Zie Nieuws

Carbon Footprint Report 2020 beschikbaar

Het jaarlijkse Carbon Footprint Report van de Universiteit Twente voor 2020 is beschikbaar. Het rapport is te vinden op de duurzaamheidspagina. In het rapport, dat de UT sinds 2014 jaarlijks publiceert, is te vinden hoeveel CO2 de universiteit in 2020 in totaal heeft uitgestoten. Daarbij wordt ook de uitstoot van leveranciers meegenomen, net als uitstoot veroorzaakt door reizen van en naar werk en vliegreizen.

Bijzonder jaar

Wat direct opvalt is dat de uitstoot in 2020 met bijna een derde is afgenomen ten opzichte van 2019: van 28 naar 19 kiloton CO2. Dat is verklaarbaar door de sterke afname van het gebruik van de campus, het reizen van en naar de campus en het aantal dienstreizen door de maatregelen in het kader van COVID-19. Deze grote afname is dan ook niet representatief voor veranderingen in de uitstoot op langere termijn.

Maar ook daarnaast zijn er in 2020 positieve stappen gezet: zo zijn twee UT-gebouwen (het ITC hotel en Drienerburght) ‘van het gas af’ en worden deze nu verwarmd door stadsverwarming. Daarnaast is de opwekking van energie op de campus zelf sterk gestegen dankzij het in gebruik nemen van 585 zonnepanelen op de Technohal. Verder compenseert de faculteit ITC in 2020 de uitstoot van al haar zakelijke vliegreizen.

15% reductie in 2023

Door de CO2-footprint jaarlijks te rapporteren wil de Universiteit Twente transparantie bevorderen en inspiratie opdoen voor maatregelen om de uitstoot te doen dalen. Ook worden de rapportages gebruikt om het streven om in 2023 15% minder CO2 uit te stoten behaald wordt. Helaas is 2020 door de effecten van de COVID-19 pandemie niet bruikbaar als referentiejaar, zoals was gepland in het beleid.

B. Marechal MSc (Brechje)
Beleidsmedewerker Milieu & Duurzaamheid & Programma Manager SEE
C.A. van der Kuil (Corjan)
Communicatieadviseur Energie, Milieu & Duurzaamheid