Zie Privacy: persoonsgegevens

Persoonsgegevens en tools

Wanneer u thuis werkt of studeert, moet u mogelijk (videoconferencing)-tools gebruiken. De UT heeft overeenkomsten met aanbieders van verschillende tools. Het is niet toegestaan om andere tools te gebruiken zonder toestemming.

Hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt

Bezoek deze website voor mogelijkheden voor online colleges.

Bovendien kunt u, met uw UT-account, voor andere vergaderingen veilig gebruik maken van de volgende videoconferentietools:

Nieuwe tools

Wilt u andere tools gebruiken? Vraag TELT  naar de mogelijkheden. Misschien kunnen andere tools, die al in gebruik zijn binnen de UT, voor hetzelfde doel worden gebruikt. Zo niet, dan kan TELT onderzoeken of de nieuwe tool een toevoeging voor de UT kan zijn. In het geval dat het om persoonsgegevens gaat, zal TELT ook de functionaris voor gegevensbescherming en de security manager vragen om de privacy- en beveiligingsmaatregelen van de tool te onderzoeken. Mocht er een positief advies volgen, dan start TELT mogelijk een pilot. In het geval van een negatief advies wordt de tool als ongeschikt beschouwd voor de UT.

Hulpmiddelen die niet (voor alle toepassing) kunnen worden gebruikt

U mag, zonder toestemming, geen andere tools gebruiken dan hierboven vermeld.

Zoom

ZOOM mag gebruikt worden voor congressen en, in experimentele situatie, ook voor collegs. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met een paar uitgangseisen t.a.v. het gebruik.

 1. ZOOM is voor de UT ingericht en er wordt alleen gebruik gemaakt van UT-licenties;
 2. De organisator van een congres bepaalt of er geen privacyrisico's zijn;
 3. De organisator van de conferentie zorgt ervoor dat de deelnemers tijdens de conferentie instructies krijgen over hoe ze ZOOM veilig kunnen gebruiken.

Als u door een externe partij wordt uitgenodigd voor een Zoom-vergadering en het niet mogelijk is om een alternatief te gebruiken, houdt u zich aan de volgende richtlijnen:

 1. Open een incognito- of privacyvenster voor de Zoom-vergadering en stel de cookie-instellingen in uw browser in op minimaal / noodzakelijk;
 2. Deel geen scherm met Zoom;
 3. Deel geen bestanden via Zoom;
 4. Download geen bestanden die worden gedeeld;
 5. Neem de Zoom-vergaderingen niet op;
 6. Vraag de vergaderhost om een wachtwoord in te stellen en het alleen te delen met degenen die worden uitgenodigd om deel te nemen;
 7. Vraag de host om de functie 'Aandachtstracking' niet in te schakelen;
 8. Stel audio en video standaard in op 'dempen'. niet inschakelen totdat u deelneemt aan de vergadering.

 Discord

De UT acht Discord niet geschikt om te gebruiken vanwege privacy- en beveiligingsimplicaties. Het gebruik van Discord heeft een aantal gevolgen voor privacy en veiligheid, zoals:

 • Discord verzamelt veel persoonsgegevens (zoals VOIP-gegevens, inhoud van wat via chats wordt verzonden, IP-adres en activiteit);
 • Persoonsgegevens worden verkocht aan derden;
 • Persoonsgegevens zullen ook worden gebruikt voor andere (marketing)doeleinden;
 • Discord biedt geen standaard end-to-end encryptie.