UTDienstenCFMDuurzaamheidNieuwsNieuwe leverancier Afval: Renewi

Nieuwe leverancier Afval: Renewi

Het afgelopen jaar is door diverse CFM’ers en collega’s uit faculteiten en diensten gewerkt aan de nieuwe aanbesteding van afval op de UT. Het nieuwe afvalcontract is gegund aan Renewi en zij nemen per 1 maart 2024 het stokje over van onze huidige leverancier Prezero. Het gaat om een contractduur van zes jaar met daarna de mogelijkheid om nog twee maal, voor twee jaar te verlengen.

Bijzondere aanbesteding

Het afgelopen jaar is door diverse CFM’ers en collega’s uit faculteiten en diensten gewerkt aan de nieuwe aanbesteding van afval op de UT. Voorafgaand aan de aanbesteding hebben er interviews plaats gevonden met de vaste contactpersonen om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met de wensen en behoeften. Het betrof dit keer een nieuwe contractvorm: de relationele aanbesteding. Hier is voor gekozen omdat we op zoek waren naar een partnership; niet alleen een leverancier die afval kan ophalen, maar ook een advies- en expertrol heeft om onze doelen op de campus te behalen m.b.t. duurzaamheid.

Waar is op beoordeeld?

Een afvalvrije campus in 2030 is één van de duurzaamheidsdoelen van de UT, met als overkoepelend doel een circulaire campus in 2050. Duurzaamheid en partnerschap waren dan ook de hoofdcriteria waarop de leveranciers zijn beoordeeld. Om een idee te krijgen in hoeverre leveranciers in staat zijn zich te verplaatsen in het unieke karakter van de UT, zijn offertes uitgevraagd en dialogen gevoerd met betrekking tot het organiseren van de operationele en logistieke afvalinzameling en het vervullen van een advies- en expertrol. Door van hen uiteindelijk een totaal voorstel te krijgen, kon dit goed beoordeeld worden.

Hoe nu verder?

De implementatie is in volle gang. In de week van 26 februari zullen de rolcontainers vervangen worden voor rolcontainers van Renewi (onze eigen UT-rolcontainers blijven staan). Eventuele wijzigingen in ophaaldagen etc. zullen worden gecommuniceerd met de verantwoordelijke van de gebouwen. Tevens zullen er in de loop van het contract kennismakingen ingepland worden met betrokkenen en zal Renewi middels een roadmap diverse projecten starten om ons afval, maar ook het scheiden van afval, eens goed onder de loep te nemen om zo onze doelen (afvalvrije campus) te kunnen behalen.

Contactgegevens leverancier

Renewi
Website: www.renewi.com/nl

Vragen

Wil je meer informatie, neem dan gerust contact op met een van onderstaande personen: