De sessie “Vragen uit de praktijk” is een sessie waarin alle aanwezigen kunnen aangeven met welke (logistieke) problemen ze te maken hebben in het uitvoeren van hun werk. “Vragen uit de praktijk” is bedoeld om ervaringen uit te wisselen tussen zorginstellingen en/of in contact te komen met mensen die deze problemen kunnen oplossen.


De organisatie vraagt u om van tevoren al eens na te denken welke (logistieke) problemen er spelen in uw organisatie. U kunt deze problemen dan inbrengen in de sessie “Vragen uit de praktijk”. Wanneer u de problemen toe wilt lichten aan de hand van één (enkele) presentatie-slide(s), kunt u deze vooraf mailen naar choir@utwente.nl onder vermelding van “vragen uit de praktijk”.