HR - CTD

Ontwikkelingsdagen - Blijvende investering in ontwikkeling

Bij de UT vinden wij het belangrijk dat iedere medewerker blijvend investeert in zijn eigen ontwikkeling en loopbaan. Dit wordt ondersteund door onze cao, waarin duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema is. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de ontwikkelingsdagen.

Per jaar kun je (ten minste) twee dagen besteden aan jouw eigen ontwikkeling (ontwikkelingsdagen). Deze dagen kun je inzetten voor een breed scala aan activiteiten, die bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid in het kader van je huidige of toekomstige werk. Dit kan door gebruik te maken van het interne ontwikkelingsaanbod van de UT. Ook kun je de dagen besteden aan een korte stage op een andere werkplek of gebruiken voor externe cursussen, congressen en andere scholingsactiviteiten. 

Meer informatie over trainingenaanbod van de UT vind je op deze site. Zie voor het overige UT ontwikkelingsaanbod het Career Development Centre

Hoe zet jij je dagen in?

Overleg met je leidinggevende over de wijze waarop je de dagen wilt inzetten. Dit kan bijvoorbeeld tijdens het jaargesprek dat je voert met je leidinggevende.

Meer informatie

De ontwikkelingsdagen zijn overigens niet verkoopbaar in het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. De dagen zijn nadrukkelijk bedoeld om je in staat te stellen te investeren in je eigen verdere ontwikkeling. Meer informatie kun je vinden in artikel 6.9 van de cao Nederlandse Universiteiten. Met vragen over de ontwikkelingsdagen kun je terecht bij de HR-adviseur van jouw eenheid.