Coronavirus update 4 juni 2021 Repetities binnen & zelftesten

We zijn heel blij te kunnen melden dat vanaf 5 juni repetities in de Vrijhof weer zijn toegestaan!

Volgens de Rijksoverheid mogen er maximaal 50 mensen tegelijk naar binnen als de ruimte het toelaat. Verder mogen groepslessen binnen en kan indien nodig voor de repetitie de 1,5m genegeerd.

Zelftesten
C&E verzoekt mensen om zelftesten te doen voordat ze naar de repetities komen.
Woon je in Nederland, dan kun je één keer per week gratis toetsen krijgen via www.zelftestonderwijs.nl.

Blijf veilig, blijf gezond en zorg goed voor elkaar!