Privacy en videoconferencing

Wanneer je thuis studeert of werkt, moet je mogelijk videoconferencing applicaties gebruiken. Hieronder lees je waar je op moet letten wanneer je deze tools gebruikt en welke tools je kunt gebruiken. 

Opnames van colleges 

Wil je opnames maken van colleges, neem dan het volgende in acht:

Applicaties die kunnen worden gebruikt

Bezoek deze website voor mogelijkheden voor online colleges.

Bovendien kun je, met jouw UT-account, voor bijvoorbeeld vergaderingen, veilig gebruik maken van de volgende videoconferentietools:

Andere applicaties

Wil je andere applicaties gebruiken? Vraag TELT  naar de mogelijkheden. Misschien kunnen andere applicaties, die al in gebruik zijn binnen de UT, voor hetzelfde doel worden gebruikt. Zo niet, dan kan TELT onderzoeken of de nieuwe tool een toevoeging voor de UT kan zijn. In het geval dat het om persoonsgegevens gaat, zal TELT ook de functionaris voor gegevensbescherming en de security manager vragen om de privacy- en beveiligingsmaatregelen van de applicatie te onderzoeken. Mocht er een positief advies volgen, dan start TELT mogelijk een pilot. In het geval van een negatief advies wordt de applicatie als ongeschikt beschouwd voor de UT.


Privacy checklist

Wanneer je een andere tool wilt gebruiken, moet altijd worden gekeken in hoeverre deze AVG compliant is. De volgende checklist kan je helpen om te zien waar je op moet letten.

Applicaties die niet (voor alle toepassing) kunnen worden gebruikt

Je mag, zonder toestemming, geen andere applicaties gebruiken dan hierboven vermeld.

Discord

De UT acht Discord niet geschikt om te gebruiken vanwege privacy- en beveiligingsimplicaties. Het gebruik van Discord heeft een aantal gevolgen voor privacy en veiligheid, zoals: