UTDienstenCFMDuurzaamheidNieuwsAfvalscheidingsbakken buiten op vier nieuwe locaties
Nieuwe vuilnisbakken bij de Coop

Afvalscheidingsbakken buiten op vier nieuwe locaties

Buiten op de campus vind je vanaf nu op vier plekken afvalbakken voor gescheiden afval. Tot nu toe was afvalscheiding alleen binnen de gebouwen op de campus mogelijk. Bij de nieuwe bakken kun je je PMD-, papier- en restafval scheiden. De bakken staan op het O&O-plein, voor de Coop supermarkt, naast het sportcentrum en naast het beachvolleybalveld. In de toekomst komen er mogelijk bakken op meer locaties.

Uit een afvalanalyse van de oude buitenbakken op de campus blijkt dat slechts 56% van het afval in de bakken daadwerkelijk restafval is. Verder is 23% PMD, 12% papier en 9% organisch afval. Organisch afval buiten scheiden is onpraktisch vanwege de lage hoeveelheid, maar het verwijderen van PMD en papier uit de restafvalstroom zorgt nog steeds voor een mogelijke vermindering van 35%. Je kan organisch afval natuurlijk wel meenemen naar binnen en het daar weggooien.

Over afval op de UT

In Shaping2030, de strategie van de Universiteit Twente, is duurzame afvalverwerking een focuspunt. Een van de doelen is om in 2023 de carbon footprint van de UT met 15% te verminderen, onder andere op het gebied van afval. Om dit doel te bereiken heeft het SEE-programma van Campus & Facility Management een plan geschreven voor duurzaam afvalbeheer, het UT-afvalplan 2021. Het restafval moet in 2030 zijn teruggebracht tot 10,5 kg per persoon per jaar. Ter vergelijking: in 2019 had de Universiteit Twente gemiddeld 43 kg restafval per persoon.

Meer informatie

Voor meer informatie over de nieuwe vuilnisbakken kan je contact opnemen met Andre de Brouwer.

H.J.M. de Brouwer (Andre)
Ondersteunend en beheerspersoneel