Contact

Privacy Contact Personen

De Universiteit Twente heeft Privacy Contact Personen (PCP’s) aangesteld binnen elke faculteit en dienst. De PCP’s adviseren hun eigen eenheid over privacy en informatiebeveiliging en zijn binnen de eenheid het eerste aanspreekpunt. De PCP's vormen de schakel tussen de FG (Functionaris Gegevensbescherming), PO (Privacy Officer) en de UT-medewerkers. De PCP’s, de FG en de PO overleggen periodiek om elkaar op de hoogte te brengen over beleidsmatige ontwikkelingen en acties uit te zetten om te voldoen aan de geldende wetgeving. De belangrijkste taken van de PCP’s zijn:

Functionaris Gegevensbescherming

Voor de bescherming van persoonsgegevens is het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) wettelijk verplicht. De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van privacywetgeving in de hele organisatie. De FG heeft onder andere de volgende taken:


Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Information security Officer

De Information Security Officer (ISO) maakt deel uit van Universitair Informatie Management en functioneert op strategisch en tactisch niveau. De ISO adviseert samen met het hoofd Informatiemanagement het CvB. Zij formuleert het informatiebeveiligingsbeleid en helpt bij een juiste vertaling daarvan naar instellingsonderdelen. Daarnaast ziet de ISO toe op de uniforme naleving van het beleid en rapporteert over lacunes, inconsistenties en onvolkomenheden hierin.

IT Security Manager 

De IT Security Manager is gepositioneerd binnen LISA en vervult een belangrijke rol bij de vertaling van de strategie naar tactische (en operationele) plannen. Dit doet hij in overleg met de Information Security Officer.

De IT Security Manager is de coördinator van CERT-UT. Tevens adviseert hij over specifieke informatiebeveiligingsmaatregelen in projecten, variërend van allerhande staande projecten tot acquisities van bijvoorbeeld software of hardware. Ieder kwartaal wordt een managementrapportage opgesteld voor het LISA-MT, de Information Security Officer, het hoofd Informatiemanagement en het CvB.

Daarnaast is de IT Security Manager aanspreekpunt voor HR bij het uitvoeren van crisisoefeningen op de UT wanneer deze een IT component bevatten.

CERT-UT

Het Computer Emergency Response Team van de Universiteit bestaat uit IT professionals van LISA. Zij onderzoeken alle meldingen op het gebied van security en privacy en schakelen de benodigde (technisch) specialisten in om de melding op te lossen. Wanneer een melding een privacy-aspect heeft, wordt rechtstreeks samengewerkt met het FG-team. Incidenten die betrekking hebben op werkplekken of devices van medewerkers worden opgepakt door de ICT servicedesk van LISA. 

CERT-UT onderhoudt ook contacten met teams van andere (onderwijs) instellingen en met SURFcert, het overkoepelende, coördinerende team van SURF.

Computer Emergency Response Team - Universiteit Twente
CERT-UT
(+31 53 489) 1313
 cert@utwente.nl

Servicedesk ICT

De Servicedesk ICT is onderdeel van LISA en eerste aanspreekpunt voor incidenten die niet aan security of privacy zijn gerelateerd. Blijkt een bij de Servicedesk ICT gemeld incident toch één van deze componenten te bevatten, nemen zij contact op met CERT-UT.