Milieu

Blijf op de hoogte over de omgevingsvergunning

Milieu speelt een belangrijke rol bij de werkzaamheden van de UT. Daarbij denkt men vaak aan het werk in de laboratoria, maar ook het energieverbruik voor koeling, verwarming en verlichting van kantooromgeving is van belang. Daarnaast spelen aanschaf, gebruik en afvoer van diverse goederen een rol. Zo beschikt de UT over een regeling afvalstoffen - afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval. Naast de voor de hand liggende onderwerpen als CO2 emissies, bodem- en luchtverontreiniging is geluidshinder een belangrijk milieuonderwerp. Daarom heeft de UT een protocol feesten en activiteiten op de campus opgesteld, zodat iedereen weet aan welke normen deze moeten voldoen.

De UT beschikt over een milieuvergunning van de gemeente Enschede. Hierin staan de voorschriften die de UT moet naleven. Deze zijn op te vragen bij Brechje Marechal.