Zie Regelingen

Geluid tijdens feesten en activiteiten op de campus

Blijf op de hoogte over de omgevingsvergunning

De campus van de UT biedt een mooie gelegenheid voor feesten en activiteiten. Om de veiligheid en naleving van milieuvoorschriften te waarborgen moeten deze feesten en activiteiten aan bepaalde voorwaarden voldoen. In dit protocol staat aangegeven welke acties nodig zijn indien een feest of activiteit op de campus wordt georganiseerd.

Meer informatie vindt je bij 'zelf een activiteit organiseren'.