toegankelijkheid van state-of-the-art faciliteiten in beide regio’s.

Een nauwe samenwerking tussen beide organisaties en hun ecosystemen, ook op basis van synergie, maakt beide regio’s krachtiger, het zorgt voor de creatie van meer impact, het helpt om nieuwe fondsen aan te boren en om interessantere en ook grotere projecten ontwikkelen. Door samen te investeren in nieuwe activiteiten op bovengenoemde terreinen ontstaan schaalvoordelen.

Vervolg

De ambities van zowel de UT als de VU zijn groot. De ambities worden gefocusseerd én gefaseerd verspreid over de komende jaren ingezet, mede om werkdruk binnen de organisaties te beperken. Er wordt ingezet op zoveel mogelijk gezamenlijke aanstellingen op onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Meer informatie

Meer informatie over de ambities en de betrokkenen in de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten is te vinden in deze gezamenlijke publieke uitgave.

Contact

Bertyl Lankhaar, woordvoerder College van Bestuur Universiteit Twente, M: 0620027435
Wessel Agterhof, woordvoerder College van Bestuur VU Amsterdam, M: 0611620382