UTFaculteitenEEMCSNieuwsG-sport: Wervender en uitdagender door interactieve technologie

G-sport: Wervender en uitdagender door interactieve technologie UT studenten starten met project Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022

UT studenten starten met project Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022

Deze week zijn studenten van de Universiteit Twente gestart met het project ‘Beter bewegen voor iedereen!’ voor Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022. Het doel: sport en bewegen voor mensen met een licht verstandelijke beperking nóg toegankelijker, inclusiever, uitnodigender en uitdagender maken. Het project wordt georganiseerd vanuit de opleiding ‘Creative Technology’, waar studenten leren om nieuwe en slimme technologieën te ontwikkelen voor oplossingen die bijdragen aan een betere toekomst.

Het praktijkdeel van de opdracht wordt begeleid door docent Champika Epa Ranasinghe en onderzoeker Dees Postma van de faculteit ‘Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science’. Dees Postma heeft vanuit zijn persoonlijke ervaring gezien hoe waardevol g-sporten is en is dan ook bijzonder enthousiast de koppeling te kunnen maken. “De studenten werken aan een opdracht uit de praktijk die betekenis heeft. Dus ze zien zelf direct hoe waardevol dat is. Daarnaast is het sterk gericht op innovatie, waardoor het wetenschappelijk relevant is. Maar het belangrijkste, we hebben aandacht voor betekenisvol bewegen voor mensen met een beperking. De intrinsieke waarde van sporten is voor hen enorm. En die winst is niet in geld uit te drukken.”

Samen met HC Twente en MPM Hengelo
Het komende kwartaal gaan drie groepen studenten aan de slag met het project. In tien weken tijd ontwikkelen de studenten een concept wat ze uitwerken tot een innovatief product dat de sport-ervaring voor g-sporters verbetert. “Samen met de organisatie van Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022 hebben we twee verenigingen gevonden die hun medewerking verlenen, namelijk HC Twente en MPM Hengelo. De eerste is een hoog aangeschreven hockeyvereniging die al 20 jaar g-hockey trainingen geeft. MPM Hengelo is een atletiekclub met hart voor de g-sport. Daarnaast hebben ze oog voor innovatie in de sport, zo maken ze reeds gebruik van het revolutionaire WaveLight systeem in het FBK stadion,” vertelt Postma.

Pressure cooker
Het ontwerpproces wordt vormgegeven aan de hand van de ‘Design Thinking’ cyclus. Postma: “Dat wordt een echte ‘pressure cooker’ die begint met het leren kennen van de doelgroep. De Engelse term ‘empathize’ past hier eigenlijk beter bij.” De studenten observeren trainingen, interviewen de deelnemers en praten met begeleiders, trainers of verzorgenden. Daarna definiëren ze een relevante probleemstelling en aan de hand hiervan worden allerlei mogelijke oplossingen bedacht. Tenslotte wordt het beste idee door de studenten uitgewerkt in een functionerend prototype en wordt deze getest bij de doelgroep. “De studenten kunnen in real life onderzoeken hoe hun doelgroep reageert op hun innovatie. Heeft het prototype het beoogde effect op de doelgroep? En worden de g-sporters daadwerkelijk blijer, enthousiaster of gemotiveerder?”, besluit Postma.

Waardevol voor de g-sport én studenten
De organisatie van Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022 heeft als doelstelling om de vitaliteit van g-sporters te vergroten, ze meer beweegmogelijkheden te bieden en om de g-sport beter te integreren in de samenleving. Maaike Heethaar, projectdirecteur Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022: “Universiteit Twente is voor ons een belangrijke partner. Op de campus gaat in 2022 een heus Special Olympics Dorp verrijzen. Van 10 tot en met 12 juni verblijven daar 3000 atleten en coaches. Het is fantastisch dat we daarnaast inhoudelijke verbindingen zien en leggen. Verbindingen die waardevol zijn voor de ontwikkeling van de g-sport, maar ook voor de ontwikkeling van UT studenten. Samen streven we naar een inclusief en wervend sportklimaat!”

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)