Zie Regelingen

Afvoer bedrijfsafval

Blijf op de hoogte over de omgevingsvergunning

De grote diversiteit aan werkzaamheden die binnen Universiteit Twente worden uitgevoerd heeft tot gevolg dat er veel verschillende afvalstoffen vrijkomen. Vanuit de milieuwetgeving, een goede milieuzorg en het beheersbaar houden van de kosten wil de UT deze afvalstoffen zo goed mogelijk scheiden. De afvalstoffenregeling is daarbij een hulpmiddel. In de regeling staat beschreven op welke wijze je de verschillende afvalstoffen hoort af te voeren.